Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Meldingsløftet 2010 – 2011 Et ledd i Samspill 2.0 som er utbredelse av utviklingsarbeidet i og Samspill 2007 Lederforum 12 k 3.3.11.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Meldingsløftet 2010 – 2011 Et ledd i Samspill 2.0 som er utbredelse av utviklingsarbeidet i og Samspill 2007 Lederforum 12 k 3.3.11."— Utskrift av presentasjonen:

1 Meldingsløftet 2010 – 2011 Et ledd i Samspill 2.0 som er utbredelse av utviklingsarbeidet i Si@-planen og Samspill 2007 Lederforum 12 k 3.3.11

2 Bjørn Larsen2 Nye utfordringer Helsetrappa etter samhandlingsreformen  Familie  Naboer  Venner  Frivillige org.  Hjemmetj.  Sykehjem  Legetjenesten  Rus- psykiatri  Sosiale tjenester  Folkehelsearbeid  Planer  Avtaler med helseaktører Familie og lokalsamfunn Kommune Sykehus LokalsykehusLokalsykehus RegionalsykehusRegionalsykehus LandsfunksjonerLandsfunksjoner Nå Samhandlingsreformen Helsetrappa

3 Bjørn Larsen3 Tjenesteorganiseringen er en kommunikasjonsmessig utfordring HjemmetjenesteHjemmetjeneste SykehjemSykehjem RehabiliteringRehabilitering Fastlegen Fastlegen SpesialistlegenSpesialistlegen Spesialitet4Spesialitet4 Spesielitet3Spesielitet3 Spesialitet2Spesialitet2 HjemmetjenesteHjemmetjeneste RehabiliteringRehabilitering SykehjemSykehjem Spesialitet1Spesialitet1 Pasienten KommunenLegeneSykehuseneKommunen SPESIALISERING AV TJENESTENE ØKER

4 Bjørn Larsen4 Pressemelding om statsbudsjettet ”God informasjons- og kommunikasjonsteknologi er ein føresetnad for gode helsetenester i framtida. Regjeringa foreslår å auke løyvinga til e-helse med 50 millionar kroner på neste års budsjett. Totalt 151 millionar kroner er sett av til dette formålet i 2011.”

5 Bjørn Larsen5 Nasjonalt meldingsløft - programorganisering

6 Bjørn Larsen6 Meldingsløftet i kommunene - programorganisering

7 Bjørn Larsen7 2 faser i nasjonalt meldingsløft I fase 1 av meldingsløftet har samhandlingskjeden og elektroniske meldinger mellom helseforetak og legekontor vært prioritert. I fase 2 av meldingsløftet er vedtatt å være meldingsutveksling mellom - kommunale helsetjenester og legekontor (PLO- meldinger) -kommunale helsetjenester og sykehus (basismeldinger) -helsestasjon og helseforetak (basismeldinger)

8 Bjørn Larsen8 ELIN-k Elektronisk informasjonsutveksling i kommunene 20082009 ELIN-k fase 1 utvikling og pilotering av meldinger mellom pleie og omsorgstjenesten i kommune og fastlege ELIN-k fase 2: utvikling og pilotering av meldinger mellom pleie og omsorgstjenesten i kommune og sykehus 2010  Arendal  Bergen  Sandefjord  Stavanger  Tromsø  Trondheim 14 legekontor  Stavanger - SUS  Tromsø - UNN  Trondheim – St.Olavs hospiital  Skedsmo - Ahus 2010: Forutsatt at fremdriftsplan følges av alle parter skal meldingene være klar til forsiktig bredding på nyåret. Meldingene i ELIN-k fase 1 vil inngå i Meldingsløftet og i første omgang vil de kunne tas i bruk av samspillkommunene Samspillkommuner Gjennomført forprosjekt i 2008 og 2009 Samspillkommuner Gjennomført forprosjekt i 2008 og 2009

9 Bjørn Larsen9 Meldingstyper, kommune-fastlege Orientering om tjenestetilbud fra kommunen –Forespørsel om hvilke tjenester pasienten mottar –Orientering om tjenestetilbud fra kommunen Helseopplysninger til lege –Forespørsel, vurdering eller orientering fra PLO til lege Medisinske opplysninger –Forespørsel om utlevering av medisinske opplysninger fra saksbehandler –Medisinske opplysninger Diagnoser relevant for IPLOS-rapportering –Forespørsel om utlevering av diagnoser relevant for IPLOS- rapportering –Overføring av diagnoser relevant for IPLOS-rapportering

10 Bjørn Larsen10 Meldingstyper fortsetter…. Overføring av legemiddelopplysninger –Forespørsel om oppdaterte legemiddelopplysninger –Legemiddelopplysninger Fornying av resept –Forespørsel om fornying av resept –Svar på forespørsel om fornying av resept Forespørsel om time og svar på time –Forespørsel om time –Svar på forespørsel om time Forespørsel, svar på forespørsel og avvik

11 Bjørn Larsen11 Sandefjords erfarte fordeler Raskt i bruk Gjøre det når man vil/har tid Mer presis pasientinformasjon Alle henvendelser mellom helseaktørene blir journalført/dokumentert Raskere tilgang på pasientinformasjon Billig (unngår porto, papir, konvolutter, tellerskritt) Færre telefonhenvendelser

12 Bjørn Larsen12 Meldingstyper, kommune-sykehus Elin-k fase 2 meldinger (piloteres nå og ferdigstilles ila 1. kvartal 2011): Melding om innlagt pasient Innleggelsesrapport Helseopplysning ved søknad Forespørsel Svar på forespørsel Avviksmelding Melding om utskrivningsklar pasient Avmelding utskrivningsklar pasient Melding om utskrevet pasient Utskrivningsrapport

13 Bjørn Larsen13 Basismeldinger Henvisning Rekvisisjoner (labsvar: IMM, KKL, MBIO, PAT, RAD) Epikrise Svarrapporter (labsvar: IMM, KKL, MBIO, PAT, RAD) Applikasjonskvittering

14 Bjørn Larsen14 Helsestasjonsmeldinger Meldingstyper Visma HSpro (motta) Epikrise Svarrapport medisinsk biokjemi (KKL) Svarrapport mikrobiologi Svarrapport patologi Svarrapport radiologi Applikasjonskvittering (sende og motta) I 1.kvartal 2011 kommer i tillegg: –Henvisning (ut fra helsestasjon) –Oppgjørsmelding til Helfo –Sysvak Elin-h meldinger (under utvikling nå): Fødselsepikrise mor Fødselsepikrise barn

15 Bjørn Larsen15 Hovedsamarbeidskommunens funksjon og oppgaver Sandefjord er 1 av 11 hovedsamarbeidskommuner (Sandefjord, Oslo, Arendal og Gjøvik i vårt RHF) Når bredding er gjennomført i hovedsamarbeidskommunene etableres nye prosjekt med utspring fra hovedsamarbeidskommunen (Larvik, Tønsberg, Horten og Holmestrand)

16 Bjørn Larsen16 Hva gjør samarbeidskommunene nå? Organiser prosjekt i egen kommune Ta i bruk nødvendige deler av fagsystemene i hele organisasjonen. Sørg for opplæring, nok utstyr, nettverk osv. Få på plass meldingsmodulen Dere må ha en krypteringsløsning/EDI-løsning Tilknytning til Norsk Helsenett, adressering

17 Bjørn Larsen17 Hva gjør vi nå, forts…. Bestille sikkerhetssertifikat (PKI) Få på plass leger som vil samhandle i startfasen Rutiner for avvikshåndtering og meldingsovervåking

18 Bjørn Larsen18 Den videre prosessen Hvordan få med alle Vestfoldkommunene, i første omgang kommune-fastlege? Elektronisk samhandling mellom kommunene og sykehuset Hva med kostnadene? Bredding utover Vestfold Forvaltning (Hdir og NHN)

19 Bjørn Larsen19 Hva tilbys samarbeidskommunene? Veiledning fra hovedsamarbeidskommunen Være tidlig ute med meldingsutveksling (alle må dit) En effektiv og kvalitetssikker måte å kommunisere på Økonomisk stimulering fra helsedirektoratet

20 Bjørn Larsen20 Hva kreves av samarbeidskommunen? Prosjektleder i kommunen skal utarbeide prosjekt- og tiltaksplaner som bl.a. beskriver følgende forhold: Kartlegging av status hos de kommunale pleie- og omsorgstjenestene, helsestasjoner og legekontor. Spesifisere krav til løsninger, oppsett, oppgraderingsbehov etc. Konsekvensvurdering/risikovurdering Utarbeide budsjett og finansieringsplan Planlegge gjennomføring

21 Bjørn Larsen21 Innleggelser med døgnopphold til sykehus 4 % av alle innleggelser skjer fra sykehjem (68% hjemmefra) 70-80 % av innleggelsene skjer fra legevakta 16 % av innleggelsene er personer over 80 år 12 % reinnleggelser

22 Bjørn Larsen22 Egnede pasienter for kommunen 1.Kroniske syke og eldre med uplanlagte behov for økte helsetjenester som skyldes forverring som beror på interkurrent sykdom (forbigående mildere sykdom som urinveisinfeksjon, influensa etc i tillegg til hoveddiagnosen) eller tilbakefall av kronisk sykdom. 2.Kronisk syke og eldre som kan ha nytte av systematisk oppfølging og rehabilitering, dvs. forebygge behov for innleggelser sykehus og behov for økt kommunalt tilbud 3.Pasienter med alvorlig sykdom som skal ha palliativ behandling

23 Bjørn Larsen23 Prosjektorganisering Sandefjord hovedsamarbeidskommune Prosjekteier Helsedirektoratet Styringsgruppe: Ole H. Augestad (leder), Anny- Elisabeth Hanedalen, Irene Jørgensen (SIV), Ragnar Sundby (fastlege), Birgitte Holmene (12k), Morten Falkenberg (NSF) Prosjektgruppe (fleksibel sammensetting): Bjørn Larsen (PL), Gro Karstensen, Kim Helberg (IT) 2 helsefagutdannede, Anne Mette Klepaker (helsestasjon) 3 eller flere breddekommuner


Laste ned ppt "Meldingsløftet 2010 – 2011 Et ledd i Samspill 2.0 som er utbredelse av utviklingsarbeidet i og Samspill 2007 Lederforum 12 k 3.3.11."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google