Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra delt til helt Sammen om rehabilitering, læring og mestring 12-Kommunesamarbeidet i Vestfold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra delt til helt Sammen om rehabilitering, læring og mestring 12-Kommunesamarbeidet i Vestfold."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra delt til helt Sammen om rehabilitering, læring og mestring 12-Kommunesamarbeidet i Vestfold

2 Visjon: Fra delt til helt Mestring, læring og trygghet for pasient og for pårørende. Fokus: Rehabilitering 2

3 Innholdet i Vestfoldmodellen Rehabilitering og etterbehandling Fokus på pasient og pårørende Brukerforankring og medvirkning Læring og mestringsmetodikk Tett samhandling om den helhetlige behandlingslinje 3

4 Hvem har deltatt? Styringsgruppen: Karen Kaasa 12-k Thorvald Hillestad, 12-k Torill Lønningdal, 12-k Stein Kinserdal, til 1.1.09 Irene Jørgensen (f.o.m 1.1.09 SIV) Halfdan Aas, SIV Torgeir Grøtting, SIV Prosjektgruppen: Prosjektleder: Jan Ove Nesse Prosjektmedarbeider: Anita B. Archer Prosjektmedarbeider: Stine Margrethe S. Jacobsen

5 Fra felles rehab. senter til samhandlingsarenaer Gikk bort fra idéen om felles rehab senter. Prioritert strategisk og operative samhandlingsarenaer og koordinering mellom kommunene og internt i SIV. Pasientene skal møte en helhetlig og likeverdig helsetjeneste i små og store kommuner. Prøvd å tilpasse oss helsereformen med helsekommuner, som forandret seg noe underveis.

6 Samhandling Legge til rette for både strategisk og operativt samarbeid i helsetjenesten mellom kommunene og sykehuset Være drivkraft for å få helhetlige tjenester til beste for pasient og pårørende Legge grunnlaget for helhet og kontinuitet i pasientforløp og de enkelte behandlingslinjer

7 Samhandlingsarenaer StrategiskOperativt 12-KStrategisk forum for kommunal samhandling Lederforum for helsesamhandling SIVStrategisk forum for foretaksledelse SiV Samhandlings- utvalg FellesStrategisk forum for foretaksledelse SiV Lederforum for Helsesamhandling SiV

8 Behov for koordinator 50 % stilling for kommunal samhandlingskoordinator Evalueres innen 31.12.2012

9 vedtak fra rådmannsutvalget 1.Styret i 12k er positiv til de intensjoner som framkommer i rapporten fra forprosjektet. Rapporten med anbefalinger legges til grunn for prosessen videre. 2.Det planlegges et samhandlingsseminar høsten 2009 der styret i 12k, foretaksledelsen ved SIV, styringsgruppen og prosjektgruppen for prosjektet drøfter innholdet i forprosjektet, angjeldende Stortingsmelding og veien videre. Psykiatrien i Vestfold bør delta på seminaret og i prosessen videre. 3.Etter samhandlingsseminaret drøfter rådmannsgruppen i 12k på nytt før saken behandles i styret i 12k og kommunestyrer.


Laste ned ppt "Fra delt til helt Sammen om rehabilitering, læring og mestring 12-Kommunesamarbeidet i Vestfold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google