Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

26. mars 2004TDT4285 Planl&drift IT-sys (M27)1 Programvaredepoter TDT4285 Planlegging og drift av IT-systemer Anders Christensen, IDI.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "26. mars 2004TDT4285 Planl&drift IT-sys (M27)1 Programvaredepoter TDT4285 Planlegging og drift av IT-systemer Anders Christensen, IDI."— Utskrift av presentasjonen:

1 26. mars 2004TDT4285 Planl&drift IT-sys (M27)1 Programvaredepoter TDT4285 Planlegging og drift av IT-systemer Anders Christensen, IDI

2 26. mars 2004 TDT4285 Planl&drift IT-sys (M27) 2 Dekomponering Ideelt sett: En hver bruker kan benytte enhver applikasjon på ethvert system Brukerspace Applikasjonsspace OS/HW-space

3 26. mars 2004 TDT4285 Planl&drift IT-sys (M27) 3 Forskjeller Applikasjonsrommet Konsistens på tvers av systemene Oppdeling i pakker Desentr, ukoordinert utviklingsmodell Alle kombiasjoner er ikke uttestet Sameksistens OS/HW-rommet Oppdeling i egne rom for hvert OS Monolittisk Sentralisert modell for utvikling/distr Vanligvis uttestet Konfigurasjon

4 26. mars 2004 TDT4285 Planl&drift IT-sys (M27) 4 Omfanget av innebygde appl O/S og basissystem Medfølgende applikasjoner Lokalt installerte applikasjoner Kommersielt= få medfølgende applikasjoner Stiplet linje er skille mellom måter å installere og oppgradere

5 26. mars 2004 TDT4285 Planl&drift IT-sys (M27) 5 Inst- og driftssystemer Aksjons- basert Tilstands- basert Monolittisk Sammen- satt Økende nytteverdi i vedlikehold Økende nytteverdi av gjenbruk Automagisitet Keyboard recording Scripts Ghost Store cfengine Win install

6 26. mars 2004 TDT4285 Planl&drift IT-sys (M27) 6 Push og pull... Push er initiert fra sentral maskin. Gir oversikt, enkle nettverk og muliggjør en hierarkisk arbeidsform. Pull er initiert fra desentrale klienter. Gir lokal autonomitet, asynkronitet og muliggjør anarkistisk arbeidsform.

7 26. mars 2004 TDT4285 Planl&drift IT-sys (M27) 7 Hovedelementer push/pull TjenerKlient Database over filer som skal distribueres Konfigura- sjonsfiler Initiativ til oppstart

8 26. mars 2004 TDT4285 Planl&drift IT-sys (M27) 8 Push/pull – diagram Lokale konfigfiler Sentrale konfigfiler Sentalt initiativ Lokalt initiativ Pull Push rdist track cfengine store (Kontroll- problem) (Kaotisk vedl.ansvar)

9 26. mars 2004 TDT4285 Planl&drift IT-sys (M27) 9 Eksempel: Track Mekanisme: pull Domene: alle typer filer Autonome lokale systemer Lokal konfigurasjonsfil

10 26. mars 2004 TDT4285 Planl&drift IT-sys (M27) 10 Eksempel: Rdist Mekanisme: push Domene: alle typer filer Sentralisert konfigurasjon Sentralisert fil-database Klienter må stole på tjener

11 26. mars 2004 TDT4285 Planl&drift IT-sys (M27) 11 Eksempel: Store Mekanisme: pull Domene: kun tredjepartsapplikasjoner Støtter multiple versjoner/arkitekturer Autonome maskingrupper Distribuert fil-database

12 26. mars 2004 TDT4285 Planl&drift IT-sys (M27) 12 Eksempel: Cfengine Mekanisme: pull Domene: alle typer filer Sentralisert fil-database Sentralisering av konfig-filer Innebygging av mekanismer

13 26. mars 2004 TDT4285 Planl&drift IT-sys (M27) 13 Andre pakkesystemer RPM for Linux Ports/packages for FreeBSD Pakkehåndtering for Solaris LUDE Depot

14 26. mars 2004 TDT4285 Planl&drift IT-sys (M27) 14 Nøkkelpunkter for depoter 1. Sentralisering. Ligger master-kopi av programvaren ett sentralt sted, eller finnes det mange desentrale små-mastre? 2. Automatisering. Skjer distribusjon av filer automatisk eller kun på manuelt initiativ. 3. Arkitekturer. Er det støtte for å håndtere forskjellige arkitekturer?

15 26. mars 2004 TDT4285 Planl&drift IT-sys (M27) 15 Nøkkelpunkter 4. Push/pull. Ved distribusjon av programvaren til andre maskiner, hvem tar initiativet? 5. Regenererbarhet. Hvordan rekonstruerer du innholdet i et programvaredepot. 6. Konfigurering. Hvordan og i hvilken grad støtter systemet lokale tilpassinger (f.eks. setting av domenenavn)?

16 26. mars 2004 TDT4285 Planl&drift IT-sys (M27) 16 Nøkkelpunkter 7. Oppdatering. Hvor enkelt er det å ta med et gammelt lokalisert oppsett til en ny versjon av programvaren. 8. Versjonsprofiler. Kan systemet håndtere ulike versjoner av samme programpakka, f.eks for testmaskiner og stabile maskiner? 9. Transport. Hvilke mekanismer brukes for å transportere programvare mellom maskiner?

17 26. mars 2004 TDT4285 Planl&drift IT-sys (M27) 17 Nøkkelpunkter 10. Konvergens. Har pakkesystemet mekanismer for konvergens ifm entropi? 11. Robusthet. Bygger systemet på ’bieffekter’. Eks intermediates i track. 12. Sporbarhet. Kan man avgjøre hvilken pakke enhver fil tilhører? Og hvilke filer som evt ikke tilhører noen pakker?

18 26. mars 2004 TDT4285 Planl&drift IT-sys (M27) 18 Nøkkelpunkter 13. Fokus. Er fokus på applikasjoner, OS eller også driftsrutiner? 14. Skalerbarhet. 1. Hvor stort system (geografisk, organisatorisk) kan man støtte? 2. Hvor mange maskiner kan man støtte? 3. Støtter det arbeidsdeling? 15. Autonomitet. Er det sentralstyrt?

19 26. mars 2004 TDT4285 Planl&drift IT-sys (M27) 19 Nøkkelpunkter 16. Deinstallasjon. Kan pakker deinstalleres, og i hvor stor grad ryddes det da opp? 17. Uniformitet. Er det noen form for tvungen uniformitet (mellom pakkene) i hvordan dok, datafiler, include-filer etc blir lagret? 18. Sikkerhet. Kan systemet håndtere trafikk over usikkert nettverk? Har det sjekksummer?

20 26. mars 2004 TDT4285 Planl&drift IT-sys (M27) 20 Nøkkelpunkter 19. Avhengigheter. Håndterer systemet avhengigheter mellom ulike pakker? 20. Tjenester. Hvordan håndteres tjenester og services som skal gå i bakgrunnen? 21. ’Hi-score-filer’. Håndteres datafiler med dynamisk innhold og relevans som er videre enn hver enkelt depot-cache?

21 26. mars 2004 TDT4285 Planl&drift IT-sys (M27) 21 Vitenskap og teknikk Vitenskap Abstraksjon Teoretisk/empirisk Hypoteser Falsifisering Peer review Publisering Grunnforskning Teknikk Praktiske gjøremål Empirisk/heuristisk Kjørende kode “Det som virker” Akutte problemer Reaktivt

22 26. mars 2004 TDT4285 Planl&drift IT-sys (M27) 22 Komplekse systemer Statistisk analyse av pålitelighet Statistisk analyse av ytelse Evaluering av metoder Observasjoner av uforutsigbare hendelser Strategi og planlegging Systemets mål og mening (policy)

23 26. mars 2004 TDT4285 Planl&drift IT-sys (M27) 23 Gjeldende metodikk Anvendelse Observasjon Antakelser Verktøy Omtrentlige, semi-felles erfaringer

24 26. mars 2004 TDT4285 Planl&drift IT-sys (M27) 24 Mer vitenskapelig metodikk Anvendelse og policy Observasjon Modellering Hypotese- bygging Verktøy Hypotese- testing Vitenskapelig kunnskap

25 26. mars 2004 TDT4285 Planl&drift IT-sys (M27) 25 Viktigheten av en “policy” En “policy” definererer mål og mening for dataanlegget Bruker som rettesnor for å vurdere tiltaks hensiktsmessighet Påstand: gitt en policy, er egentlig hele systemets tilstand implisitt gitt

26 26. mars 2004 TDT4285 Planl&drift IT-sys (M27) 26 Policy-basert målstyring Situasjon Problem? Policy Løsnings- forslag Alternativ1 Måletall Konklusjon Alternativ2 Måletall Konklusjon

27 26. mars 2004 TDT4285 Planl&drift IT-sys (M27) 27 Eksempel med mp3 Situasjon: Tomt for disk pga mp3-filer Policy: ikke-faglig aktivitet må vike Problem? Ja, man får ikke arbeidet Alt1: Gjøre ingenting (nulltalternativet) Alt2: Sette opp en /etc/motd Alt3: Slette det hele Alt4: Sende oppfordringer til brukerne

28 26. mars 2004 TDT4285 Planl&drift IT-sys (M27) 28 Alternativ 1 (eks mp3) Forslag: ikke gjøre noe Måletall: Driftskostnader Stabilitet Får folk arbeidet? Volum av mp3-filer? Konklusjon: Oppfyller ikke policy

29 26. mars 2004 TDT4285 Planl&drift IT-sys (M27) 29 Alternativ 2 (eks mp3) Forslag: legge inn /etc/motd Måletall: Driftskostnader Hvor mange leser det? Hvor mange sletter Får folk arbeidet seriøst? Konklusjon: Litt bedre, men ikke nok

30 26. mars 2004 TDT4285 Planl&drift IT-sys (M27) 30 Alternativ 3 (eks mp3) Forslag: Slette mp3 “on sight” Måletall: Driftskostnader Hvor mye blir frigjort Hvor mye gjemmes unna Får folk arbeidet seriøst? Konklusjon: ???

31 26. mars 2004 TDT4285 Planl&drift IT-sys (M27) 31 Eksempler på policies Hva skal systemet brukes til? Hvem er systemet til for? Prosentvis/lengde oppetid Utskriftskostnader/volum Nett: volum, accesstid, opptid Diskbruk: pr bruker, totalt Backup: hyppighet, testing, tid

32 26. mars 2004 TDT4285 Planl&drift IT-sys (M27) 32 Negativ/positiv policy Negativ dersom den definerer det som ikke skal gjøres, som skal unngås og som ikke er ønskelig (lover) Positiv dersom den definerer det som er skal gjøres, oppnås og som er ønskelig (visjon)

33 26. mars 2004 TDT4285 Planl&drift IT-sys (M27) 33 Positiv måldefinisjon Mål Beskriver hvordan systemet er ment å fungere.

34 26. mars 2004 TDT4285 Planl&drift IT-sys (M27) 34 Negativ måldefinisjon Probl Beskriver systemet Ved å spesifisere hvordan det ikke skal virke

35 26. mars 2004 TDT4285 Planl&drift IT-sys (M27) 35 Målendring – utfordringer Målene endres hele tiden Systemet må endres hele tiden Innsats blir generelt mindre Utfasing av foreldede neg tiltak Neg tiltak forutsetter at du oppdager problemet de skal løse, minst en gang

36 26. mars 2004 TDT4285 Planl&drift IT-sys (M27) 36 Brukerdimensjonen Uavhengig av tilgjengelige applikasjoner Uavhengig av hvilke maskiner som kjører hvilke OS og har hvilken HW Uavhengig av suborganisasjon Uavhengig av geografi

37 26. mars 2004 TDT4285 Planl&drift IT-sys (M27) 37 Lokale adminbrukere Gir bruker privs på én maskin En viss sikkerhetsrisiko Tidvis eneste utvei ’Privilegier under ansvar’ Gjør dem oppmerksom på sitt ansvar... (og få det skriftlig)

38 26. mars 2004 TDT4285 Planl&drift IT-sys (M27) 38 Brukerdatabase Felles brukerkonto ’overalt’ Felles passord ’overalt’ Kobles til autorativ database, gjerne personaldatabasen Unngå upersonlige brukere Bør ikke inneholde klartekst-passord

39 26. mars 2004 TDT4285 Planl&drift IT-sys (M27) 39 Valg av passord Ha en minimum lengde Krev noen spesialtegn Forby bruk av ordliste-ord La brukeren selv velge passord Bruk vanskelige førstepassord Let etter gjettbare passord Tving frem regelmessige passordskift

40 26. mars 2004 TDT4285 Planl&drift IT-sys (M27) 40 Bør brukeren velge passord? Ja: Lettere huske, unødvendig å skrive ned, kan gjenbrukes på flere systemer. Nei: Gjenbrukes på usikre systemer, Kan velge dårlige passord, kan beholde samme passord lenge.

41 26. mars 2004 TDT4285 Planl&drift IT-sys (M27) 41 Oppstartsmiljø Enkelt, er bare et startpunkt Utbyggbart for brukeren Må dekke de flestes behov Koble tilbake ifm feilsøking/retting Bør ligge lokalt (må for sysadm) Være adskilt fra OS Adskill programoppsett fra brukere

42 26. mars 2004 TDT4285 Planl&drift IT-sys (M27) 42 Typer av brukere Passive brukere. Godtar de de får. Aktive brukere. Bevisste om hva de vil ha. Eksperimenterer og konfigurerer. Finner feil og problemstillinger. Hjelpsomme brukere. Gir fornuftige feilmeldinger, og reparerer ting selv.

43 26. mars 2004 TDT4285 Planl&drift IT-sys (M27) 43 Hjemmekatalogpartisjoner Geografisk nær bruker? Adskille etter brukerprofil Større adm overhead Mindre optimal diskutnyttelse Adskille brukergrupper som ellers kunne skape problemer for hverandre

44 26. mars 2004 TDT4285 Planl&drift IT-sys (M27) 44 Fjerning av filer Slette de største filene Slette de eldste (uleste) filene Slette de avledede filene Komprimere filene Flytte filene (se om noen klager) Kjøpe mer diskplass (dvs jukse :-)

45 26. mars 2004 TDT4285 Planl&drift IT-sys (M27) 45 Diskkvoter Hard-limits. Kan ikke bruke over denne grensen – får ikke laget nye filer. Soft-limits. Får bare advarsel når grensen overskrides. Peer pressure. Offentliggjør hvem som bruker hvor mye diskplass. La parisjonene begrense plassbruken.

46 26. mars 2004 TDT4285 Planl&drift IT-sys (M27) 46 Sletting av brukere Ta backup Gi en ’grace period’ Sett metadata (f.eks uid) i karantene Ta vare på metadata Sett opp evt forward – tidsavgrenset


Laste ned ppt "26. mars 2004TDT4285 Planl&drift IT-sys (M27)1 Programvaredepoter TDT4285 Planlegging og drift av IT-systemer Anders Christensen, IDI."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google