Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jenter og Data – I møtet mellom prosjekt og sponsor Gruppe 2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jenter og Data – I møtet mellom prosjekt og sponsor Gruppe 2."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jenter og Data – I møtet mellom prosjekt og sponsor Gruppe 2

2 Bakgrunn for valg av tema  Fant ikke spor av bedriftene i løpet av våre forstudier.  Hvordan blir Jenter og Data oppfattet i den virkelige verden?  Er Jenter og Data et politisk korrekt prosjekt å delta i?  Kan sponsorene kaste et nytt lys på den kortvarige forlovelsen?

3 Tema for oppgaven  Undersøke sponsorbedrifters forestillinger og forventninger til Jenter og Data. Hvilke målsetninger har de som sponsorer og blir disse målene nådd? Hvilke forståelser av kjønn finner vi? Hvilke erfaringer kan Jenter og Data bygge videre på?

4 Målsetning for oppgaven  Gi Jenter og Data et fyldigere bilde av forholdet mellom dem og deres sponsorer  Gi Jenter og Data noen indikasjoner på hva som kan forbedres  Gi konkrete forslag til hvordan forholdet mellom Jenter og Data og deres sponsorer kan forbedres

5 Jenter og Data - Om sponsorprogrammet  Jenter og Data har mye ekstern finansiering Lagt grunnlag for gjennomføring av rekrutteringskampanjer, Jentedagen og opprettelse av Cybele 12 sponsorer fra hele landet  Har to mulige sponsorprogram 1. Rekrutteringspakken Mulighet til å profilere seg selv gjennom Jenter og Data sin hjemmeside Sette opp sommerprosjekt for Jenter og Data sine studenter Samarbeide om profilering Gi økonomisk støtte til rekruttering utført av Jenter og Data

6 2. Mentorpakken  Opprettet i 2006.  Skal være bindeledd mellom studie og arbeidsliv med fokus på personlig kontakt Delta på minimum to arrangement i året for å skape kontakt mellom Jenter og Data og bedrift Bidra med erfaringer fra arbeidslivet Mulighet for kurs og bedriftsbesøk Pris: 5000 kr

7 Gjennomføring av oppgaven  Kvalitative intervju med et utvalg av sponsorbedrifter Kan ikke kvantifisere. Ønsket deres fortellinger  Opprettet kontakt via Jenter og Data  Møtte med fire kontaktpersoner i fire sponsorbedrifter Alle var positive til å bli intervjuet Strategisk utvalg  Intervjuene ble tatt opp på bånd, transkribert og analysert. Etikk: Åpenhet, kunnskap og anonymisering

8 Presentasjon av empiri Om bedriftene vi intervjuet  Konsulentbedrifter og programvarehus  Fra små til store bedrifter – avdelinger i større internasjonale konsern  Leverer løsninger til stat, egen eller andre bedrifter  Gjennomsnittlig 30% kvinner, men ikke mer enn 10% i tekniske yrker  Ønsker en jevnere kjønnsfordeling Vist gjennom deltagelse i Jenter og Data

9 Om kontaktpersonene  Person A og B: har jobbet mange år i bransjen Person A: Interessert i målbart og konkret utbytte fra deltagelse Person B: Idealistisk motivert begrunnelse  Person C og D: Nyutdannet Begge er utdannet ved NTNU og har personlig kjennskap til Jenter og Data Av de fire: 3 var mentor, 1 var ren sponsor

10 Om sponsordeltagelse  Hvordan ble de sponsorer? Uklart for våre informanter. Framstår som tilfeldig  Hvorfor ble de sponsorer? Ønsker flere jenter i egen bedrift  Profilering til studenter Støtte likestillingsarbeidet i IKT- bransjen

11  Forventninger til Jenter og Data Hjelpe å få opp jenteandelen i bedriften  Forslag til forbedring Plan for hvordan opprette kontakt med potensielle sponsorbedrifter Bruke uteksaminerte studenter som markedsførere for nye sponsorbedrifter

12 Vurdering av profilering  Hva mener bedriftene om Jenter og Data sine rekrutteringskampanjer? Generelt: Ser prosjektet som et så positivt tiltak at det overskygger mulige feil Alle hadde positivt inntrykk av Jenter og Data sine kampanjer

13  Brosjyrene Skille mellom erfaren (Person A og B) og nyutdannet (Person C og D) De nyutdannede:  Brosjyrene var misvisende

14 ”eg fekk beskjed om at vi skal, fyrste timen skal vi peike på ei maskin og sei at det er skjermen, det er tastaturet, dette er ei ordentleg maskin, her er musa. Det er heilt på det nivået, vi går sakte framover og ingen har nokon annan kompetanse, og så kjem du inn i, vertfall fyrste programmeringsfag, og så kan halve klassa det frå før av, og startar eigne firma og er på ein heilt annan planet da.”

15  Brosjyrene Skille mellom erfaren (Person A og B) og nyutdannet (Person C og D) De nyutdannede:  Brosjyrene var misvisende  Har tatt kritikken innover seg og har blitt bedre i senere tid

16  De erfarne Realitet framfor alt  Gjerne med tekniske beskrivelser Vil forsvinne i informasjonsstrømmen Ønsket bredere fokus for å inkludere egen bedrifts fagfelt  Jenter og Teknologi?  Forslag til forbedring Reell framstilling Personlig kontakt Utvide Jenter og Data prosjektet

17 Kjønn og Data  Hvilken forståelse av kjønn fant vi? Essensialistisk – Kvinner er av natur forskjellige fra menn  Hvilke fordeler ville flere kvinner gi? Bedre arbeidsmiljø Økt kvalitet på arbeidet

18  Hvordan påvirker kjønn ansettelses forhold? Samme krav til kvalifikasjoner Hvis lik – jenten vil få fortrinn  Forslag til forbedring Framheve kvinners fortrinn ved ansettelse ”for jenter og gutar kan tenke forskjellig, og kan ha en kanskje ein forskjellig tilnærmingsmåte… Å sitte som kvinnelege brukarar og så kjem berre mannlige teknologar som har veldig, veldig sitt syn på korleis det skal vere, så trur et at man kan føle det…”

19 Andre erfaringer som sponsor  Generelt inntrykk: Positive Selv om ingen konkrete resultat ennå  Om mentorprogrammet Kritikk fra en av mentorene Ønsker lengre fartstid på mentorene  Forslag til forbedring Presisere hva mentorprogrammet er Aktivt alumniarbeid

20 Oppsummering  Oppsøk nye sponsorer aktivt  Opprett kanaler for jevnlig kontakt  Søk tilbakemelding fra sponsorene  Mindre rosa, mer fakta  Bruk uteksaminerte studenter aktivt


Laste ned ppt "Jenter og Data – I møtet mellom prosjekt og sponsor Gruppe 2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google