Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Ambiguous Intentions: a Paper-like Interface for Creative Design (Gross) Viktige egenskaper ved papir-grensesnitt –håndens forhold til verktøyet og underlaget.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Ambiguous Intentions: a Paper-like Interface for Creative Design (Gross) Viktige egenskaper ved papir-grensesnitt –håndens forhold til verktøyet og underlaget."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Ambiguous Intentions: a Paper-like Interface for Creative Design (Gross) Viktige egenskaper ved papir-grensesnitt –håndens forhold til verktøyet og underlaget –øyets og hjernens forhold til blyantstreker Elektroniske pennbaserte grensesnitt –bevarer til en viss grad håndens forhold til verktøyet –forbedrer muligheten for redigering –mister mange av de subtile signalene i blyantstreken Grensesnitt for konseptuell og kreativ design må –bevare større deler av papir-opplevelsen –må kunne tolke en skisse etter behov

2 2 Penn og papir vs. mus og PC Observasjon –Designere unngår helst bruk av datamaskin i tidlige, konsptuelle og kreative faser av design –Verktøy føles ofte som et hinder for fri flyt av idéer Antagelse at penn og papir foretrekkes fordi de –WYDIWYS – What you do is what you see –WYSIWYD – What you see is what you did –støtter tvetydig, vag og upresis tegning Strukturerte mus- og pennbaserte verktøy krever –at brukeren bestemmer seg før noe gjøres –at brukeren er upassende presis –indirekte interaksjon

3 3 Spennende hybrid Penn og papir –skisser kan være tvetydige, vage, upresise og ufullstendige –støtter ”graphical conversation with the materials” [Schön] tegne skisse, la seg stimulere av visuelt inntrykk, ny skisse Databasert tegneverktøy –redigering, modellering og visualisering –lagring, overføring og spredning –simulering/oppførsel, råd/kritikk og fjernsamarbeid Gradvis overgang fra –kreativ til analytisk prosess –uformell til formalisert representasjon

4 4 Skisse-eksempel

5 5 Bruk av (design)representasjoner Prosess innebærer ulike bevegelser i representasjonsrommet Representasjonsform tilpasses bruksbehov og deltagere perspektiv formalisering granularitet

6 6 Landay’s SILK

7 7 Nonakas modell for ”knowledge creation”

8 8 Diagrammer (vs. skisser) Diagrammer baserer seg på enkle –geomtriske figurer (streker & piler, sirkler & mangekanter) –relasjoner (over, inni, på linje) Skisser bruker flaten annerledes og krever mer avansert gjenkjenning Diagramtype –bestemmer bruk av symboler og relasjoner –hvilke handlinger som er relevante –semantikk for underliggende domene

9 9 Abstraction, ambiguity... Abstraksjon –en konfigurasjon av symboler erstattes av en enklere konfigurasjon eller enkelt symbol –top-down dekomponering og bottom-up komposisjon –detaljer utelates og beslutninger utsettes Tvetydighet og vaghet –utsette forpliktende valg –bruker diffuse symboler som skyer og amøber –antydende figurer med usikker strek –må kunne leve med usikkerhet og tvetydighet –flere muligheter gir åpnere designprosess

10 10... & imprecision Mangel på presisjon –omtrentlige dimensjoner, f.eks. i layout av dialogelementer –relasjoner mellom objekter, ikke absolutte verdier –ikke låse for mye for tidlig Eksempel: Hva betyr dette? –label –tekst (dato) –knapp (endre) –pil

11 11 GUI-skisse

12 12 Electronic Coctail Napkin Tegne-”omgivelse” for frihånds tegning og design –støtte for uformell tegning –skribling på serviett som metafor (ikke i grensesnittet :-) – vs. :-) Støtter digitaliseringsbord og følsomme inputenheter –tegneverktøy simulerer fysisk verktøy –håndterer f.eks. trykk for tykkere/mer dekkende strek Gjenkjenning av –enkeltfigurer –relasjoner innenfor gruppe –diagramtype

13 13 Gjenkjenning og forståelse Enkeltfigurer Relasjoner Figur og diagramtype Konfigurasjon og abstraksjon Gjenkjenningprosess –gjøres i bakgrunnen –ikke påtrengende, men støttende Egendefinerte abstraksjoner –premisser for gjenkjenning –alternativt symbol for konfigurasjon

14 14 Tvetydighet og kontekst Hva betyr det når noe ikke kan gjenkjennes? –tvetydig og difust, med vilje –foreløpig upresist –dårlig gjenkjenning Vent-og-se-holdning –tar ikke forhastede slutning –venter på mer informasjon –håndterer flere parallelle tolkninger Tolkning  kontekst

15 15 Gester eller figur? Gester for cycling, deleting, moving, copying, grouping (fra Landays SILK) Når skal disse tolkes som figurer istedenfor kommandoer? Hva er egentlig forskjellen på en kommando og direkte tegnet figur?

16 16 Presisjon og formalisering Beskrankninger håndterer manglende presisjon –må skille mellom tilfeldige relasjoner og intensjonelle –avhengig av domenet/konteksten –editering opprettholder beskrankning –trade-off mellom over- og under-tolkning –lettere å manuelt fjerne enn å legge til Formalisering –sterkere beskrankninger –definitive tolkninger

17 17 Metode Studie av bruk av eksisterende teknikker –data-assistert konstruksjon –penn og papir Studie av diagrammer –arkitektur-domenet –studenter og profesjonelle –hvordan kan gjenkjenning gjøres av datamaskinen Bruk av prototyp –observasjon –umiddelbar og åpen respons, spørsmål og svar Åpent spørsmål: Hvor nyttig er det med gjenkjenning?


Laste ned ppt "1 Ambiguous Intentions: a Paper-like Interface for Creative Design (Gross) Viktige egenskaper ved papir-grensesnitt –håndens forhold til verktøyet og underlaget."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google