Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer fram mot 2015 – innspill fra sikkerhetsforums medlemmer februar 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer fram mot 2015 – innspill fra sikkerhetsforums medlemmer februar 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringer fram mot 2015 – innspill fra sikkerhetsforums medlemmer februar 2004

2 Generelt om meldingsarbeidet Alle partene ønsker en aktiv deltakelse i meldingsarbeidet Arbeidstakerne ønsker ikke å kategorisere og/eller prioritere HMS-tiltak opp mot hverandre Arbeidsgiverne ønsker lederfokus og aktiv holdning til forbedring av HMS-nivået Scenariearbeidet oppfattes generelt som et godt grunnlag for videre diskusjon Hvordan nå det ”ideelle” scenariet?

3 Forhold det er enighet om Viktig å videreføre trepartssamarbeidet HMS-arbeid bygd på gjensidig tillit og respekt mellom partene i næringen Videreføring og videreutvikling av de etablerte samarbeidsarenaene Fortsette arbeidet med HMS-kultur Skape felles forståelse av begrepet Konkretisere kulturbegrepet for å få til endring av holdninger og atferd Synliggjøre HMS som positiv gevinst Forbedret HMS gir gevinst på bedrifts- og samfunnsnivå Norge i forhold til andre land – få til anerkjente metoder for sammenligning

4 Utfordringer Mer kostnadseffektiv HMS Arbeidstakersiden: - Frykter økte krav til lønnsomhet og konsekvenser av disse, bl a press på tariffavtaler - Bekymring om økonomiske hensyn vil føre til dårligere HMS Arbeidsgiversiden: - Ønsker samarbeid med fagforeninger på alle områder – ingen ”hellige kyr” - Vil utvikle erkjennelse om at forbedret HMS gir gevinst på bedrifts- og samfunnsnivå Arbeidstakermedvirkning Hvordan sikre arbeidstakermedvirkning i alle faser? Hvordan sikre godt samarbeidsklima i hele næringen? HMS i kontrakter Arbeidstakermedvirkning en utfordring Forutsigbare HMS-krav til leverandører (Lønner det seg å satse på HMS?) Myndighetsoppmerksomhet omkring anbudsrunder


Laste ned ppt "Utfordringer fram mot 2015 – innspill fra sikkerhetsforums medlemmer februar 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google