Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sikkerhetsforum torsdag 09.06.05 - Kort status - HMS-melding - Granskingskommisjon for petroleumssektoren – gjennomgang av rapport.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sikkerhetsforum torsdag 09.06.05 - Kort status - HMS-melding - Granskingskommisjon for petroleumssektoren – gjennomgang av rapport."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sikkerhetsforum torsdag 09.06.05 - Kort status - HMS-melding - Granskingskommisjon for petroleumssektoren – gjennomgang av rapport

2 2 Januar FebruarMarsApril Mai JuniJuli Arbeid med innspill som skal utgjøre et første utkast til HMS-melding Ferdig utkast til temaliste Eksterne og interne utredninger Tilbakemelding på status tiltak – rapport arbeidstakermedvirkning Faglige innspill til enkeltkapitler oversendes ASD 1.7.2005 Faktabeskrivelser til enkeltkapitler og enkelttemaer vil bli oversendt partene tidlig høst for kommentarer Utkast til HMS-melding St. meld. nr. x

3 Kapittel 1 Hovedutfordringer Kapittel 2 Utviklingstrekk og endringer i HMS-nivå Kapittel 3Sentrale forhold knyttet til regulering av HMS i petroleumssektoren Kapittel 4Helhetlig ivaretakelse av HMS på tvers av grenseflater Kapittel 5Tiltak for å redusere storulykkerisiko Kapittel 6Tiltak for å redusere arbeidsbetinget sykdom og personskader Kapittel 7 Partssamarbeid Kapittel 8Andre viktige tema Foreløpig kapittelinndeling

4 4 Status - HMS-meldingen Eksterne utredninger: -Seros-rapport – ”Myndighetenes regulering av HMS i petroleumssektoren” – (Ferdigstilt og tilgjengeliggjort) -Stami/ECON – ”Kostnader ved arbeidsulykker og arbeidsbetinget sykdom på sokkelen” (Under sluttføring – vil bli gjort tilgjengelig for sikkerhetsforums medlemmer høst-05) -Samfunnsmessige konsekvenser av en storulykke i norsk petroleumsvirksomhet – Seros-utredning (under sluttføring – vil bli gjort tilgjengelig for Sikkerhetsforums medlemmer etter ferien)


Laste ned ppt "Sikkerhetsforum torsdag 09.06.05 - Kort status - HMS-melding - Granskingskommisjon for petroleumssektoren – gjennomgang av rapport."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google