Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Petroleumstilsynets undersøkelse vedrørende brønnintegritet i 2006 Bakgrunn & resultat fra fase1, samt intensjon for videreføring av fase 2 Sikkerhetsforum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Petroleumstilsynets undersøkelse vedrørende brønnintegritet i 2006 Bakgrunn & resultat fra fase1, samt intensjon for videreføring av fase 2 Sikkerhetsforum."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Petroleumstilsynets undersøkelse vedrørende brønnintegritet i 2006 Bakgrunn & resultat fra fase1, samt intensjon for videreføring av fase 2 Sikkerhetsforum 6.12.2006 Stein-A Tonning og Jan Andreassen

2 2 Brønnsikkerhet – hvordan virker brønnbarrierer ? Primær brønnbarriere Sekundær brønnbarriere Ref. “Swiss cheese model” Primær brønnbarriere er første hindring mot uønsket strømning fra kilden Sekundær brønnbarriere forhindrer videre uønsket strømning dersom primær brønnbarriere skulle svikte. Vanlig produksjonsbrønn Kilde

3 3 Bakgrunn for Ptils fokus på brønnintegritet: Flere hendelser med brønnbarriere-svikt Svikt i konstruksjon, tilstandskontroll og kompetanse/ forståelse Utilfredsstillende tilgjengelighet av kritisk info om brønndesign, brukspremisser og teknisk tilstand Varierende avviks-, tiltaks- og endringshåndtering Mange brønnkonverteringer, samt mer komplekse bore- og brønnløsninger Mangelfull åpenhet ved rapportering av brønnhendelser og deling av erfaring fra slike hendelser Info fra UK og GOM om betydelige integritetsproblemer Forebygging av storulykker Behov for å underbygge antakelser med fakta

4 4 H vor stort er problemet, hva er hovedutfordringene, og hva kan gjøres ? Pilot-undersøkelse, Fase 1 m/ tilsyn : Initiell info innhentet i april 2006: 7 selskap – 12 innretninger – 581 utvinningsbrønner Tilsyn på bakgrunn av mottatt dokumentasjon, spørsmåls-besvarelse og brønndata fra selskapene i mai 2006 Tilsynsrapport til den enkelte Operatør. Svar mottatt av Ptil 1.9.2006 – generelt imøtekommende og konstruktivt. Analyse av mottatt informasjon i juni 2006 mht trender/ felles utfordringer Oppsummeringsrapport med hovedtrekk utgitt 30.6.2006 Tilgjengelig på www.ptil.nowww.ptil.no

5 5 The well categorization

6 6 Fra Ptil sin samlerapport om brønnintegritet:  18 % av produksjons- og injeksjonsbrønnene hadde enn eller annen form for svekket integritet, hvor 7% er nedstengt (kategori A)  Brønner med svekket integritet: 41% av injeksjonsbrønnene og 13% av produksjonsbrønnene Well integrity impact 0 5 10 15 20 25 A: Shut in B: Working under conditions C: Insignificant deviattion for current operations Well integrity impact category A, B and C Number of Wells w/ shortfalls Producer Injector

7 7 Fra Ptil sin samlerapport om brønnintegritet:  Høy hyppighet av brønner med svekket integritet i alderssegmentet 10-14 år.  Hyppigheten av brønner med svekket integritet er dobbelt så høy i alders- gruppen 0-14 år som for brønner i aldersgruppen 15-29 år (20 % versus 12 %) ----- Svikt hyppighet (%)

8 8 Plan for fase 2 av brønnintegritetsundersøkelsen: Fase 1 gjennomført vår/sommer 2006, ihht plan Oppsummeringsrapporten bekrefter at vi har en rekke utfordringer for å ivareta brønnintegritet på tilfredsstillende måte Konklusjon: Industrien trenger kunnskapsløft og økt innsats for ivaretakelse av brønnintegritet i alle faser, for å unngå storulykker Selskapsintern oppfølging etter 7 tilsyn i 2006 pågår Fase 2 startes høsten 2006 Møte med OLF/DMF 21.september 2006: Diskuterte fase1 erfaringer + veien videre (fase2), inklusive:  Omfang/ S.O.W. (resterende brønner) + offensiv fremdriftsplan  Mål for F-B&B: Næringen i førersetet med Ptil som aktiv observatør  Mulig DFU ifm RNNS i fremtiden?  Tilbakemelding fra DMF i oktober 2006 – Bekrefter vilje til å ta dette videre DMF arbeidsgruppe etableres - Ptil i dialog for å vurdere engasjement/involvering Fase 3 opsjon for P&A brønner & undersøkelsesbrønner ?


Laste ned ppt "1 Petroleumstilsynets undersøkelse vedrørende brønnintegritet i 2006 Bakgrunn & resultat fra fase1, samt intensjon for videreføring av fase 2 Sikkerhetsforum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google