Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Petroleumstilsynets undersøkelse vedrørende brønnintegritet i 2006

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Petroleumstilsynets undersøkelse vedrørende brønnintegritet i 2006"— Utskrift av presentasjonen:

1 Petroleumstilsynets undersøkelse vedrørende brønnintegritet i 2006
Bakgrunn & resultat fra fase1, samt intensjon for videreføring av fase 2 Sikkerhetsforum Stein-A Tonning og Jan Andreassen

2 Brønnsikkerhet – hvordan virker brønnbarrierer ?
Primær brønnbarriere er første hindring mot uønsket strømning fra kilden Sekundær brønnbarriere forhindrer videre uønsket strømning dersom primær brønnbarriere skulle svikte. Primær brønnbarriere Sekundær brønnbarriere Kilde Ref. “Swiss cheese model” Vanlig produksjonsbrønn

3 Bakgrunn for Ptils fokus på brønnintegritet:
Flere hendelser med brønnbarriere-svikt Svikt i konstruksjon, tilstandskontroll og kompetanse/ forståelse Utilfredsstillende tilgjengelighet av kritisk info om brønndesign, brukspremisser og teknisk tilstand Varierende avviks-, tiltaks- og endringshåndtering Mange brønnkonverteringer, samt mer komplekse bore- og brønnløsninger Mangelfull åpenhet ved rapportering av brønnhendelser og deling av erfaring fra slike hendelser Info fra UK og GOM om betydelige integritetsproblemer Forebygging av storulykker Behov for å underbygge antakelser med fakta

4 Hvor stort er problemet, hva er hovedutfordringene, og hva kan gjøres ?
Pilot-undersøkelse, Fase 1 m/ tilsyn : Initiell info innhentet i april 2006: 7 selskap – 12 innretninger – utvinningsbrønner Tilsyn på bakgrunn av mottatt dokumentasjon, spørsmåls-besvarelse og brønndata fra selskapene i mai 2006 Tilsynsrapport til den enkelte Operatør. Svar mottatt av Ptil – generelt imøtekommende og konstruktivt. Analyse av mottatt informasjon i juni 2006 mht trender/ felles utfordringer Oppsummeringsrapport med hovedtrekk utgitt Tilgjengelig på BP: Valhall DP ConocoPhillips: Ekofisk X, Eldfisk A ExxonMobil: Jotun B Hydro: Grane, Njord, Oseberg Øst Shell: Draugen Statoil: Statfjord C w/satellites (North and East), Veslefrikk, Åsgard. Talisman: Gyda

5 The well categorization
The wells assessed were intended to be a representative selection of producers and injectors with variation of age and development categories. A high number of well-related failures and shortfalls have been identified. Sub-standard operations have in some cases been conducted. It has been confirmed that each company generally need to improve focus on well integrity issues. Well integrity and barrier philosophy should receive enhanced attention from the industry in order to develop practical solutions in line with the regulatory provisions. The pilot project indicates that averagely 18 % of the production- and injection wells were to some degree impaired by well integrity issues, including 7% full shut in. The impairments are clearly representing a generous potential for improvements both to HSE and production. The company management should improve focus on well integrity issues in their supervisory audits. There is a need to align with a common way of documenting well integrity within the industry. The methods for describing the well barriers/barrier envelopes vary in the industry and even within the same operating company. There is a general lack of user friendly access to and quality of the well integrity data. The hand-over process and related documentation need to be improved. Improved attention on verification and condition monitoring of well barriers and well integrity is needed. The industry need to further develop/ acquire suitable technology for condition monitoring of wells to improve on systematic/ preventive maintenance and to keep better control on degradation mechanisms. There is a need for improved competence and training involving personnel both from the Operators and Contractors. Contribution to stadardization work is encouraged. A Phase 2 of this project will be discussed with the operating companies during autumn Coordination and exchange of information from other ongoing projects in these areas will be emphasised !

6 Fra Ptil sin samlerapport om brønnintegritet:
Well integrity impact 5 10 15 20 25 A: Shut in B: Working under conditions C: Insignificant deviattion for current operations Well integrity impact category A, B and C Number of Wells w/ shortfalls Producer Injector 18 % av produksjons- og injeksjonsbrønnene hadde enn eller annen form for svekket integritet, hvor 7% er nedstengt (kategori A) Brønner med svekket integritet: 41% av injeksjonsbrønnene og 13% av produksjonsbrønnene

7 Fra Ptil sin samlerapport om brønnintegritet:
----- Svikt hyppighet (%) Høy hyppighet av brønner med svekket integritet i alderssegmentet år. Hyppigheten av brønner med svekket integritet er dobbelt så høy i alders-gruppen år som for brønner i aldersgruppen år (20 % versus 12 %)

8 Plan for fase 2 av brønnintegritetsundersøkelsen:
Fase 1 gjennomført vår/sommer 2006, ihht plan Oppsummeringsrapporten bekrefter at vi har en rekke utfordringer for å ivareta brønnintegritet på tilfredsstillende måte Konklusjon: Industrien trenger kunnskapsløft og økt innsats for ivaretakelse av brønnintegritet i alle faser, for å unngå storulykker Selskapsintern oppfølging etter 7 tilsyn i 2006 pågår Fase 2 startes høsten 2006 Møte med OLF/DMF 21.september 2006: Diskuterte fase1 erfaringer + veien videre (fase2), inklusive: Omfang/ S.O.W. (resterende brønner) + offensiv fremdriftsplan Mål for F-B&B: Næringen i førersetet med Ptil som aktiv observatør Mulig DFU ifm RNNS i fremtiden? Tilbakemelding fra DMF i oktober 2006 – Bekrefter vilje til å ta dette videre DMF arbeidsgruppe etableres - Ptil i dialog for å vurdere engasjement/involvering Hva gjenstår etter fase1 Implementering av spesifikke tiltak som Operatører allerede har besluttet etter Fase 1 (7 selskap, 12 innretninger, X brønner) Selskapenes kartlegging og introduksjon av relevante tiltak for gjenstående innretninger og brønner på sokkelen (Egenvurdering etter tilsvarende prinsipper som for Fase 1. Tidsplan & fremdriftsrapportering ? Samarbeidsprosjekt med fokus på hovedutfordringer innen brønnsikkerhet / brønnintegritet – f.eks organisert med felles studier, Work Shops,…? De andre viktige spørsmålene som burde vært stillet mht svakheter/ forbedringsmuligheter ? Fase 3 opsjon for P&A brønner & undersøkelsesbrønner ?


Laste ned ppt "Petroleumstilsynets undersøkelse vedrørende brønnintegritet i 2006"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google