Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OLF – STØYPROSJEKT Retningslinjer og verktøy for håndtering av hørselsskadelig støy Sikkerhetsforum 6. desember 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OLF – STØYPROSJEKT Retningslinjer og verktøy for håndtering av hørselsskadelig støy Sikkerhetsforum 6. desember 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 OLF – STØYPROSJEKT Retningslinjer og verktøy for håndtering av hørselsskadelig støy Sikkerhetsforum 6. desember 2006

2 Støyprosjektet OLF- støyprosjekt OLF- retningslinjer
Bakgrunn Mandat Status OLF- retningslinjer Beskyttelsesregime Støykart Reel effekt av hørselsvern Risikovurdering / risikobaserte tiltaksplaner Webverktøy - StøyRisk Grovvurdering RNNS rapportering Detaljert vurdering OLF Oljeindustriens Landsforening

3 Bakgrunn (slik den ble formulert i 2004)
Høy forekomst av arbeidsrelaterte hørselsskader i norsk offshore industri. 249 nye tilfeller rapportert i 2003 (RNNS 2004). Ingen påvisbar forskjell mellom nye og gamle installasjoner (gamle => bygd før 1995) (RNNS 2004). Økt myndighetsfokus. Skjerpede krav til overvåkning, risikovurdering og rapportering). PTIL støyindikator ble etablert fra og med 2003. OLF Oljeindustriens Landsforening

4 RNNS rapportering 2004 OLF Oljeindustriens Landsforening

5 Monotonstøy vs impulsstøy
Gerhard Fleicher OLF Oljeindustriens Landsforening

6 OLF Støy-prosjekt Mandat for prosjektet
Systematisere praksis i norske oljeselskaper med tanke på håndtering av hørselskadelig støy og på denne bakgrunn utarbeide et forslag til OLF-retningslinjer. Retningslinjene skal omfatte forhold som akseptkriterier, beregning av oppholdstider i støyende omgivelser, merking, bruk av verneutstyr, rutiner for jobbrotasjon med mer. Formålet er å utarbeide felles retningslinjer for å forhindre at arbeidstakere på norsk sokkel utsettes for hørselskadelig støy. Retningslinjene er tenkt anvendt for både faste og flyttbare innretninger, og kan benyttes på landanlegg. Avgrensninger: Prosjektet omfatter ikke støy som kilde til problemer vedrørende oppfattbarhet av tale, konsentrasjon eller restitusjon og hvile. OLF Oljeindustriens Landsforening

7 Organisering Prosjektet er organisert under Ressursgruppe for Yrkeshygiene OLF Ressursgruppen er prosjektets styringsgruppe Prosjektleder: Hans Thore Smedbold OHS Arbeidsgruppe: Yrkeshygienikere / akustikere fra operatørselskapene Prosjektgruppe (akustikere / støykonsulenter) Referansegruppe: Myndigheter, Arbeidstaker organisasjonene, Leverandør / entreprenører OLF Oljeindustriens Landsforening

8 OHS IT RG -YH olf (Styringsgruppe) Prosjektleder HT Smedbold OHS
Referansegruppe Fagorganisasjoner Riggselskaper PTIL OHS IT Arbeidsgruppe Asle Melvær Hydro Bjørnar Varland Esso Pål Tufto Statoil Johan Bodsberg BP Trond M. Schei CoP Lyn Ward Shell Prosjektgruppe Tønnes Ognedal Sinus Ole G Haaheim Lifetec Odd Ø Pedersen Sintef OLF Oljeindustriens Landsforening

9 Status Retningslinjen
– siste høringsrunde i prosjekt- og arbeidsgruppen (før jul): Enighet om fagliginnhold Forenkling og klargjøring Myndighetenes tolkning av EUs støydirektiv StøyRisk – beta versjon ferdig testes innen 31.januar 2007 avklare tilgjengelighet OLF Oljeindustriens Landsforening

10 Retningslinjene - oppbygging
OLF Oljeindustriens Landsforening

11 Retningslinjene beskriver
Tiltaksnivåer Beskyttelsesregime for å hindre hørselskadelig støyeksponering Risikobasert prioritering av tiltak (prioritering av risikoområder) Audiometri og program for oppfølging og bevaring av hørsel for eksponerte personer Kontraktskrav OLF Oljeindustriens Landsforening

12 Beskyttelsesregime Felles retningslinjer for prioritering mellom bruk av hørselsvern og oppholdstidsbegrensninger Område krav og kartlegging av områdestøy Felles standard for støykart og merking av områder OLF Oljeindustriens Landsforening

13 Felles retningslinjer for prioritering mellom bruk av hørselvern og oppholdstidsbegrensninger
OLF Oljeindustriens Landsforening

14 Felles retningslinjer for prioritering mellom bruk av hørselvern og oppholdstidsbegrensninger
OLF Oljeindustriens Landsforening

15 Områdekrav og kartlegging av områdestøy
NORSOK S-002 rev. 4 For flyttbare innretninger bygget før henvises til Norm for fysisk – kjemisk arbeidsmiljø på flyttbare innretninger bygget før og som opererer på norsk sokkel (rev. 3) – utgitt av Norges Rederiforbund. Kartlegging av områdestøy NORSOK S-002 rev. 4 Annex H og NS Måling av yrkesmessig eksponering av støy for arbeidstakere – Del 1: Forenklet metode. OLF Oljeindustriens Landsforening

16 Felles male for skilting i områder
OLF Oljeindustriens Landsforening

17 Felles fargepallett for støykart
OLF Oljeindustriens Landsforening

18 Støykart OLF Oljeindustriens Landsforening

19 Felles erfaringsdata - reel effekt av hørselsvern
OLF Oljeindustriens Landsforening

20 Risikobaserte tiltaksplane
Rangering av områdene basert på: - sum av timer - vektet i forhold til støynivået (AK = 80 dBA) Alt. 1: Uten høselsvern Alt. 2: Med akseptabel bruk av hørselsvern Alt. 3: Med angitt bruk av hørselsvern OLF Oljeindustriens Landsforening

21 Audiometri og program for oppfølging og bevaring av hørsel for eksponerte personer.
Første gangs kontroll senest 6 måneder etter tilsetting. Oppfølgende kontroll etter 1 år, deretter med intervall tilpasset risiko for hørselskade, men med maks 3 års mellomrom. Oppfølging og bevaring av hørsel for eksponerte personer; Personell som jevnlig arbeider i områder med eksponeringsnivåer over 95 dB A store deler av sin arbeidsdag. Oversikt over støytype, oppholdstider og faktisk eksponering i reell arbeidsoperasjon. Individuell tilpasning av hørselvern, både øreklokker og ørepropper. Kontrollmåling av valgt hørselvern for dokumentasjon av oppnådd dempning. Optimalisere valg av annet utstyr som kan redusere dempningsgraden. Eksponeringsmålinger. Årlig audiometri. OLF Oljeindustriens Landsforening

22 Kontraktskrav Viktig med informasjon til 3. parts selskaper.
Informasjon om bransjens retningslinjer ved kontraktsinngåelse. Spesielt viktig med informasjon om beskyttelsesregime (krav til enkelt/dobbelt hørselvern og oppholdstidsbegrensninger). Foreslår at beskrivelse av bransjens beskyttelsesregime inngår/beskrives i HMS-krav til kontrakt. OLF Oljeindustriens Landsforening

23 Oppsummering - retningslinjene
Felles retningslinjer for håndtering av hørselskadelig støy. Klargjøring av praksis Enklere å forholde seg til for arbeidstakere som flytter fra innretning til innretning. Enhetlig rutiner, informasjon og merking. Retningslinjene skal beskrive et basisregime oppfølging av individ/enkeltpersoner er et viktig selskapsansvar. kartlegging av spesielle arbeidsoperasjoner etc må følges opp av hvert selskap. OLF Oljeindustriens Landsforening

24 Asle Melvær – akustiker Hydro
Spesiell takk ! Asle Melvær – akustiker Hydro OLF Oljeindustriens Landsforening

25 OLF Oljeindustriens Landsforening

26 Regning med decibel spesielt. 0 db + 0 db = 3 db 1 db + 1 db = 4 db
StøyRisk Gjøre data vedr. områdenivåer, støyende aktiviteter og effekt av hørselsvern) tilgjengelige for drift for bruk i risikovurderinger. Regning med decibel spesielt. 0 db + 0 db = 3 db 1 db + 1 db = 4 db 100 db db = 103 db OLF Oljeindustriens Landsforening

27 Webverktøyet - StøyRisk
Tre anvendelser: Grovvurdering (SJA, enkel planlegging m.m) RNNS rapportering Detaljert vurdering Beta versjon: Bruker: olf Passord: flo OLF Oljeindustriens Landsforening


Laste ned ppt "OLF – STØYPROSJEKT Retningslinjer og verktøy for håndtering av hørselsskadelig støy Sikkerhetsforum 6. desember 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google