Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OLF – STØYPROSJEKT Retningslinjer og verktøy for håndtering av hørselsskadelig støy Sikkerhetsforum 6. desember 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OLF – STØYPROSJEKT Retningslinjer og verktøy for håndtering av hørselsskadelig støy Sikkerhetsforum 6. desember 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 OLF – STØYPROSJEKT Retningslinjer og verktøy for håndtering av hørselsskadelig støy Sikkerhetsforum 6. desember 2006

2 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Støyprosjektet OLF- støyprosjekt Bakgrunn Mandat Status OLF- retningslinjer Beskyttelsesregime Støykart Reel effekt av hørselsvern Risikovurdering / risikobaserte tiltaksplaner Webverktøy - StøyRisk Grovvurdering RNNS rapportering Detaljert vurdering

3 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Bakgrunn (slik den ble formulert i 2004) Høy forekomst av arbeidsrelaterte hørselsskader i norsk offshore industri. 249 nye tilfeller rapportert i 2003 (RNNS 2004). Ingen påvisbar forskjell mellom nye og gamle installasjoner (gamle => bygd før 1995) (RNNS 2004). Økt myndighetsfokus. Skjerpede krav til overvåkning, risikovurdering og rapportering). PTIL støyindikator ble etablert fra og med 2003.

4 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening RNNS rapportering 2004

5 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Gerhard Fleicher Monotonstøy vs impulsstøy

6 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening OLF Støy-prosjekt Mandat for prosjektet Systematisere praksis i norske oljeselskaper med tanke på håndtering av hørselskadelig støy og på denne bakgrunn utarbeide et forslag til OLF-retningslinjer. Retningslinjene skal omfatte forhold som akseptkriterier, beregning av oppholdstider i støyende omgivelser, merking, bruk av verneutstyr, rutiner for jobbrotasjon med mer. Formålet er å utarbeide felles retningslinjer for å forhindre at arbeidstakere på norsk sokkel utsettes for hørselskadelig støy. Retningslinjene er tenkt anvendt for både faste og flyttbare innretninger, og kan benyttes på landanlegg. Avgrensninger: Prosjektet omfatter ikke støy som kilde til problemer vedrørende oppfattbarhet av tale, konsentrasjon eller restitusjon og hvile.

7 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Organisering Prosjektet er organisert under Ressursgruppe for Yrkeshygiene OLF Ressursgruppen er prosjektets styringsgruppe Prosjektleder: Hans Thore Smedbold OHS Arbeidsgruppe: Yrkeshygienikere / akustikere fra operatørselskapene Prosjektgruppe (akustikere / støykonsulenter) Referansegruppe: Myndigheter, Arbeidstaker organisasjonene, Leverandør / entreprenører

8 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Arbeidsgruppe Asle Melvær Hydro Bjørnar Varland Esso Pål Tufto Statoil Johan Bodsberg BP Trond M. Schei CoP Lyn Ward Shell Prosjektgruppe Tønnes Ognedal Sinus Ole G Haaheim Lifetec Odd Ø Pedersen Sintef RG -YH olf (Styringsgruppe) Referansegruppe Fagorganisasjoner Riggselskaper PTIL Prosjektleder HT Smedbold OHS OHS IT

9 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Status Retningslinjen – siste høringsrunde i prosjekt- og arbeidsgruppen (før jul): Enighet om fagliginnhold Forenkling og klargjøring Myndighetenes tolkning av EUs støydirektiv StøyRisk – beta versjon ferdig testes innen 31.januar 2007 avklare tilgjengelighet

10 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Retningslinjene - oppbygging

11 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Retningslinjene beskriver Tiltaksnivåer Beskyttelsesregime for å hindre hørselskadelig støyeksponering Risikobasert prioritering av tiltak (prioritering av risikoområder) Audiometri og program for oppfølging og bevaring av hørsel for eksponerte personer Kontraktskrav

12 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Beskyttelsesregime Felles retningslinjer for prioritering mellom bruk av hørselsvern og oppholdstidsbegrensninger Område krav og kartlegging av områdestøy Felles standard for støykart og merking av områder

13 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Felles retningslinjer for prioritering mellom bruk av hørselvern og oppholdstidsbegrensninger

14 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Felles retningslinjer for prioritering mellom bruk av hørselvern og oppholdstidsbegrensninger

15 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Områdekrav og kartlegging av områdestøy Områdekrav NORSOK S-002 rev. 4 For flyttbare innretninger bygget før 01.08.1995 henvises til Norm for fysisk – kjemisk arbeidsmiljø på flyttbare innretninger bygget før 01.08.1995 og som opererer på norsk sokkel (rev. 3) – utgitt av Norges Rederiforbund. Kartlegging av områdestøy NORSOK S-002 rev. 4 Annex H og NS-4815-1 Måling av yrkesmessig eksponering av støy for arbeidstakere – Del 1: Forenklet metode.

16 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Felles male for skilting i områder

17 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Felles fargepallett for støykart

18 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Støykart

19 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Felles erfaringsdata - reel effekt av hørselsvern

20 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Risikobaserte tiltaksplane Rangering av områdene basert på: - sum av timer - vektet i forhold til støynivået (AK = 80 dBA) Alt. 1:Uten høselsvern Alt. 2: Med akseptabel bruk av hørselsvern Alt. 3:Med angitt bruk av hørselsvern

21 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Audiometri og program for oppfølging og bevaring av hørsel for eksponerte personer. Audiometri; Første gangs kontroll senest 6 måneder etter tilsetting. Oppfølgende kontroll etter 1 år, deretter med intervall tilpasset risiko for hørselskade, men med maks 3 års mellomrom. Oppfølging og bevaring av hørsel for eksponerte personer; Personell som jevnlig arbeider i områder med eksponeringsnivåer over 95 dB A store deler av sin arbeidsdag. –Oversikt over støytype, oppholdstider og faktisk eksponering i reell arbeidsoperasjon. –Individuell tilpasning av hørselvern, både øreklokker og ørepropper. –Kontrollmåling av valgt hørselvern for dokumentasjon av oppnådd dempning. Optimalisere valg av annet utstyr som kan redusere dempningsgraden. –Eksponeringsmålinger. –Årlig audiometri.

22 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Kontraktskrav Viktig med informasjon til 3. parts selskaper. Informasjon om bransjens retningslinjer ved kontraktsinngåelse. Spesielt viktig med informasjon om beskyttelsesregime (krav til enkelt/dobbelt hørselvern og oppholdstidsbegrensninger). Foreslår at beskrivelse av bransjens beskyttelsesregime inngår/beskrives i HMS-krav til kontrakt.

23 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Oppsummering - retningslinjene Felles retningslinjer for håndtering av hørselskadelig støy. –Klargjøring av praksis –Enklere å forholde seg til for arbeidstakere som flytter fra innretning til innretning. –Enhetlig rutiner, informasjon og merking. Retningslinjene skal beskrive et basisregime –oppfølging av individ/enkeltpersoner er et viktig selskapsansvar. –kartlegging av spesielle arbeidsoperasjoner etc må følges opp av hvert selskap.

24 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Spesiell takk ! Asle Melvær – akustiker Hydro

25 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening

26 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening StøyRisk Gjøre data vedr. områdenivåer, støyende aktiviteter og effekt av hørselsvern) tilgjengelige for drift for bruk i risikovurderinger. Regning med decibel spesielt. 0 db + 0 db = 3 db 1 db + 1 db = 4 db 100 db + 100 db = 103 db

27 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Webverktøyet - StøyRisk Tre anvendelser: Grovvurdering (SJA, enkel planlegging m.m) RNNS rapportering Detaljert vurdering Beta versjon: http://noiserisk.no Bruker: olf Passord: flo


Laste ned ppt "OLF – STØYPROSJEKT Retningslinjer og verktøy for håndtering av hørselsskadelig støy Sikkerhetsforum 6. desember 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google