Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ptils oppfølging av entreprenørene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ptils oppfølging av entreprenørene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ptils oppfølging av entreprenørene
Sikkerhetsforum Sigve Knudsen Tilsynskoordinator

2 Innhold Bakgrunn Mål Organisatorisk løsning Refusjonsordningen
HMS utfordringer for entreprenørene

3 Tilsyn med entreprenører - bakgrunn
Rammeforskriften § 5: Operatøren og andre som deltar i petroleumsvirksomheten, er ansvarlig etter denne forskriften og forskrifter som er fastsatt i medhold av den. Den ansvarlige skal sikre at krav som er gitt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, blir etterlevd. Operatøren skal påse at alle som utfører arbeid for seg, enten personlig, ved ansatte, ved entreprenører eller underentreprenører, etterlever krav som er gitt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen

4 Bakgrunn for fokus på entreprenører
St.meld.nr.7 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten Erfaringer fra tilsynet Erfaringer med samarbeidet med rederne Behov i næringen for direkte kontakt mellom entreprenør og Ptil Mange av de som jobber offshore i petroleumsvirksomheten er entreprenøransatte (60% offshore) Trend i retning av nye samarbeidsmodeller og driftskonsepter Utfordringer i grenseflatene Behov for helhetlig oppfølging av alle aktørene

5 operatør – entreprenør – underleverandør
grenseflater: operatør – entreprenør – underleverandør Ansvar Aktivitet OPERATØR Påse Sikre Ramme- sette Land Offshore grenseflate ENTREPRENØR A ENTREPRENØR B Sikre Følge opp grenseflate Styre grenseflate grenseflate UNDER- LEVERANDØR A UL B UL C grenseflate grenseflate grenseflate Sikre Utføre

6 Tilsynslag, kontaktpersoner og tilsynskoordinatorer
- Lagene innen tilsyn er organisert i forhold til seks aktørgrupper. - Kontaktpersonene arbeider i lagene og er faste kontaktpunkter for sine definerte aktører. - Tilsynskoordinatorene er også tilknyttet lagene. De sitter på produktansvaret og formell vedtaksmyndighet. 1. Entreprenører Kontaktperson: Elin Witsø Tilsynskoordinator: Sigve Knudsen 2. Flyttbare innretninger og boreentreprenører Kontaktperson: Janne Lea Svensson Tilsynskoordinator: Ingvill Hagesæther Foss 3. Statoil og Gassco Kontaktperson: Johnny Gundersen Tilsynskoordinator: Mona Haugstøyl 4. Norsk Hydro og Shell Kontaktperson: Jan B. Wang Tilsynskoordinator: Hanne Etterlid 5. Øvrige operatører og rettighetshavere Kontaktperson: Bård Christian Jensen Tilsynskoordinator: Kjell Marius Auflem 6. Landanlegg Én kontaktperson for hvert anlegg. Tilsynskoordinator: Einar Ravnås Tilsynslag, kontaktpersoner og koordinatorer

7 ”Entreprenørene løfter petroleumsvirksomheten”
Visjon ”Entreprenørene løfter petroleumsvirksomheten”

8 ”Utvikle og operasjonalisere tilsyn og rådgivning mot entreprenører
Mål - vi skal: ”Utvikle og operasjonalisere tilsyn og rådgivning mot entreprenører i petroleumsvirksomheten for å ivareta en helhetlig oppfølging av aktørene i virksomheten”

9 Planlagt aktivitet mot entreprenører i 2005
Samle informasjon – bli kjent Møter med de største aktørene Seminar i Ptil 7. april – alle typer entreprenører Tilsynsaktiviteter som gjennomføres via operatør Tilsyn med enkelte entreprenørselskaper V&M, Brønnservice og Forpleining Hendelsesoppfølging Rådgivning Fagmøter Hovedprioritet i 2005: Vedlikehold og Modifikasjon

10 Refusjonsordningen Refusjonsforskriften (se – regelverk, HMS hierarkisk, overordnede forskrifter) Refusjon av utgifter i forbindelse med tilsyn kan kreves fra rettighetshaver eller den tilsynet retter seg mot eller finner sted hos i det enkelte tilfelle (§ 8). For tilsyn med sikkerhet og arbeidsmiljø kreves refusjon i følgende tilfeller: revisjoner og verifikasjoner, herunder forarbeid, reisevirksomhet og etterarbeid (§ 2) Tilsyn som utføres etter denne forskriften, vil bli fakturert med kr 730 pr time, maksimum kr pr døgn. Nødvendig reisetid inngår i faktureringsgrunnlaget (§ 4)

11 Kostnadsdrivende PTil kontroll - Nyheter fra www.offshore.no
Medlemsbedriftene i TBL Offshore er bekymret etter at Petroleumstilsynet, Ptil, har varslet at det i tillegg til å ha overoppsyn av oljeselskapene også føre tilsyn med leverandørbedriftene. -Det verste er ikke denne avgiften som Ptil skal ha for bedriftene, men all tiden firmaene vil måtte bruke, sier Erling Matland leder i TBL Offshore. Les hele saken >>


Laste ned ppt "Ptils oppfølging av entreprenørene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google