Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konstruksjonsseminar Vurdering av eksisterende innretninger Hendelser og skader på konstruksjoner på norsk sokkel 2000 – 2005, trender og utvikling Roger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konstruksjonsseminar Vurdering av eksisterende innretninger Hendelser og skader på konstruksjoner på norsk sokkel 2000 – 2005, trender og utvikling Roger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Konstruksjonsseminar Vurdering av eksisterende innretninger Hendelser og skader på konstruksjoner på norsk sokkel 2000 – 2005, trender og utvikling Roger L Leonhardsen Petroleumstilsynet

2 Kilde: RNNS 20062 DFU – datakilder DFU: definerte fare- og ulykkessituasjoner 5Skip på kollisjonskursNæringen 6Drivende gjenstandNæringen 7Kollisjon med feltrelatert fartøy/innretning/skytteltankerPtil 8Skade på innretningskonstruksjon/stabilitets-/forankrings­/posisjoneringsfeilPtil + næringen DFUBeskrivelseDatabase

3 Kilde: RNNS 20063 DFU 5: Utviklingen i antall skip på mulig kollisjonskurs, 1996 - 2005 (unntatt H-7 og B-11) DFU 6: Drivende gjenstander på kollisjonskurs, 1982 - 2005 Skip og drivende gjenstander på kollisjonskurs NUI: normalt ubemannede innretninger FPU: flytende produksjons innretninger

4 Kilde: RNNS 20064 DFU 7: Alvorlige kollisjoner med feltrelatert trafikk, 1982 - 2005 Alvorlige kollisjoner Antall kollisjoner mellom fartøy og innretninger, 1982 - 2005

5 Kilde: RNNS 20065 DFU 8: Antall innmeldte hendelser og skader på konstruksjoner og maritime systemer, 1999 - 2005 Hendelser og skader på konstruksjoner og maritime systemer

6 Kilde: RNNS 20066 DFU 8: Antall ankerliner med tapt bæreevne (1-3 liner), 1996 - 2005 Ankerliner med tapt bæreevne

7 KIlde: RNNS 20067 DFU 8: Antall hendelser på innretninger knyttet til manglende opprettholdelse av posisjon eller retning, 1999 - 2005 Manglende opprettholdelse av posisjon eller retning

8 Kilde: RNNS 20068 DFU 8: Konstruksjonsskader og hendelser, 1999 - 2005 Konstruksjonsskader og hendelser

9 Kilde: RNNS 20069 DFU 5,7 og 8: Antall hendelser og skader på produksjonsinnretninger, 1990-2005 (hendelser som i CODAM er klassifisert som ”minor” eller ”major”) Hendelser og skader på produksjonsinnretninger

10 Kilde: RNNS 200610 Oversikt over alle DFUer med storulykkespotensial på innretninger, 1996 - 2005 DFUer med storulykkespotensial på innretninger (DFU 8) (DFU 7) (DFU 6) (DFU 5)

11 11 Oppsummering Risikoindikatorer for storulykker, DFU 5 - 8


Laste ned ppt "Konstruksjonsseminar Vurdering av eksisterende innretninger Hendelser og skader på konstruksjoner på norsk sokkel 2000 – 2005, trender og utvikling Roger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google