Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Visjoner og ambisjoner for nytt Sikkerhetsforum Sikkerhetsforum skal være den sentrale tre-partsarena for HMS i petroleumsindustrien som bidrar til økt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Visjoner og ambisjoner for nytt Sikkerhetsforum Sikkerhetsforum skal være den sentrale tre-partsarena for HMS i petroleumsindustrien som bidrar til økt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Visjoner og ambisjoner for nytt Sikkerhetsforum Sikkerhetsforum skal være den sentrale tre-partsarena for HMS i petroleumsindustrien som bidrar til økt kunnskap og forståelse for hvorfor olje- og gassindustrien skal være en foregangsnæring på HMS Dette oppnår vi ved at Sikkerhetsforum: er representert ved ledere, HMS-personell og sentrale beslutningstakere blant partene i næringen og i Petroleumstilsynet og med AAD som tydelig observatør legger til rette for og stimulerer til samarbeid og debatt omkring sentrale HMS-utfordringer i petroleumsvirksomheten til havs og på landanlegg er høringsinstans, pådriver og initiativtaker til strategiske HMS-prosjekter og -prosesser innenfor rammen av Ptil sitt myndighetsområde er pådriver for informasjons- og kunnskapsformidling, utvikling og forankring av god HMS-kultur og -praksis mellom partene og myndighetene i samsvar med AML § 1

2 Organisering av Sikkerhetsforum Magne Ognedal Leder Sikkerhetsforum Knut Aaneland Teknologibedriftenes Landsforening Audun Bjordal Oljeindustriens Landsforening Lasse Robberstad Oljeindustriens Landsforening Per Otto Selnes Oljeindustriens Landsforening Ketil Karlsen Nopef Wenche I Sola Lederne Paal Nilsen De Samarbeidende Organisasjoner Roy Erling Furre Oljearbeidernes Fellessammenslutning Halvor Erikstein Oljearbeidernes Fellessammenslutning Øyvind Gregersen Nopef Odd-Magne Skei Norges Rederiforbund Bjørn Lie Landsorganisasjonen i Norge Angela Ebbesen Sekretær Sikkerhetsforum Marianne Stein AAD (observatør ) Nina L Lie Prosjektsekretær Tore Hurlen Prosessindustriens Landsforening Roar Abrahamsen Fellesforbundet Jan Eirik Feste PRIFO/YS

3 Sikkerhetsforum følger Ptil sitt ansvar som tilsynsmyndighet på land og sokkel Melkøya Tjeldbergodden Kollsnes Mongstad Sture Kårstø Slagentangen Eventuelle fremtidige integrerte sokkel/ landanlegg eller andre anlegg av slik type som AAD bestemmer Nyhamna


Laste ned ppt "Visjoner og ambisjoner for nytt Sikkerhetsforum Sikkerhetsforum skal være den sentrale tre-partsarena for HMS i petroleumsindustrien som bidrar til økt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google