Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sikkerhetsforum 02/05 - 09.06.2005 Industriens ivaretagelse av HMS-ansvaret for dykkervirksomheten. Jan Krokeide – Fagsjef drift, OLF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sikkerhetsforum 02/05 - 09.06.2005 Industriens ivaretagelse av HMS-ansvaret for dykkervirksomheten. Jan Krokeide – Fagsjef drift, OLF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sikkerhetsforum 02/05 - 09.06.2005 Industriens ivaretagelse av HMS-ansvaret for dykkervirksomheten. Jan Krokeide – Fagsjef drift, OLF

2 www.olf.noOLF Oljeindustriens LandsforeningThe Norwegian Oil Industry Association2 Sikkerhetsforum 02/05 - 09.06.2005 Industriens ivaretagelse av HMS-ansvaret for dykkervirksomheten Formål med presentasjonen - Fremdrift og status i pågående arbeide i OLF - En generell oversikt av industriens nåværende rutiner og praksis - Noen ord om sertifisering kontra overvåking - Veien videre i forhold til OLF’s fokusområde/prosjekt ”Langtidsoppfølging av dykkernes helse”

3 www.olf.noOLF Oljeindustriens LandsforeningThe Norwegian Oil Industry Association3 Sikkerhetsforum 02/05 - 09.06.2005 Industriens ivaretagelse av HMS-ansvaret for dykkervirksomheten Status etter Sikkerhetsforums møte 01/05 – 10.02.05: Arbeidet er fulgt opp som planlagt og i henhold til informasjon gitt i Sikkerhetsforum 10.02.05. Møte i Petroleumstilsynet 22.04.05 med representanter fra: Ptil, Htil, State Supervision of Mines (Holland), Universitet i Aberdeen, NOPEF, OFS, IMCA, Mediteam, Stolt Offshore, Subsea 7, Technip og OLF. OLF vurderer det som vesentlig at det arbeides internasjonalt med fremtidig oppfølging av dykkernes helse. Fordeling av dykkeaktivitet 20/80 i Norge/andre sokler. Arbeidsmetodikk som ved utvikling av NURGOD dokumentet, men nå også involvering av Holland.

4 www.olf.noOLF Oljeindustriens LandsforeningThe Norwegian Oil Industry Association4 Sikkerhetsforum 02/05 - 09.06.2005 Industriens ivaretagelse av HMS-ansvaret for dykkervirksomheten Møte i Petroleumstilsynet 22.04.05 konkluderte med: Etablering av arbeidsgruppe: Organisation Representative IMCA Jane Bugler Mediteam John Hjelle NOPEF Leif Johansen OLF Joar Gangenes RMT Stan Herschel University of Aberdeen Stephen Watt

5 www.olf.noOLF Oljeindustriens LandsforeningThe Norwegian Oil Industry Association5 Sikkerhetsforum 02/05 - 09.06.2005 Industriens ivaretagelse av HMS-ansvaret for dykkervirksomheten Etablering av referansegruppe: Organisation Representative Board of Health Janne Skumlien Myrland DMAC Alf Brubakk Haukeland Sykehus Marit Grønning HSE Chris Sherman IMCA Jane Bugler NOPEF Jon Are Hvalbye OFSO Halvor Erikstein OLF Cato Hordnes PSA Olav Hauso RMT Stan Herschel State Supervision of Mines Walter Maas

6 www.olf.noOLF Oljeindustriens LandsforeningThe Norwegian Oil Industry Association6 Sikkerhetsforum 02/05 - 09.06.2005 Industriens ivaretagelse av HMS-ansvaret for dykkervirksomheten Nåværende rutiner og praksis: Sertifisering – Helsesertifikat og årlig fornyelse Før/etter dykking undersøkelse (gjøres av sykepleier om bord) Langtidsoppfølging (ikke koordinert på tvers av sokkelgrensene) Målsetting er å drive forsvarlig virksomhet.

7 www.olf.noOLF Oljeindustriens LandsforeningThe Norwegian Oil Industry Association7 Sikkerhetsforum 02/05 - 09.06.2005 Industriens ivaretagelse av HMS-ansvaret for dykkervirksomheten Helsesertifikat - Basert på myndighetskrav for yrkesdykkere (Sertifikat) - Like krav i Norge (Htil) og UK (HSE) - Gjensidig aksept av helsesertifikat mellom NOR/UK

8 www.olf.noOLF Oljeindustriens LandsforeningThe Norwegian Oil Industry Association8 Sikkerhetsforum 02/05 - 09.06.2005 Industriens ivaretagelse av HMS-ansvaret for dykkervirksomheten Sertifisering kontra overvåkig/oppfølging: - Sertifisering = å bestemme/avgjøre om dykkeren er i stand til å gjennomføre dykking uten risiko for seg selv eller andre under dykke operasjoner - Skille mellom helseovervåking og vurdering av skikkethet/form for å dykke (sertifisering) - Helseovervåking er en frivillig sak

9 www.olf.noOLF Oljeindustriens LandsforeningThe Norwegian Oil Industry Association9 Sikkerhetsforum 02/05 - 09.06.2005 Industriens ivaretagelse av HMS-ansvaret for dykkervirksomheten Før/etter dykking undersøkelse: Formål: - Før dykking å kunne erkjenne/oppdage akutt medisinsk sykdom som vil kunne påvirke sikkerhetsrisiko for dykker eller hans kollegaer - Etter dykking å oppdage/erkjenne relevante helseeffekter fra dykkingen - I vesentlig grad like system blant alle offshore dykke entreprenører - I vesentlig grad like system i Norge og UK

10 www.olf.noOLF Oljeindustriens LandsforeningThe Norwegian Oil Industry Association10 Sikkerhetsforum 02/05 - 09.06.2005 Industriens ivaretagelse av HMS-ansvaret for dykkervirksomheten Langtidsoppfølging av dykkernes helse Målsetting med overvåking er primært for å: - Gagne dykkerne - Følge opp og kunne gi råd til den enkelte dykker om hans helse over tid - Følge opp dykkerne som en gruppe over tid for å råde arbeidsgiver og industrien generelt om utvikling og mulige trender (kunne revidere prosedyrer, vurdere utstyr etc.)

11 www.olf.noOLF Oljeindustriens LandsforeningThe Norwegian Oil Industry Association11 Sikkerhetsforum 02/05 - 09.06.2005 Industriens ivaretagelse av HMS-ansvaret for dykkervirksomheten Prinsipper for helseovervåking - Må rettes mot identifiserbar sykdom eller redusert organ funksjon - Det må være en effektiv metode for å identifisere en mulig organ funksjon på et tidlig tidspunkt - At identifikasjon på et tidlig tidspunkt muliggjør intervensjon som er ganglig for den enkelte eller gruppen - Metodikk for overvåking må være sikker og ikke skadelig for den enkelte

12 www.olf.noOLF Oljeindustriens LandsforeningThe Norwegian Oil Industry Association12 Sikkerhetsforum 02/05 - 09.06.2005 Industriens ivaretagelse av HMS-ansvaret for dykkervirksomheten Nåværende overvåking (siden 1994) - Kun for dykkeoperasjoner i Norge - Stort sett like systemer mellom alle dykke entreprenører - Intervall: - Før første dykke operasjon - Deretter hvert 3. år - Innhold: - Spørreundersøkelse (”egenmelding”) (personalia, tidligere dykke erfaring, tidligere dykke- relatert sykdom/skade, tidligere sykdom eller uhell med ører, lunger eller skjellett, støy eksponering, arbeidserfaring fa annet enn dykking) - Hørseltest - Lunge funksjonstest (spirometri)

13 www.olf.noOLF Oljeindustriens LandsforeningThe Norwegian Oil Industry Association13 Sikkerhetsforum 02/05 - 09.06.2005 Industriens ivaretagelse av HMS-ansvaret for dykkervirksomheten Veien videre. Arbeidsmøtet 22.04.05 konkluderte med følgende for arbeidsgruppen: Deliver report with recommendations on: Time schedule and budgetary requirements for initial project Recommend administration arrangement of data collection Data to include diving exposure data How to collect data Define parameters to be captured to allow for future research Establish a clear medical protocol of what to be included Recommended intervals for checks and total data reviews Cost implications for setting up and maintaining the system Consider legal aspects Propose implementation schedule Arbeidsgruppen har oppstartsmøte 13.06.05


Laste ned ppt "Sikkerhetsforum 02/05 - 09.06.2005 Industriens ivaretagelse av HMS-ansvaret for dykkervirksomheten. Jan Krokeide – Fagsjef drift, OLF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google