Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helsemessige effekter ved forurensning fra veitrafikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helsemessige effekter ved forurensning fra veitrafikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Helsemessige effekter ved forurensning fra veitrafikk
Marit Låg Avdeling for luftforurensning og støy, Nasjonalt folkehelseinstitutt

2 Forurensning fra veitrafikk
Svevestøv Forbrenningspartikler (fra eksos) Diesel Bensin Gass Slitasjepartikler Veidekke Kjøretøyet

3 Forurensning fra veitrafikk
Nitrogenoksider NO NO2 Karbonmonoksid (CO) Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) Flyktige organiske forbindelser (VOC) Ozon

4 Helseeffekter av ulike miljøpåvirkninger
Hollander et al.

5 Helseeffekter av luftforurensning
Akutt eksponering Korte episoder (1-72 timer) Kronisk eksponering Langvarig eksponering for moderate nivåer (måneder- flere år) Gjentatte korte episoder

6 Helseeffekter av luftforurensninger
Uspesifikke lidelser Hoste Hodepine Forkjølelse Plagethet Spesifikke effekter i luftveiene Sykehusinnleggelse og dødelighet av luftveissykdommer Forverring av astma Lungebetennelse Kronisk bronkitt Vevsskade/ lungefibrose

7 Helseeffekter av luftforurensninger (forts.)
Effekter via hjertekarsystemet Forverring av hjertekarlidelser Dødelighet som skyldes hjertkarlidelser Effekter på arvematerialet Lungekreft Blodkreft Arvelige forandringer

8 Eksperimentelle studier i mennesker
NO2 PM2,5 Allergen Allergisk reaksjon M Svartengren et al. European Respiratory Journal Vol 15 p (2000)

9 Effekter av veistøv på befolkningens helse
Prosentvis endring i antall akuttbesøk for astma og hjerte-karsykdommer med en nivåøkning på 10 g/m3 (med 95% konfidensintervaller). Resultatet til venstre er med ozon i modellen (Forsberg & Segerstedt, 2004).

10 Befolkningsstudier i Oslo
En signifikant økning i risiko for lungekreft med økende NOx eksponering hos middelaldrende Oslo-menn på 1970-tallet. En signifikant økning i risiko for død pga bl.a. lungesykdommer med økende NOx eksponering hos samme befolkning. Nafstad P. et al; 2003, 2004

11 Befolkningsstudier i Oslo
En signifikant økning i risiko for lungekreft med økende NOx eksponering hos middelaldrende Oslo-menn på 1970-tallet. En signifikant økning i risiko for død pga bl.a. lungesykdommer med økende NOx eksponering hos samme befolkning. Nafstad P. et al; 2003, 2004

12 Partikkelstørrelser – PM10
Finfraksjonen PM 2,5 Grovfraksjonen 0,01 0,1 1 2,5 10 µm 10 100 1000 2500 10000 nm Ultrafine partikler

13 Deponering av partikler i luftveiene
Alveoler Øvre luftveier Nedre luftveier 4-100 µm <4 µm Partikkel størrelse Deponering av partikler i luftveiene

14

15 Forbrenningspartikler
Dieseleksospartikler Tradisjonelle dieselbiler slipper ut mer enn 100 ganger mer svevstøv enn bensinbiler Mest kunnskap om denne type forbrenningspartikler Luftveissykdommer (ikke-allergiske og allergiske) Hjertekarsykdommer Lungekreft

16 Forbrenningspartikler (forts.)
Bensineksospartikler Mindre utslipp per kjøretøy, men totalutslipp? Mye de samme effektene, men mindre kunnskap Mulig mindre mengde PAHer og derfor mindre risiko for lungekreft Gasseksospartikler Lavere utslipp per kjøretøy (50 x lavere) 50 x lavere utslipp av PAH 20 x lavere utslipp av gentoksiske forbindelser Enda mindre kunnskap om effekter

17 Lungetoksisk potensial av forbrenningspartikler fra ulike typer drivstoff
Toksisk parameter Gass Bensin Diesel Lunge-vekt 0,02 0,15 0,19 Histologi 0,27 0,72 0,73 Seagrave et al. Tox. Sci 87 (2005) 232

18 Mutagent potensial av ulike typer drivstoff
Seagrave et al. Tox. Sci 87 (2005) 232

19 Konklusjoner Luftforurensning fra veitrafikk kan forårsake helseeffekter Svevestøv, spesielt forbrenningspartikler men også oppvirvlet veistøv, synes å være viktig Store forskjeller i utslippsmengde av partikler ved bruk av ulike drivstoff Lite kunnskap om helseeffekter av forskjellige typer forbrenningspartikler Også andre komponenter kan trolig bidra til helseeffekter


Laste ned ppt "Helsemessige effekter ved forurensning fra veitrafikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google