Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helsemessige effekter ved forurensning fra veitrafikk Marit Låg Avdeling for luftforurensning og støy, Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helsemessige effekter ved forurensning fra veitrafikk Marit Låg Avdeling for luftforurensning og støy, Nasjonalt folkehelseinstitutt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helsemessige effekter ved forurensning fra veitrafikk Marit Låg Avdeling for luftforurensning og støy, Nasjonalt folkehelseinstitutt

2 Forurensning fra veitrafikk Svevestøv –Forbrenningspartikler (fra eksos) Diesel Bensin Gass –Slitasjepartikler Veidekke Kjøretøyet

3 Forurensning fra veitrafikk Nitrogenoksider –NO –NO 2 Karbonmonoksid (CO) Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) Flyktige organiske forbindelser (VOC) Ozon

4 Helseeffekter av ulike miljøpåvirkninger Hollander et al.

5 Helseeffekter av luftforurensning Akutt eksponering –Korte episoder (1-72 timer) Kronisk eksponering –Langvarig eksponering for moderate nivåer (måneder- flere år) –Gjentatte korte episoder

6 Helseeffekter av luftforurensninger Uspesifikke lidelser –Hoste –Hodepine –Forkjølelse –Plagethet Spesifikke effekter i luftveiene –Sykehusinnleggelse og dødelighet av luftveissykdommer –Forverring av astma –Lungebetennelse –Kronisk bronkitt –Vevsskade/ lungefibrose

7 Helseeffekter av luftforurensninger (forts.) Effekter via hjertekarsystemet –Forverring av hjertekarlidelser –Dødelighet som skyldes hjertkarlidelser Effekter på arvematerialet –Lungekreft –Blodkreft –Arvelige forandringer

8 NO 2 PM2,5Allergen Allergisk reaksjon Eksperimentelle studier i mennesker M Svartengren et al. European Respiratory Journal Vol 15 p 716-726 (2000)

9 Effekter av veistøv på befolkningens helse Prosentvis endring i antall akuttbesøk for astma og hjerte-karsykdommer med en nivåøkning på 10  g/m3 (med 95% konfidensintervaller). Resultatet til venstre er med ozon i modellen (Forsberg & Segerstedt, 2004).

10 Befolkningsstudier i Oslo En signifikant økning i risiko for lungekreft med økende NO x eksponering hos middelaldrende Oslo-menn på 1970-tallet. En signifikant økning i risiko for død pga bl.a. lungesykdommer med økende NO x eksponering hos samme befolkning. Nafstad P. et al; 2003, 2004

11 Befolkningsstudier i Oslo En signifikant økning i risiko for lungekreft med økende NO x eksponering hos middelaldrende Oslo-menn på 1970-tallet. En signifikant økning i risiko for død pga bl.a. lungesykdommer med økende NO x eksponering hos samme befolkning. Nafstad P. et al; 2003, 2004

12 Partikkelstørrelser – PM 10 0,01 0,1 1 2,5 10 µm 101001000250010000nm Ultrafinepartikler Finfraksjonen PM 2,5 Grovfraksjonen

13 Alveoler Øvre luftveier Nedre luftveier 4-100 µm <4 µm Partikkel størrelse Deponering av partikler i luftveiene

14

15 Forbrenningspartikler Dieseleksospartikler –Tradisjonelle dieselbiler slipper ut mer enn 100 ganger mer svevstøv enn bensinbiler –Mest kunnskap om denne type forbrenningspartikler –Luftveissykdommer (ikke-allergiske og allergiske) –Hjertekarsykdommer –Lungekreft

16 Forbrenningspartikler (forts.) Bensineksospartikler –Mindre utslipp per kjøretøy, men totalutslipp? –Mye de samme effektene, men mindre kunnskap –Mulig mindre mengde PAHer og derfor mindre risiko for lungekreft Gasseksospartikler –Lavere utslipp per kjøretøy (50 x lavere) –50 x lavere utslipp av PAH –20 x lavere utslipp av gentoksiske forbindelser –Enda mindre kunnskap om effekter

17 Lungetoksisk potensial av forbrenningspartikler fra ulike typer drivstoff Toksisk parameter GassBensinDiesel Lunge- vekt 0,020,150,19 Histologi0,270,720,73 Seagrave et al. Tox. Sci 87 (2005) 232

18 Mutagent potensial av ulike typer drivstoff Seagrave et al. Tox. Sci 87 (2005) 232

19 Konklusjoner Luftforurensning fra veitrafikk kan forårsake helseeffekter Svevestøv, spesielt forbrenningspartikler men også oppvirvlet veistøv, synes å være viktig Store forskjeller i utslippsmengde av partikler ved bruk av ulike drivstoff Lite kunnskap om helseeffekter av forskjellige typer forbrenningspartikler Også andre komponenter kan trolig bidra til helseeffekter


Laste ned ppt "Helsemessige effekter ved forurensning fra veitrafikk Marit Låg Avdeling for luftforurensning og støy, Nasjonalt folkehelseinstitutt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google