Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Enhet psykisk helsearbeid Oslo kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Enhet psykisk helsearbeid Oslo kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Enhet psykisk helsearbeid Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Schizofrenidagene Spesialseminar 6. november FACT, ACT, OBS, OBD ulike modeller, ulike kontekster – like erfaringer? Mats Haraldsson og Tor Helge Tjelta Tjelta 2012

2 Presentasjon av ACT-Tromsø
Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Enhet psykisk helsearbeid Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Presentasjon av ACT-Tromsø Tjelta 2012

3 Presentasjon av ACT Jæren
Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Enhet psykisk helsearbeid Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Presentasjon av ACT Jæren Tjelta 2012

4 Ytre Sunnhordaland Samhandlingsteam
Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Enhet psykisk helsearbeid Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Presentasjon av YSS Ytre Sunnhordaland Samhandlingsteam Tjelta 2012

5 Oppsøkende behandlingsteam Dalane
Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Enhet psykisk helsearbeid Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Oppsøkende behandlingsteam Dalane Tjelta 2012

6 Prosjektperioden over
Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Enhet psykisk helsearbeid Oslo kommune Bydel Gamle Oslo ACT Moss Landets eldste Prosjektperioden over Utvider nå med Indre Østfold og får et befolkningsgrunnlag på ca innbyggere Tjelta 2012

7 ACT Tiller (i Trondheim)
Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Enhet psykisk helsearbeid Oslo kommune Bydel Gamle Oslo ACT Tiller (i Trondheim) Tjelta 2012

8 Oppsøkende Behandlingsteam i Stavanger 15 årsverk
Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Enhet psykisk helsearbeid Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Oppsøkende Behandlingsteam i Stavanger 15 årsverk Et av landets eldste oppsøkende team Har vært i Nederland og sett på FACT-modellen Tjelta 2012

9 Open Space-seminar Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Oslo kommune
Enhet psykisk helsearbeid Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Open Space-seminar Tjelta 2012

10 Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Oslo kommune Bydel Gamle Oslo
Enhet psykisk helsearbeid Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tjelta 2012

11 Fokus på det syke istedenfor det friske (patogenese vs salutogenese)
Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Enhet psykisk helsearbeid Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Inntrykk: Delt på hva som gir god effekt ift oppsøkende virksomhet. Kan bli for mye. Fokus på det syke istedenfor det friske (patogenese vs salutogenese) Tjelta 2012

12 Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Enhet psykisk helsearbeid Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Mye fokus på recovery og betydningen av å ansette erfaringskonsulenter. Gode ringvirkninger ift kultur- og holdningsendring, mindre tvang og bedre effekt av behandling. Tjelta 2012

13 Forskning av prof. Tom Burns om ACT: No evidence for:
Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Enhet psykisk helsearbeid Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Forskning av prof. Tom Burns om ACT: No evidence for: Small caseloads (<20:1) 24 Hours teams Whole team approach Highly specialized workers Tjelta 2012

14 Professor Tom Burns fortsetter…. Det som virker er:
Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Enhet psykisk helsearbeid Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Professor Tom Burns fortsetter…. Det som virker er: Regularly visiting at home Responsible for Health and Social care Tjelta 2012

15 Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Enhet psykisk helsearbeid Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Det er med andre ord ikke påvist samsvar mellom effekt og hvilke ansatte vi har i ACT, døgntilbud (24/7), alle hjelper alle pasientene/brukerne, få brukere (<20:1) og at alle/mange er høyt spesialisert personale. Det som er viktig er at psykiateren er en del av teamet (integrert) og ikke bare en rådgiver/ konsulent. Tjelta 2012

16 Den sosialpsykiatriske modellen i Danmark (OPT) TIPS teller
Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Enhet psykisk helsearbeid Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Headspace i Australia Den sosialpsykiatriske modellen i Danmark (OPT) TIPS teller Alderspsykiatri Cyberterapi: ”Å være der den anden er” Recovery i Arizona IPS (Individual Placement Support) Ikke motivert? Om ungdom og mestring Tjelta 2012

17 Oppsummert kunnskap (rigorøs)
Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Enhet psykisk helsearbeid Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Oppsummert kunnskap (rigorøs) Intensiv koordinering av psykososialt arbeid sammenlignet med standard behandling ser ut til å gi noen færre dager i sykehus, noe mindre frafall fra behandlingsopplegg, noe høyere funksjonsskåre, noen flere som kan bo uavhengig og muligens litt høyere brukertilfredshet, sier seniorforsker Louise Forsetlund ved Kunnskapssenteret. Tjelta 2012

18 Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Enhet psykisk helsearbeid Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bruk av lokale tverrfaglige team versus sykehusbaserte tjenester kan muligens føre til noen færre sykehusinnleggelser. Effekten på annen bruk av helsetjenester, sosial funksjon, brukertilfredshet, dødelighet og tilslutning til behandling er usikker. Tjelta 2012

19 Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Enhet psykisk helsearbeid Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Dagsykehus versus innleggelse i sykehus fører trolig til lengre innleggelse første gang men trolig også en noe bedre skår for sosial funksjon. Effekten på andre helsetjenester, mental helse, død, brukertilfredshet, frafall fra behandlingsopplegg og livskvalitet er usikker. Tjelta 2012

20 Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Enhet psykisk helsearbeid Oslo kommune Bydel Gamle Oslo For de andre tiltakene som også hadde avgrenset formål var det vanskelig å trekke meningsfulle konklusjoner om effekt. Kvaliteten av dokumentasjonen var enten for lav eller resultatene hadde brede konfidensintervall eller viste inkonsistente effekter på tvers av studier. Tjelta 2012

21 SLUTT Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Oslo kommune Bydel Gamle Oslo
Enhet psykisk helsearbeid Oslo kommune Bydel Gamle Oslo SLUTT


Laste ned ppt "Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Enhet psykisk helsearbeid Oslo kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google