Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Mannsroller og mannsforskning Øystein Gullvåg Holter Innledning på seminaret ”Mannspolitikk anno 2005 - hva nå?” Likestillingssenteret, 1. desember 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Mannsroller og mannsforskning Øystein Gullvåg Holter Innledning på seminaret ”Mannspolitikk anno 2005 - hva nå?” Likestillingssenteret, 1. desember 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Mannsroller og mannsforskning Øystein Gullvåg Holter Innledning på seminaret ”Mannspolitikk anno 2005 - hva nå?” Likestillingssenteret, 1. desember 2004

2 2 Å skape en debatt Mannsrolleutvalget skapte debatt og ny forskning – og ett viktig tiltak I 1993 var det ingen som ventet at pappamåneden skulle få 80-90 prosent oppslutning Utvalgets intensjoner ble i liten grad fulgt opp senere på 90-tallet ”Nettverk for forskning om menn” bidro til et forskningsmiljø

3 3 Likestilling - for menn? Samfunnsforhold, økonomi og kultur er grunnlaget for kjønnsmakt Menn kan ha interesse av likestilling Menns likestilling kan bygge på ”allierte” prosesser –Økt betydning av likeverdig samarbeid –Familieverdier og omsorg –Barns status

4 4 Boka oppsummerer nordisk forskning 1980-2003 I dag finnes to nordiske prosjekter - sosiologisk prosjekt om velferd, maskulinitet og innovasjon - kulturprosjekt om maskuliniteter (2002-05) og et norsk prosjekt: Kjønn, mestring og deltakelse (2003-07)

5 5 Arbeid og familie – viktig tradisjon i norsk forskning Familien er sentral enhet for reproduksjon av arbeidslivet Kjønn og makt i organisasjonen må sees i forhold til samfunnet (her: familien ) Eksempel, 1987 - pendlerforskning

6 6 Fire hovedområder 1 Omsorg, familie og hushold 2 Arbeidsliv 3 Vold og mishandling 4 Mangfold og demokratisering

7 7 1 Omsorg, familie, hushold Menns andel av husholdsarbeidet økte gradvis 1970-2000 (økt konvergens i tidsbruk) Omsorgsansvar ble mer av en normal situasjon – også for menn Sjansen for barn nr 2 øker når mannen deltar hjemme Menns nye oppgaver gir økt velferd og innovasjon Skilsmisse/samlivsbrudd gir ofte økt konflikt (”barnets beste” = kvinnen best egnet?)

8 8 Ulike vurderinger av husarbeidet I prosent. Beregnet på grunnlag av Tidsbruks-undersøkelsen (SSB) – intervjuer og dagbøker (hadde ikke intervjuanslag for omsorgsoppgaver). Fortsatt store skiller – og ulike syn - Kvinner nedvurderer menns innsats på noen ”kvinnelige” områder - Menn overdriver (noen områder)

9 9 Hva forklarer menns husarbeid? En mulig modell

10 10 Ulike forhandlingsformer… Ikke bare kvinners press… Ulike sosiale former…

11 11 Kjønnsdyaden i et sosialt formperspektiv -Både bytte, gaveutveksling og fordeling preger kjønnsforholdet Kilde: Øystein Gullvåg Holter: Gender, patriarchy and capitalism – A Social Forms Analysis (1997)

12 12 Hjemmesituasjon som utgangspunkt for handling Nytt europeisk materiale – Work Changes Gender (6 land) Endringer begynner ofte i hjemmet Å få barn, omsorgsoppgaver, hensyn til partner/ektefelles utdanning og karriere – typiske beveggrunner Mennene tar opp sin sak på jobben men får ofte liten støtte

13 13 2 Arbeidslivet Mannsjobben som ”død dinosaur i midten av arbeidslivet” (Holter & Sørensen, Kjønnskulturer i arbeidslivet, AFI rapport 2003) –Deltid for menn – umulig tanke? –Menns uønskete heltid/overtid – ikke-emne? –Skal samfunnet rette seg etter arbeidslinja, eller skal arbeidslivet følge en felles ”livslinje”? –Kan likestilling for menn være lønnsomt? –”Vi kan ikke konkurrere på lønn men vi kan konkurrere på likestilling og sosiale fordeler” (bedrifter i Work Changes Gender-prosjektet)

14 14 Situasjon og preferanse blant gifte/samboende yrkesaktive menn (EU 1999) Kilde: COMBINING FAMILY AND WORK: THE WORKING ARRANGEMENTS OF WOMEN AND MEN, Harald Bielenski and Josef Hartmann, EUROPEAN FOUNDATION for the Improvement of Living and Working Conditions,1999 Work Changes Gender - Mange menn ønsker å gå ned i arbeidstid

15 Menn og arbeid/familietilpasninger i Europa (Work Changes Gender, Sigtona Halrynjo AFI) Omsorg og Karriereposisjon Lappeteppeposisjon, alternativistene Omsorgsansvar Ikke omsorgsansvar Deltid, lav utdanning og posisjon i arbeidslivet Fulltid, høyere utdanning og posisjon i arbeidslivet Tradisjonell Karriereposisjon Working mainly with men Unskilled worker 46-75 hours No reduction of work Care for others College/Craft certificate I earn more Leading position married Partner working fulltime Main free time activity:childcare Reason reduction of work child care/care for others Good career chances 2 children Partner living elsewhere 25 –34 hours Reduction of work experience Other job Reason reduction other job Parental leave 40-45 hours Working mainly with woman Youngest child pre school age Skilled employee Main free time activity:work No parental leave Partner not working Fixed term, spec contract Omsorgsposisjon 18-24 hours Bachelor Master/university partner earns more Unlimited work Reason reduction, education Male partner With parents Fulltime Immigrant Bad career chances Middle career chances 0-4 years in org 10-14 years in org 3 children Youngest child school age hobbies Youngest child teenage Grown up children 0-17 hours in org Freelance/subcontract single Living alone - Norge mest her

16 16 3 Vold og mishandling Kvinner mer utsatt for vold i det private, menn mer i det offentlige rom (jfr Kari Stefansen, HiO, Oslo-undersøkelsen) Få menn er langtids mishandlere, men ganske mange har utøvd vold privat noen gang i sitt liv Taushet et hovedproblem - noengangs-mennenes taushet bidrar antakelig til mishandler-rekruttering (får ikke hjelp) Mediebilder av menns vold som ”versting-vold” Se videre Marius Råkil, red: Menns vold mot kvinner (2002)

17 17 Menn i voldsforskning

18 18 4 Mangfold og demokratisering ”Har mannsrollen endret seg?” ”Vel, aksept for mangfold blant menn har iallfall økt, og det er bra” (finansminister på TV / Skavlan NRK1) Mangfold og redusert homofobi viktige indikatorer Mannsforskning som demokratiforskning Konfliktløsnings- og fredsarbeid

19 19 Freds- initiativ Når får vi en FN- konferanse om menn?

20 20 Maskulinitet og konfliktløsning Hvorfor blir sivile stadig mer rammet i krig Hvorfor blir kvinner voldtatt og menn / gutter myrdet Negativ maskulinitet som ”brensel til bålet” Betydningen av symbolsk kjønn

21 21 Konklusjon Aktive tiltak som kan skape bedre valg –Eksempel: Fleksible fedre gjennom farskvote (Berit Brandth og Elin Kvande) 3 måneders fedrekvote - ? ”Benchmarking” av fedres omsorgsinnsats i arbeidslivet - ? ”Omsorgsspor” for menn - ? Delt omsorg etter skilsmisse - ? Mangfold, konfliktløsning, demokratisering - ?

22 22 Skal det bli noen endring, må… Politikere begrave noen stridsøkser og prioritere menn og likestilling Menns egen innsats bli mer aktiv og tydelig Forskningen bli klarere og mer systematisk

23 23 Hvordan… En mannlig norsk toppleder om hvorfor han bytter jobb (2004) ”Jeg vokste opp med det selv, faren min reiste mye i jobben sin. Det er ikke slik at det må gå galt. Men ungene våre setter pris på at vi er tilstede. Det var det som utløste det. Sønnen min sa; ’jeg ønsker meg en annen pappa’. Eller ’kan ikke du være som andre pappaer’. Da måtte jeg ta et valg. Og jeg begynte å bli lei av å si opp folk. Jeg trodde jeg skulle klare å holde det på avstand, men det gikk innpå meg. ”

24 24 Endring… En annen mannlig toppleder (2004) “Jeg tror at når mannsspørsmålet nå omsider kommer på dagsordenen, så vil mange ting forandre seg. Vi kommer til å se på mange ting på nye måter. Menn idag opplever doble krav. De skal være litt myke og likestilte, litt Ole Brum, men også den harde tradisjonelle mannen. Vi menn tror vi kan være litt av hver – men jeg tror ikke lenger noe på det.“


Laste ned ppt "1 Mannsroller og mannsforskning Øystein Gullvåg Holter Innledning på seminaret ”Mannspolitikk anno 2005 - hva nå?” Likestillingssenteret, 1. desember 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google