Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mannsroller og mannsforskning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mannsroller og mannsforskning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mannsroller og mannsforskning
Øystein Gullvåg Holter Innledning på seminaret ”Mannspolitikk anno hva nå?” Likestillingssenteret, 1. desember 2004

2 Å skape en debatt Mannsrolleutvalget skapte debatt og ny forskning – og ett viktig tiltak I 1993 var det ingen som ventet at pappamåneden skulle få prosent oppslutning Utvalgets intensjoner ble i liten grad fulgt opp senere på 90-tallet ”Nettverk for forskning om menn” bidro til et forskningsmiljø

3 Likestilling - for menn?
Samfunnsforhold, økonomi og kultur er grunnlaget for kjønnsmakt Menn kan ha interesse av likestilling Menns likestilling kan bygge på ”allierte” prosesser Økt betydning av likeverdig samarbeid Familieverdier og omsorg Barns status

4 Boka oppsummerer nordisk forskning 1980-2003
I dag finnes to nordiske prosjekter sosiologisk prosjekt om velferd, maskulinitet og innovasjon kulturprosjekt om maskuliniteter ( ) og et norsk prosjekt: Kjønn, mestring og deltakelse ( )

5 Eksempel, 1987 - pendlerforskning
Arbeid og familie – viktig tradisjon i norsk forskning Familien er sentral enhet for reproduksjon av arbeidslivet Kjønn og makt i organisasjonen må sees i forhold til samfunnet (her: familien)

6 Fire hovedområder 1 Omsorg, familie og hushold 2 Arbeidsliv
3 Vold og mishandling 4 Mangfold og demokratisering

7 1 Omsorg, familie, hushold
Menns andel av husholdsarbeidet økte gradvis (økt konvergens i tidsbruk) Omsorgsansvar ble mer av en normal situasjon – også for menn Sjansen for barn nr 2 øker når mannen deltar hjemme Menns nye oppgaver gir økt velferd og innovasjon Skilsmisse/samlivsbrudd gir ofte økt konflikt (”barnets beste” = kvinnen best egnet?)

8 Ulike vurderinger av husarbeidet
Fortsatt store skiller – og ulike syn Kvinner nedvurderer menns innsats på noen ”kvinnelige” områder Menn overdriver (noen områder) I prosent. Beregnet på grunnlag av Tidsbruks-undersøkelsen (SSB) – intervjuer og dagbøker (hadde ikke intervjuanslag for omsorgsoppgaver).

9 Hva forklarer menns husarbeid? En mulig modell

10 Ulike forhandlingsformer…
Ulike sosiale former… Ikke bare kvinners press…

11 Kjønnsdyaden i et sosialt formperspektiv
Både bytte, gaveutveksling og fordeling preger kjønnsforholdet Kilde: Øystein Gullvåg Holter: Gender, patriarchy and capitalism – A Social Forms Analysis (1997)

12 Hjemmesituasjon som utgangspunkt for handling
Nytt europeisk materiale – Work Changes Gender (6 land) Endringer begynner ofte i hjemmet Å få barn, omsorgsoppgaver, hensyn til partner/ektefelles utdanning og karriere – typiske beveggrunner Mennene tar opp sin sak på jobben men får ofte liten støtte

13 2 Arbeidslivet Mannsjobben som ”død dinosaur i midten av arbeidslivet” (Holter & Sørensen, Kjønnskulturer i arbeidslivet, AFI rapport 2003) Deltid for menn – umulig tanke? Menns uønskete heltid/overtid – ikke-emne? Skal samfunnet rette seg etter arbeidslinja, eller skal arbeidslivet følge en felles ”livslinje”? Kan likestilling for menn være lønnsomt? ”Vi kan ikke konkurrere på lønn men vi kan konkurrere på likestilling og sosiale fordeler” (bedrifter i Work Changes Gender-prosjektet)

14 Work Changes Gender Situasjon og preferanse blant gifte/samboende yrkesaktive menn (EU 1999) - Mange menn ønsker å gå ned i arbeidstid Kilde: COMBINING FAMILY AND WORK: THE WORKING ARRANGEMENTS OF WOMEN AND MEN, Harald Bielenski and Josef Hartmann, EUROPEAN FOUNDATION for the Improvement of Living and Working Conditions,1999

15 Lappeteppeposisjon, alternativistene Omsorg og Karriereposisjon
Menn og arbeid/familietilpasninger i Europa (Work Changes Gender, Sigtona Halrynjo AFI) Lappeteppeposisjon, alternativistene Ikke omsorgsansvar Tradisjonell Karriereposisjon 0-17 hours in org Freelance/subcontract single Main free time activity:work Grown up children Reason reduction other job 46-75 hours Living alone 3 children With parents No parental leave No reduction of work Partner not working Good career chances Male partner 0-4 years in org Reason reduction, education Youngest child teenage Middle career chances Other job Immigrant Partner living elsewhere Working mainly with men I earn more hobbies Leading position College/Craft certificate Fulltime Deltid, lav utdanning og posisjon i arbeidslivet Fulltid, høyere utdanning og posisjon i arbeidslivet Unskilled worker Bachelor Care for others married Unlimited work Fixed term, spec contract Master/university Reduction of work experience 25 –34 hours Partner working fulltime Skilled employee 2 Hoved-dimensjoner: arbeidsdimensjonen: arbeidstid, posisjon i arbeidslivet, grad av jobbtrygghet og ”etablerthet” Omsorgsdimensjon: omsorg for barn og omsorg for andre som viktigste aktivitet utenom jobb, fødsels/foreldrepermisjon og deltid pga omsorgsansvar 4 hovedposisjoner: (eller former for livssituasjoner, tilpasninger, kompromisser aller valg) Rom av sosiale kategorier og diskurser omkring menns forhold til jobb, omsorg og livskvalitet. Youngest child school age Youngest child pre school age 2 children Working mainly with woman Bad career chances 40-45 hours 10-14 years in org 18-24 hours Main free time activity:childcare - Norge mest her partner earns more Parental leave Reason reduction of work child care/care for others Omsorg og Karriereposisjon Omsorgsposisjon Omsorgsansvar

16 3 Vold og mishandling Kvinner mer utsatt for vold i det private, menn mer i det offentlige rom (jfr Kari Stefansen, HiO, Oslo-undersøkelsen) Få menn er langtids mishandlere, men ganske mange har utøvd vold privat noen gang i sitt liv Taushet et hovedproblem - noengangs-mennenes taushet bidrar antakelig til mishandler-rekruttering (får ikke hjelp) Mediebilder av menns vold som ”versting-vold” Se videre Marius Råkil, red: Menns vold mot kvinner (2002)

17 Menn i voldsforskning

18 4 Mangfold og demokratisering
”Har mannsrollen endret seg?” ”Vel, aksept for mangfold blant menn har iallfall økt, og det er bra” (finansminister på TV / Skavlan NRK1) Mangfold og redusert homofobi viktige indikatorer Mannsforskning som demokratiforskning Konfliktløsnings- og fredsarbeid

19 Freds-initiativ Når får vi en FN-konferanse om menn?

20 Maskulinitet og konfliktløsning
Hvorfor blir sivile stadig mer rammet i krig Hvorfor blir kvinner voldtatt og menn / gutter myrdet Negativ maskulinitet som ”brensel til bålet” Betydningen av symbolsk kjønn

21 Konklusjon Aktive tiltak som kan skape bedre valg
Eksempel: Fleksible fedre gjennom farskvote (Berit Brandth og Elin Kvande) 3 måneders fedrekvote - ? ”Benchmarking” av fedres omsorgsinnsats i arbeidslivet - ? ”Omsorgsspor” for menn - ? Delt omsorg etter skilsmisse - ? Mangfold, konfliktløsning, demokratisering - ?

22 Skal det bli noen endring, må…
Politikere begrave noen stridsøkser og prioritere menn og likestilling Menns egen innsats bli mer aktiv og tydelig Forskningen bli klarere og mer systematisk

23 Hvordan… En mannlig norsk toppleder om hvorfor han bytter jobb (2004)
”Jeg vokste opp med det selv, faren min reiste mye i jobben sin. Det er ikke slik at det må gå galt. Men ungene våre setter pris på at vi er tilstede. Det var det som utløste det. Sønnen min sa; ’jeg ønsker meg en annen pappa’. Eller ’kan ikke du være som andre pappaer’. Da måtte jeg ta et valg. Og jeg begynte å bli lei av å si opp folk. Jeg trodde jeg skulle klare å holde det på avstand, men det gikk innpå meg. ”

24 Endring… En annen mannlig toppleder (2004)
“Jeg tror at når mannsspørsmålet nå omsider kommer på dagsordenen, så vil mange ting forandre seg. Vi kommer til å se på mange ting på nye måter. Menn idag opplever doble krav. De skal være litt myke og likestilte, litt Ole Brum, men også den harde tradisjonelle mannen. Vi menn tror vi kan være litt av hver – men jeg tror ikke lenger noe på det.“


Laste ned ppt "Mannsroller og mannsforskning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google