Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OMFs betydning og Finans norges rolle

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OMFs betydning og Finans norges rolle"— Utskrift av presentasjonen:

1 OMFs betydning og Finans norges rolle
Idar Kreutzer, Adm. Direktør, Finans Norge

2 Obligasjoner med fortrinnsrett- en suksesshistorie
Start: 1. juli 2007, etter langvarig næringspolitisk arbeid Utsteder Utestående vol. (Mill NOK) DNB Boligkreditt AS 410925 SpareBank1 Boligkreditt AS 182066 Nordea Eiendomskreditt AS 86109 Eika Boligkreditt AS 57307 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 39000 KLP Kommunekreditt AS 17925 Storebrand Boligkreditt AS 11937 Møre Boligkreditt AS 11893 SpareBank1 Næringskreditt AS 11022 Sør Boligkreditt AS 10550 Pluss Boligkreditt AS 10150 Gjensidige Bank Boligkreditt AS 8200 Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS 6662 Sparebanken Øst Boligkreditt AS 5891 Sandnes Sparebank Boligkreditt AS 4950 Eiendomskreditt AS 4200 Fana Sparebank Boligkreditt AS 4100 Helgeland Boligkreditt AS 4010 Verd Boligkreditt AS 4000 DNB Næringskreditt AS 2400 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1577 Landkreditt Boligkreditt AS 1240

3 Obligasjoner med fortrinnsrett- en suksesshistorie
OMF-markedet passerte statsobligasjonsmarkedet i størrelse i 2009

4 Obligasjoner med fortrinnsrett- en suksesshistorie
I dag – et av de største europeiske markeder for covered bonds.

5 Finansiering av boliglån
Bedre balanse mellom innlån og utlån

6 Bankenes likviditet Nye krav til likviditet – LCR
Rapportering fra 3. kvartal 2014 Krav om beholdning og sammensetning av likvide aktiva, high-quality liquid assets – HQLA Nivå 1: Extremely HQLA: statsobligasjoner +? Nivå 2: HQLA: OMF? Innfasing: 2015 2016 2017 2018 (2019) 60% 70% 80% 100%

7 Norske bankers tilpasning
LCR vektet snitt Kilde: Finanstilsynet

8 OMF viktig for bankenes tilpasning
Sammensetning av likvide aktiva Kilde: Finanstilsynet

9 Obligasjonsmarkedet i NOK
Statsobligasjoner OMF og covered bonds fra utenlandske utstedere i Norge Bankobligasjoner og kredittforetak utenom OMF Andre private obligasjoner Eierfordeling Statsobligasjoner pr. 1. juni 2012

10 Likviditet - Hva gjør næringen?
Tiltak for å øke pristransparens i OMF-markedet i NOK Aktive priser på Oslo Børs Prisnoteringer hos store banker (Nordea markets, DNB Markets) Nordic Bond Pricing (VFF og NTM) Tiltak for å øke handelen i OMF Tilrettelegging for repoer i OMF mellom norske banker

11 Andrehåndsmarkedet – hvordan ser det ut i dag?
OMF notert på Oslo Børs Antall transaksjoner inklusiv repo Omsetning inklusiv repo

12 Finansiell stabilitet i det norske markedet
Likvid marked for banker og andre som skal realisere likvide aktiva Ønskelig med mer 2.hånds handel Mer aktiv prisstilling Stort NOK-marked for OMF-foretak og andre utstedere av obligasjoner Ønskelig med større del av OMF-utstedelser i NOK Stort hjemmemarked for livselskaper og andre som plasserer langsiktige pensjonsmidler Ønskelig med mer norske pensjonsmidler i det norske markedet Ønskelig med flere aktive investorer Hva med statlige pensjonsmidler (SPK, SPI)?


Laste ned ppt "OMFs betydning og Finans norges rolle"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google