Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FINANSNÆRINGEN SOM PARTNER FOR SKOLEVERKET v/ Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge Finans Norges skolekonferanse 21.august 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FINANSNÆRINGEN SOM PARTNER FOR SKOLEVERKET v/ Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge Finans Norges skolekonferanse 21.august 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 FINANSNÆRINGEN SOM PARTNER FOR SKOLEVERKET v/ Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge Finans Norges skolekonferanse 21.august 2013

2 Noen sentrale spørsmål  Hvorfor er det viktig å ha kompetanse i personlig økonomi?  Finansnæringens samfunnsrolle  Er finansnæringen ønsket inn i skolen?

3 Hvorfor kompetanse i personlig økonomi?  Å ha innsikt og orden i sin egen økonomi er viktig for å kunne leve et godt liv.  Samfunnet blir stadig mer komplisert: Individuelle valgmuligheter gir stor frihet for den enkelte, men har økonomiske konsekvenser og stiller krav til kunnskap.  Noen eksempler på kunnskapsbehov:  Betalingsanmerkninger øker blant unge.  Ny pensjon i folketrygden fra 2011: behov for kunnskap om folketrygd og sparing.  Hvilke forsikringsordninger er lovpålagte/obligatoriske og hvilke må skaffes på egen hånd?

4 Renteregning – mange unge kan dette Under 25 år N= 236 Under 30 år N=390 Over 30 år N=1732 Hva vokser 100 kr til på ett år, når rente er 2% i året? Riktig Galt Vet ikke/ ubesvart 80,5 5,5 14,0 80,8 5,4 13,8 74,8 9,9 15,6 Og hva vokser det til etter 5 år? Riktig Galt Vet ikke/ ubesvart 65,7 22,1 12,3 63,3 23,6 12,6 64,4 26,8 8,6 Kilde: Nyhus og Poppe 2011

5 Men mange forstår ikke rentebegreper som brukes i markedet Under 25 år N= 236 Under 30 år N=390 Over 30 år N=1732 Hva menes med nominell lånerente? Riktig Galt Vet ikke/ ubesvart 41,1 16,5 42,4 49,6 17,0 33,4 68,6 16,1 15,4 Hva menes med effektiv lånerente? Riktig Galt Vet ikke/ ubesvart 37,9 24,3 37,7 46,8 24,2 29,0 67,2 21,5 11,3 Kilde: Nyhus og Poppe 2011

6 Hvorfor samarbeide med skolen?  Vise samfunnsansvar i praksis  Formidle sunne holdninger og kunnskap om personlig økonomi  I tråd med tradisjon – samspill mellom banken og lokalsamfunnet  Motivere og gi ungdom aktuelle utfordringer  Synliggjøre finansnæringen som en interessant arbeidsplass

7 Finansnæringen legger til rette for økonomisk trygghet og forutsigbarhet I hverdagen Når noe uventet skjer Gjennom livsløpet

8 Stor innsats fra finansnæringen  Mer enn 60 banker og forsikringsselskaper har et organisert samarbeid med skoler  Formidle sunne holdninger og kunnskap om personlig økonomi  I 2012 fikk nesten 17 000 elever i ungdomsskolen opplæring i personlig økonomi fra bankansatte  40 finansforetak satser på entreprenørskap – 32 av disse har inngått samarbeid med Ungt Entreprenørskap (UE)  260 medarbeidere er engasjert i et samarbeid med skolen  14,5 mill kr ble i 2011 brukt på aktiviteter relatert til skole og utdanning for barn og unge

9 ”Bankene gir en troverdig innføring i personlig økonomi” Rektor Anne Britt Kalleberg ved Flåtestad skole (Akershus) har ingen betenkeligheter med å slippe representanter for banknæringen inn i klasserommet. ”Bankene gir en troverdig innføring i personlig økonomi, det er en god kombinasjon sammen med undervisningsopplegget vårt”, sier Kalleberg til DN juni 2013.

10 Kristin Halvorsen oppfordrer skolene til å invitere bankene inn i klasserommet ”Jeg oppfordrer også til å invitere representanter fra for eksempel den lokale banken ( ……..) til skolene for en diskusjon om personlig økonomi.” Kristin Halvorsen i Aftenposten, 2010 Kristin Halvorsen i sier hun ”…bare er glad for å ha bankansatte som en ekstra ressurs…” Dagens Næringsliv, 2013

11 Ungdom og økonomi – ikke bare Norge  Financial education - et satsingsområde i mange europeiske land.  EBF mener den økonomiske krisen i Europa har økt behovet for finansiell kompetanse i befolkningen. Herman van Rompuy, president i Europarådet, har tatt til orde for at financial education må komme høyere på dagsorden i EUs ulike fora.  EBF-rapport: Financial Education – special focus on children & youth: http://www.ebf-fbe.eu/index.php?page=thematic- publicationshttp://www.ebf-fbe.eu/index.php?page=thematic- publications  2013: Det nedsettes en prosjektgruppe i regi av EBF for å fremme forslag om og bidra til forankring av financial education på EU-nivå. Finans Norge deltar.

12 Hva innebærer satsingen på ungdom og økonomi for finansnæringen?  Fortsette satsingen på kunnskap/kunnskapsdeling  Bli enda bedre på kredittvurdering og opplæring  Stille spørsmål ved/diskutere om vi tilbyr produkter/tjenester som ungdom egentlig ikke er tjent med

13 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!


Laste ned ppt "FINANSNÆRINGEN SOM PARTNER FOR SKOLEVERKET v/ Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge Finans Norges skolekonferanse 21.august 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google