Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skadestatistikk til bruk i kommunal forebygging av klimarelatert naturskade Avslutningsseminar i pilotprosjektet Gardermoen, 3. juni 2014 Ole Jørgen Grann,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skadestatistikk til bruk i kommunal forebygging av klimarelatert naturskade Avslutningsseminar i pilotprosjektet Gardermoen, 3. juni 2014 Ole Jørgen Grann,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skadestatistikk til bruk i kommunal forebygging av klimarelatert naturskade Avslutningsseminar i pilotprosjektet Gardermoen, 3. juni 2014 Ole Jørgen Grann, spesialrådgiver KS

2 Skadestatistikk til bruk i kommunal forebygging Nybrottsarbeid – viktig initiativ – første fase! Positivt at prosjektet identifiserer flaskehalser og drøfter løsninger i hele «verdikjeden» - fra skade oppstår til anvendelse av skadedata i kommunene: Berørte parter har ulike utfordringer Datakvalitet Personvern og offentliggjøring Bruk av data i kommunene Mulige «modeller»

3 Offentliggjøring av radonmålinger Fylkesmannen i Oppland tvinger Lillehammer kommune til å oppgi måleresultater for enkeltboliger til alle som måtte ønske det. Dette til tross for at retningslinjene fra Statens strålevern lovet deltakerne full konfidensialitet.GD, 29. jan. 2013 Statens strålevern har i ettertid opphevet retningslinjene de tidligere har gitt, og på deres nettside står det nå i stedet: Statens strålevern får jevnlig spørsmål om opplysninger om radonnivåer som vi, eller kommunene, sitter inne med er unntatt offentlighet. Vi har utredet spørsmålet i lys av offentleglova og personopplysningsloven og konkludert med at det som hovedregel ikke er grunnlag for å unnta opplysninger om radonmåleresultater fra offentligheten."

4 Bruk av skadedata i kommunene Kommuner kjenner til utfordringene – økende oppmerksomhet og mye godt arbeid pågår! Kompetanse, kapasitet, kunnskap, kapital og verktøy varierer Lokaldemokratisk handlingsrom Viktig å finne en ordning som er «god nok» - ikke altomfattende Mulige «modeller» - statlig medvirkning? – Nasjonalt system – Hvem holder i databasen? – Regional utprøving – «Hot spots» – utvalgte skadeområder i byer og tettsteder Mer permanent ordning krever videreutvikling – fase II?


Laste ned ppt "Skadestatistikk til bruk i kommunal forebygging av klimarelatert naturskade Avslutningsseminar i pilotprosjektet Gardermoen, 3. juni 2014 Ole Jørgen Grann,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google