Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Læreplanens differens Formidling av læreplanen til skolepraksis Loen 23. mars 2006 Kari E. Bachmann Fra plan…til praksis.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Læreplanens differens Formidling av læreplanen til skolepraksis Loen 23. mars 2006 Kari E. Bachmann Fra plan…til praksis."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Læreplanens differens Formidling av læreplanen til skolepraksis Loen 23. mars 2006 Kari E. Bachmann Fra plan…til praksis

2 2 Programmatiske beslutninger: Skoledannelsens kanon Læreplanarbeid Praktisk-pedagogiske beslutninger: Skolepraksis Lærebøker Kompetanse utvikling Evaluering Politiske beslutninger: Dannelsesidealer Evalueringsdesignet er utformet av: Stefan Hopmann (prosjektleder), Kirsten Sivesind, Azita Afsar og Kari Bachmann

3 3 Programmatiske beslutninger: Skoledannelsens kanon Læreplanarbeid Praktisk-pedagogiske beslutninger: Skolepraksis Lærebøker Kompetanse utvikling Evaluering Politiske beslutninger: Dannelsesidealer Evalueringsdesignet er utformet av: Stefan Hopmann (prosjektleder), Kirsten Sivesind, Azita Afsar og Kari Bachmann

4 4 Noen sentrale resultater fra evalueringen av Reform 97 -Resultater fra: -Bachmann, K.; Sivesind, K.; Afsar, A og Hopmann, S., 2003: Hvordan formidles læreplanen? En komparativ evaluering av læreplanbaserte virkemidler, deres utforming, betydning og konsistens. Høyskoleforlaget, Kristiansand. Bachmann, K., 2005: Læreplanens differens. Formidling av læreplanen til skolepraksis. Doktoravhandling ved NTNU 2005:200 -Tema for presentasjonen -Læreplanens betydning i skolepraksis -Implementeringstiltaks betydning i skolepraksis -Lærebøkenes betydning i skolepraksis (N=836 lærere)

5 5 Læreplanens betydning i skolepraksis 1.Lærere forventer en detaljert læreplan 2.Skolen er preget av stabilitet. 3.Endringer som følge av læreplanen skjer, men de tar tid. 4.Endringene må komme innenfra, ut i fra praksisfeltets egne forutsetninger og behov. 5.Læreplanen må formidles, og denne formidlingen kan først og fremst bidra til at praksisfeltet ser muligheter ved læreplanen.

6 6 Implementeringstiltakenes betydning i skolepraksis Evalueringstiltak: –Størst betydning har det skolenære evalueringsarbeidet, der resultatene kan brukes i det lokale oppfølgingsarbeidet Kompetanseutvikling: –Skolenære tiltak som skjer i samarbeid mellom kolleger. Lederutvikling, skolebasert evaluering/kollegaveiledning, fagspesifikke kurs, metodiske kurs.

7 7 Lærebøkenes betydning i skolepraksis: –Stor betydning og mye brukt i både planleggings- og undervisningsarbeid. –Virker legitimerende for lærernes beslutninger. –Anses som en praktisk- pedagogisk operasjonalisering av læreplanen. –Lærebøkene blir hele skolens praktisk-pedagogiske selvreferanse. –Virker stabiliserende på praksis

8 8 Ny læreplan – nye muligheter? Økt behov for kompetanse i lokalt planleggings- og evalueringsarbeid.

9 9 Ny læreplan – nye muligheter? Hvordan vil skolen skape sin ramme og hente sitt materiale og sine redskaper? Vil læreboken, ved siden av å være en praktisk konkretisering av utdanningens mål og innhold, også overta læreplanens funksjon som utdanningens ramme?

10 10 Ny læreplan – nye muligheter? Hva kan lærerutdanningen bidra med i innføringen av Kunnskapsløftet?


Laste ned ppt "1 Læreplanens differens Formidling av læreplanen til skolepraksis Loen 23. mars 2006 Kari E. Bachmann Fra plan…til praksis."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google