Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan redusere CO 2 utslipp? 4 virkemiddel – fordeler og ulemper.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan redusere CO 2 utslipp? 4 virkemiddel – fordeler og ulemper."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan redusere CO 2 utslipp? 4 virkemiddel – fordeler og ulemper

2 Fokus på fornybar energi er drevet av tre bekymringer…

3 1. Klima Vi må redusere CO 2 med 50-85% for å begrense temperaturstigningen til 2-2,4 o C (FN’s 4. klimarapport)

4 2. Oljepris Oljeprisen er tredoblet siden 2002. Oljeprisen trekker opp prisen på andre energibærere –også mais!!

5 3. Leveringssikkerhet Eksempel EU: –Halvparten av all gassimport kommer fra Russland. –Eierskap i gassrør og langsiktige kontrakter gir kontroll over EUs energiforsyning.

6 Valg av virkemidler og internasjonale avtaler

7 Kva skjer etter Kyoto? Kyotoprotokollen (1997): 5% CO 2 kutt innen 2012 –Gjelder perioden 2008-2012. Differensiert på land. 30% av globale utslipp. Kvotehandel. EU (2007): 20% CO 2 kutt innen 2020 –Signal: forurensning vil bli stadig dyrere; grønne investeringer vil lønne seg. –Forberede grunnen for forhandlinger om det som skal erstatte Kyotoprotokollen. USA: Aktive stater, passiv Bush.

8 USA, Kina og India må med..

9 Norsk klimamelding (2007) 30% kutt innen 2020 Etter at Norge har sluttet seg til det europeiske kvotesystemet, vil om lag 70% av de nasjonale utslippene være underlagt kvoteplikt eller CO 2 -avgift.

10 Kva gjør norske myndigheter? Regjeringens mål: 30 TWh fornybar produksjon og energieffektivisering i årene 2001-2016. Delmål: 20 TWh for årene 2008-2016. Dersom satsingen bidrar til at det produseres 20 TWh mindre kullkraft, vil Norges samlede CO2 utslipp bli redusert med 30%. Klimameldingen: auke fondet for støtte til fornybar kraftproduksjon frå 20 til 30 milliarder. Klimameldingen: elektrifisering av norsk sokkel.

11 Kva gjør norske myndigheter Mål: bruken av bioenergi skal auke med inntil 14 TWh innen 2020. Klimameldingen: klimakvotesystem og CO2 avgift fortsatt skal være viktige virkemidler også for energisektoren.

12 Hvordan redusere CO2 utslippene? Hvilke verktøy har vi? Hva er optimalt? Hva blir praktisert? Hva er politisk mulig?

13 Hvilke verktøy har vi? Sette standarder for produkt/prosesser Subsidiere miljøvennlige alternativ Prise utslippene –CO 2 kvoter (Kyoto-avtalen) –CO 2 skatter

14 De to siste påvirker prisene..

15 CO 2 prising er optimalt! Økonomisk teori: ”Når et individ sine valg skader andres interesser, da skal skaden reflekteres i prisen.”

16 Økonomer liker ikke subsidier og standarder… Subsidier: –Plukker vinnere –Reduserer prisen på energi –Belaster skattebetalere (og ikke de som forurenser) Standarder: –Markedet kan gi CO 2 kutt til lavere kostnad enn direkte styring X

17 Men det gjør politikerene…. Norge: 8 øre/kWh til vindkraft, 4 øre/kWh til annen fornybar kraftproduksjon USA: subsidier til bønder som produserer drivstoff fra hvete og mais. Straffetoll på import av ethanol. Tyskland: subsidier av solcellepanel.

18 Standarder ”It would be far better to stick to reparing and expanding the ETS, and let businesses and consumers decide for themselves the best way to comply. That would be economically rational. But it would also deprive the leaders of the opportunity of handling out largesse in the name of greenery” (Economist, March 17th 2007). George Monbiot:

19 Eks: subsidiert vindkraft ”Other studies [..] claim: adding wind power to the grid can reduce the overall cost of electricity. The marginal cost of producing wind power is almost nothing, since the fuel—the wind—is free.” ”Researchers in Denmark [..] believe that wind power shaved 1 billion kroner off Danish electricity bills in 2005. On the other hand, Danish consumers also paid 1,4 billion kroner in subsidies for wind power.” Kilde: The Economist July 7th 2007

20 Kvotehandel eller ”Cap-and-trade” 1.Tak på CO 2 utslipp 2.Fordeling av CO 2 kvoter 3.Omsetning av CO 2 kvoter

21 Poenget med kvotehandel En bedrift med for få kvoter har 2 valg –Redusere utslippene –Kjøpe kvoter Gir kutt til lavest mulig kostnad! CO 2 prisen viser lønnsomheten til investeringer i utslippsreduserende tiltak

22 Ulemper.. For høyt utslippsvolum i Kyotoavtalen. CO 2 prisen er ustabil CO 2 kvotene deles ut gratis, og fordelingen mellom bedrifter er problematisk Kyotoavtalen går ut i 2012

23 CO 2 prisen

24 Media skriver VG nett 07.09.2005: –Nå må du betale for Kyoto. Statkraft har beregnet at de norske strømprisene vil gå opp med mellom 4 og 8 øre. Aftenbladet.no 27.07.2007: –Dyrere CO2 kvoter og subsidier på 8 øre kwh er ikkje nok til å friste Norsk Miljø Energi AS til å bygge vindpark på Lista.

25 Media skriver NA24 13.07.2007: –CO2 kvoter raser i verdi. Prisene på CO2- kvoter har falt 10 prosent på en uke. TU.ni 27.08.2007: –Gir ikkje opp kvotehåpet. NorFraKalk i Verdal forsøker å finne en løsning på tildeling av frie CO 2 kvoter for å kunne sette i gang kalkproduksjonen.

26 Media skriver TU.no 30.04.2007: –Setter pris på global oppvarming. 400 forskere frå FNs klimapanel er samlet for å gå igjennom noe av det mest politisk betente området ved klimaendringene, nemlig kva det koster å forurense og kven som skal betale. –Forskere diskutere også å sette en pris på CO 2 utslipp, for å få vanlige forbrukere så vel som bedrifter til å betale for den forurensningene de forårsaker.

27 Media skriver E24 Næringsliv 02.01.2007: –Vil gi CO 2 kvoter til alle. Viss FN gir CO2 kvoter til alle, kan de både redde klimaet og utrydde fattigdommen. Det mener BI professor Arne Jon Isachsen.


Laste ned ppt "Hvordan redusere CO 2 utslipp? 4 virkemiddel – fordeler og ulemper."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google