Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Raufoss 01.12.2010 – Åpent folkemøte FOLKEAKSJON MOT ØKTE STRØMPRISER Are Tomasgard, Spesialrådgiver Industri Energi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Raufoss 01.12.2010 – Åpent folkemøte FOLKEAKSJON MOT ØKTE STRØMPRISER Are Tomasgard, Spesialrådgiver Industri Energi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Raufoss 01.12.2010 – Åpent folkemøte FOLKEAKSJON MOT ØKTE STRØMPRISER Are Tomasgard, Spesialrådgiver Industri Energi

2 Aldri hatt så lav magasinfylling i Norge på denne årstiden før

3 En villet situasjon? 25.08.2010 (Uke 34) – Industri Energi går ut og varsler om alarmerende fyllingsgrad. 10.10.2010 (Uke 40) Leif Sande ber om stopp i krafteksport i forbindelse med landsmøte i Industri Energi Netto eksport fra uke 28 – uke 44

4 Hvorfor får vi så lav magasinfylling før vinteren? Situasjonen skyldes kulde og lite nedbør sier kraftselskapene Men det stemmer ikke!

5 Det har ikke vært lave temperaturer. Tvert i mot! Kilde: yr.no

6 Det har heller ikke vært lite nedbør. Tvert i mot der også! Kilde: yr.no

7 Riktignok er det kaldt og lite nedbør i november, men det bør ikke overraske kraftselskapene. Det skjer hvert eneste år! Mulig at det er blitt for mange økonomer og for få ingeniører i kraftbransjen etter omleggingen i 1990 - Siden noe så elementært virer til å ikke være forstått, så kan en jo stille seg spørsmålet?

8 Hva er årsaken til at vi er tappet for strøm før vinteren? - Krafteksport 28 TWh i 2008, 2009 og 2010 Særlig eksporteres kraft ut av landet om høsten -Rekordeksport høsten 2009 -Eksport hele høsten 2010, til tross for ekstrem lav magasingradfylling

9 Mer uforutsigbare strømpriser følger økt eksport ? Stor krafteksport i årene 2007, 2008 og 2009- Netto eksport høsten 2010

10 Sjøkabler planlegges på rekke og rad frem mot 2020 … Og kommer til å forverre situasjonen betydelig? Får konsekvenser for alle husholdninger og all industri – ikke bare den mest kraftintensive! Skagerrak 4 (SK4) Danmark 600 MW Konsesjon gitt samme dag som konsesjon ble gitt Sima Samnanger. SydVestlinken Sverige 1 200 -1 580 MW 2015-2016 NorNed 2 Nederland 700 -1 400 MW 2015-2017 Nord.Link Tyskland 1 400 MW 2016-2018 Konsesjonssøkt. NorGer Tyskland 1 000 - 1 400 MW 2014 -2020 Konsesjonssøkt. Statnett deleier i prosjektet NSN England 1 200 -1 400 MW 2016 -2020 Partnerskap inngått mellom Statnett og National Grid Til sammen inntil 150 % økning i overføringskapasiteten ut av landet. Fra 4 500 MW til om lag 12 000 MW. Vannkrafproduksjonskapasiteten er totalt 30 000 MW Nye kabler som planlegges innen 2020 Nederland Tyskland Danmark Storbritania Sverige Norge

11 Utenlandkabler krever «nettmotorveier» innenlands Nye kraftlinjer gjør det mulig å flytte store mengder strøm fra effektverk til Sørlandet og videre til Europa. «Uten tilgang til effektkraftverkene blir forbindelsene Statnett planlegger å bygge til Europa både unyttige og ulønnsomme.»

12 Fanges vi i eget nett ? Prispåvirkning? Kostnad Omfordeling mellom privat og offentlig Konsekvenser for næringslivet Naturinngrep? Subsidiekostnader Overføringstap Konsekvenser på flere områder:

13 Kraft og Kabler foredling og fordeling Prosjekteiere: Industri Energi, Alcoa, Elkem, Eramet, Fesil, Norsk Industri, NITO, Fagforbundet og AlnorKjemiske (Hydro). Prosjektet fullfinansiert med om lag 5 millioner kroner. Forprosjekteterferdig http://fafo.no/pub/rapp/10115/10115.pdf Samtidig som forprosjektet har understreket betydningen av å se disse forholdene i sammenheng – og utvikle en helhetlig kraftpolitisk og industriell strategi – har det tydeliggjort huller i kunnskapsgrunnlaget og en rekke usikre forutsetninger knyttet til de samfunnsøkonomiske og industrielle konsekvensene av å bygge flere sjøkabler til Europa.

14 Hva med industrikraftsituasjonen opp alt dette? Industriens myndighetsbestemte kraftkontrakter utløper innen utgangen av 2011 Kort gjenværende tidshorisont - bare frem til 2020 for de fleste Investeringer uteblir CO2 kompensasjon uklar Nett for krafteksport bygges opp Karmøy halvert. Haller nedstengt på Husnes og i Sunndalsøra. Bedrifter er allerede lagt ned. Industrien har behov for forutsigbarhet og internasjonalt konkurransedyktige kraftpriser Husnes, SørAl Hydro Karmøy

15 15 Industriens krafttilgang på lang sikt 2010: Stoltenberg II-regjeringen

16 Virker industrikraftregimet ? Garantiordning inntil 20 milliarder/ 25 årigt tidshorisont – Bra Konsortieinndeling og bagatellmessig støtte – Bra Tilsagn på nær 700 Mnok i Enovastøtte – Bra Opprettholdelse av skatteregime for kraftkontrakter – Bra Opprettholdelse av KII nettfordel – Bra, men nettkostnad fremdels usikker grunnet planlagte sjøkabler ut av landet CO2 kompensasjon – Bra signaler, men vi avventer handling Anledning til å leie kraftverk i inntil 15 år – Ikke godt nok. Industrien må ha 25 – 30 år forutsigbarhet Omgjøringsadgang (Kan eie 1/3 av kraftverk) – Skuffende at ikke industriens hjemfallsmodell som ville sikret forutsigbarhet ble valgt. Verdi av omgjøringsanledning 10 – 15 milliarder. Orkla selger sine kraftverk i Salten og Bremanger. Stykkevis og delt. RimiHagen slakter Elkem!

17 Hvorfor inngås ikke industrikraftkontrakter? Noen antakelser: De planlagte sjøkablene ut av landet reduserer sannsynligheten for at kraftselskapene skal låse store kraftvolum i langsiktige perspektiv. Både fordi kraftselskapene ser andre muligheter for kraftsalg og fordi reduserte flaskehalser mellom markedene gjør den ”juridiske EØS- passasjen smalere”. EU og Norge har ikke avklart CO2 kompensasjonsordning for industrien. Ordningen skal virke fra og med 2013, men vi vet ennå ingenting om hva den vil omfatte. Løsningen vil få stor betydning.

18 Eystein Gjelsvik10.09.09side 18 Klimagassutslipp i Norge Kilde: Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn.

19 10.09.09side 19 Tabell 1. The metal production in Norway is clean substituting steel for aluminum, weight of a car is reduced by 100kg, energy use is cut by 3X the energy used in the production of aluminum for replacement of steel If all cars (600 mill) get this weight reduction, global cuts in emissions is 7 % Energy use in recycling is 5-7 % of new producion, 70 % of produced aluminum is still in use ELECTRICITY PRODUCTION FROM: CO 2 EMISSIONS FROM POWER PRODUCTION NEED ED TO PRODUCE ONE TON ALUMINIUM CO 2 EMISSIONS PER TON PRODUCED ALUMINIUM TOTAL CO 2 EMISSIONS FOR EACH TON PRODUCED ALUMINIUM WATER 01,9 TONS GAS 6,4 TONS1,9 TONS 8,3 TONS CO 2 OIL10,8 TONS1,9 TONS12,7 TONS CO 2 COAL13,4 TONS1,9 TONS15,3 TONS

20 Vannkraftens eventyrlige resultatgrad

21 Hvorfor folkeaksjon Fordi husholdninger og industri har felles interesser – og fordi vi ikke kan akspetere de høye strømprisene og nettleien – eller de uforutsigbare svingningene vi har sett når det gjelderstrømpriser

22 Hvordan skal folkeaksjonen bygges? Stiftelse Medlemsorganisasjoner (Fagforeninger, bedrifter velforeninger, pensjonistforeninger eller andre organisasjoner lokalt, samt landsdekkende organisasjoner. Mer informasjon om organisering, navn, økonomi osv kommer snart.

23 Fabrikken i Tyssedal sett fra toppen av rørgata/ Tysso I ” Takk for Oppmerksomheten Krafta er vår!


Laste ned ppt "Raufoss 01.12.2010 – Åpent folkemøte FOLKEAKSJON MOT ØKTE STRØMPRISER Are Tomasgard, Spesialrådgiver Industri Energi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google