Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fellesforbundet avd.12 2.Utgave. Lederspalten Hei! Da er det herrens år 2009 snart historie, jeg var bekymret for hvordan våre medlemmer ville få det.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fellesforbundet avd.12 2.Utgave. Lederspalten Hei! Da er det herrens år 2009 snart historie, jeg var bekymret for hvordan våre medlemmer ville få det."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fellesforbundet avd.12 2.Utgave

2 Lederspalten Hei! Da er det herrens år 2009 snart historie, jeg var bekymret for hvordan våre medlemmer ville få det i dette året etter att finanskrisen slo innover hele verden, Norge inkludert høsten 2008. Det har gått bedre enn prognosene tilsa, men vi har medlemmer som har vært igjennom konkurs, oppsigelser og permitteringer. For dem som har mista jobben kan det være en tragedie, noen har fått ny jobb, mens andre fremdeles går ledig. Mitt ønske for julen er att alle medlemmer i Fellesforbundet avd.12 skal få ny jobb så snart som mulig. For oss som er så heldig å ha en jobb å gå til har finanskrisen slått økonomisk positivt ut, lav rente, billigere varer m.m. Dessverre så er ikke krisen over for oss vanlige arbeidstakere, det er den bare for økonomene som har børsen som målestokk. Skips og verkstedindustrien, byggindustrien m.m. får en knalltøff vinter og vår. No er det enda viktigere å stå sammen og løfte i flokk, derfor er det viktig att om vi mister jobben eller blir permittert så ikke meld dere ut av Fellesforbundet. Det er i harde tider vi er sterkest sammen. Men de fleste av oss har det utrulig bra og kan glede oss av å bo i ett land der vi vanlige folk blir hørt på i våre styrende organer. Takk og pris så har vi rødgrønn politikk i fire nye år. Da får jeg håpe dere alle får en riktig trivelig og fin jul sammen med familie og venner. God jul og godt nyttår! Med vennlig hilsen Bjørn Inge Fossmo Avdelingsleder

3 Orgarbeider Svein’s hjørne Jeg vil starte mitt innlegg av denne utgaven av avdelingsblekka, med å skrive litt om stortingsvalget som vi nå har lagt bak oss. Det ble ett nytt rødgrønt flertall, og det er vi i avdelingen glade for. Vi har igjen fått en regjering som er med oss og ikke mot oss. Det ble arbeidet energisk under hele valgkampen for å selge vårt budskap og for å støtte de tre rødgrønne partiene. Vi må allikevel også sette klare krav til regjeringen at den følger opp det som er lovet. I tillegg skal vi sørge for at den såkalte Soria Moria II erklæringen fylles med konkret innhold til de saker vi er opptatt av. Det er også saker som regjeringen jobber med som jeg er uenig i. Et konkret og høyaktuelt eksempel her er å avgiftsbelegge Biodiesel. Jeg tror ikke regjeringen er klar over hvilke signal som blir sendt næringslivet. Avdelingens studiearbeide vil bli prioritert også i 2010. Det første kurset som blir arrangert er Medlemsopplæring 3 i tiden 12.-14.februar 2010. Denne gangen skal vi arrangere kurs på Fosen Fjordhotell i Åfjord. Dette hotellet ble mye brukt til kurs i Fellesforbundet tidligere, og det skal bli spennende å prøve hotellet igjen. Av andre kurs som skal avholdes i 2010 må jeg henvise til ett eget skriv som blir sendt ut til alle klubber i januar 2010. Tilslutt vil jeg takke alle medlemmer og tillitsvalgte for samarbeidet i 2009, og samtidig vil jeg ønske dere og deres familie en riktig god jul og ett godt nytt år. Mvh.Svein Den søte juletid! Hain Ola og hu Lovise levde lykke- lig på sitt vis sammen, selv om hu Lovise var litt oppbrakt over hain Ola i enkelte situasjoner. Men hu var kjent for å takle det meste på en positiv måte. Omsider på julaften hadde hun fått hain Ola på trua te å heinte juletre, men det gikk ikke bedre enn at hain Ola hamna hos naboen, som var i ferd me å prøvesmake juledrammen… Mot kvelden kom hain Ola heim, Selvsagt uten juletre, men i godt humør… Kor har du tree hen da Ola?.. ææ, veit ikj..god jul..æ.æ.. Du får pynt litjjkarn min du Lovise....ja, det ggår vel an det,men e du sekker på at hain står te over jul da OLA??...

4 Faglig Sekretær’s side Ja godt folk. Da er det snart jul og på tide å oppsummere 2009 slik som faglig sekretær ser det. Vi har i løpe av 2009 hatt en del gjennomstrømming av medlemmer. Årsaken til dette skal ikke jeg spekulere i men at en av årsakene er at mann ikke er flink nok til å ta kontakt med avdelingen når evt. Arbeidsforhold endres og man ikke blir fanget opp i systemet. De aller fleste som er utmeldt i 2009 er medlemmer med ”restanse”, det vil si medlemmer med utestående kontingent for mer en 2 mnd. Så tillitsvalgte har en jobb å gjøre i form av at avdelingen får i større grad informasjon om hva som rører seg til en hver tid. Jeg vil minne på at mange av trekklistene er for dårlig oppsatt/ mangler informasjon på hvorfor medlemmer mangler på listene eller står med 0 i trekk. Resultatet er at medlemmer som ikke står oppført riktig på lisene får restanser på seg. Dette er noe som vi skal ”trimme” arbeidsgiverne på i 2010. Og jeg oppfordrer alle tillitsvalgte til å få trekklistene tilsendt seg slik at de også kan gå over listene får å lete etter feil og mangler. Fellesforbundet holder på med en storstilt omstilling i disse dager. Dette er en effektiviserings prosess som skal gi utslag i at en del behandlingstid går ned. I denne prosessen er det også kommet opp en endring på medlemssiden som man kan logge seg inn på med medlemsnummeret sitt. Denne siden får en omfattende endring i at masse ny informasjon blir lagt ut. Det som er etterspurt flere ganger er håndbok for tillitsvalgte. Denne kommer på denne siden, samt forslag til protokoller osv. Dette er, vist klubbene bruker det et viktig verktøy for å lette tillitsvalgt jobben. Man har større tilgang på hjelpemidler som man før i stor grad måtte lage selv. Som en del av tiden er slike kanaler som Facebook blitt en god mulighet til å spre informasjon, og der finner dere også avd.12 med egen side. Her kommer oppdateringer ut så fort denne informasjonen kommer meg for øret. Jeg oppfordrer alle til å bruke disse sidene aktivt. Jeg har tro på at slike informasjonskanaler blir en viktig del fra nyåret når FF avd. Fosen blir slått samens med avd.12. Ikke at det skal ta over den daglige kontakten med klubbene/ medlemmene. Gjennom Lo favør er det masse gode tilbud på forsikringer å lånetilbud som tilpasses dine behov. Her har SMN1 laget en portal som er for alle Lo medlemmer hvor informasjon om disse ordningene er beskrevet. Jeg anbefaler at alle går inn på denne siden for å se om man kan få bedre vilkår en det man i dag har. Gå inn på følgende link: https://www2.sparebank1.no/portal/4210/3_privat?_nfpb=true&_pageLabel=page_privat_lofavor_smn Har noen forslag til hvordan man bedre kan formidle informasjon utenom de kanaler man i dag bruker så send inn beskjed til oss i avdelingen slik at til en hver tid kan jobbe for å bli enda bedre. Så med dette ønsker jeg alle samens en riktig god jul og et godt nytt år

5 Bilder fra forskjellige møter/ kurs som avd.12 har hatt i 2009! Forbundsleder Arve Bakke hadde mye kroppsspråk under sin appell på årsmøtet til avd.12 Bildet er tatt fra medlemsopplæring 1 som ble holdt på Brekstad. Det ser ut som de to i front har en trivelig helg. Sør Trøndelag har fått en ny sykkelstjerne, Jorodd Asphjell. Men i følge valget ser det ut til at han fant pedalene over Byneslandet. Det var ikke mange som stemte på hans partifeller der nei Men i følge valget ser det ut til at han fant pedalene over Byneslandet. Det var ikke mange som stemte på hans partifeller der nei Her står Arve Bakke og Bjørn Inge samens med avdelingens 40 års jubilantene.

6 Viktige Årstall! Her kommer viktig årstall første halv del av nitten hundre tallet. 1900 - Norsk arbeidsgiverforening stiftes. 1907 – Jern og metall oppretter landets første landsomfattende tariffavtale (Verkstedoverenskomsten) 1911 – Gruvearbeiderstreik og storlockout 1913 – Allmenn stemmerett for kvinner innføres. Norsk Papirindustriarbeiderforbund stiftes 1915 – 54 timers arbeidsuke innføres 1917 – Arbeiderpartiet og LO utarbeider ”dyrtidsmanifest” 1919 – Arbeiderpartiet melder seg inn i Komintern- Den kommunistiske internasjonalen. 48 timers arbeidsuke innføres 1920 – Jernbanestreiken 1921 – Striden om Moskvatesen fører til splittelse i Arbeiderpartiet. Norge Socialdemokratiske Arbeiderparti stiftes. Storstreiken. Hammerfestkonflikten 1923 – Arbeiderpartiet bryter med komintern. Ny splittelse. Norges kommunistiske parti stiftes. LO melder seg ut av Amsterdam-Internasjonalen den kommunistiske faglige internasjonalen. Jernstreiken. Norsk Bygningsarbeiderforbund stiftes. Forløperen til det seinere Norsk Bygningsarbeiderforbund 1924 – Havnearbeiderkonflikten 1927 – Arbeiderpartiet og Norsk Scosialdemokratiske Arbeiderparti går samen og oppnår 37% av stemmene ved høstens valg og blir Stortingets største parti. Julussakonflikten. Norsk Skog- og Landarbeiderforbund stiftes. 1928 – Christoper Hornsund danner Norges første arbeiderregjering, som bare fungerte i 12 dager. Bygningsarbeiderstreiken. Austmarkakonflikten 1929-31 – Kirkeneskonflikten. Folldalskonflikten 1930-34 – Randsfjordkonflikten 1931 – Streik, Lockout og Menstadslaget 1933 – Arbeiderpartiet går til valg under Parolene ”Hele Folket i Arbeide” og ”By og Land Hand i Hand” og vinner 40 prosent av stemmene for sitt kriseprogram 1935 – Hovedavtalen mellom LO og N.A.F opprettes. Den blir kalt ”Arbeidslivets Grunnlov” Johan Nygaardsvoll danner regjering etter kriseforlik med bondepartiet. 1936 – Lov om alderstrygd vedtas 1937 – Lov om arbeidsledighetstrygd og arbeidervernlov vedtas

7 VO – Gruppa v/ Roger Holmeng Medlemmer av Vo gruppa er Kåre Johnsen, Paul Grytan og Roger Holmeng. Kåre har vært mye utenbygds på oppdrag gjennom sitt arbeid og har av den grunn ikke hatt anledning til å møte så mye i år. Vo gruppa har i år vært engasjert i arbeidet med ny fane. I det arbeidet har gruppa vært utvidet med et medlem, Bjørg Søreng. Bjørg, Paul og jeg har arbeidet jamt gjennom hele året med ny Fane og er nå kommet så lang at et reklamebyrå tar siste finish. Det vil bli lagt frem alternativer for styret ganske snart. Planen er å ha fanen klar Årsmøte 2010. (1 Mai) Den gamle Jern & Metall fanen er ikke lenger representativ for avdelingen da vi ble mange flere yrkesgrupper etter sammenslåingen for få år tilbake. Det skal i løpet av kort tid avgjøres om VO gruppa skal fortsette i samme form som før eller om den skal avløses av bransjekonferanser. Hvis vi går videre som før kan det bli aktuelt å utvide gruppa med noen personer. Roger Holmeng Vo gruppa

8


Laste ned ppt "Fellesforbundet avd.12 2.Utgave. Lederspalten Hei! Da er det herrens år 2009 snart historie, jeg var bekymret for hvordan våre medlemmer ville få det."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google