Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avdelingsblekka For Fellesforbundet avd.12 Fellesforbundet avd.12

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avdelingsblekka For Fellesforbundet avd.12 Fellesforbundet avd.12"— Utskrift av presentasjonen:

1 Avdelingsblekka For Fellesforbundet avd.12 Fellesforbundet avd.12
1.Utgave Avdelingsblekka For Fellesforbundet avd.12

2 Lederspalten Hei! Det hefte du holder i handa nå er første utgave av den såkalte avdelingsblekka. Styret i avdelingen har snakket i lengre tid om vi skulle ha en informasjon ut til medlemmene gjennom ett sånt hefte. Nå har vi bestemt att vi skal prøve dette. Den første utgaven må betegnes som ett prøveprosjekt. For att vi skal lykkes med att dette blir ett hefte våre medlemmer vil lese er det viktig att vi får tilbakemelding fra Dere om hva hefte skal inneholde. Avdelingskontoret alene kan ikke bestemme hva Dere ønsker ut av informasjon. Det er tatt sikte på att vi skal ut med avdelingsblekka tre til fire ganger i året. Som avdelingsleder var jeg litt bekymret for økonomien i avdelingen da jeg holdt på og spikret sammen budsjettet for 2009, den såkalte finanskrisen har rammet bedriftene som våre medlemmer også arbeider i, enkelte bedrifter hadde store deler av arbeidsstokken ut i permisjon, men også mange ble oppsagt. Heldigvis så ser det ikke ut som de verste prognosene slår til, men vi vil få en betydelig nedgang i medlemstallet sånn som det ser ut etter første halvår. Fra så blir Fosen Fagforening innlemmet i vår avdeling, det blir en spennende tid for oss på avdelingskontoret i hvert fall. Fosen er ett stort geografisk område med ett stort marked for nye medlemmer, pr. i dag så er det litt over 500 yrkesaktive medlemmer der. Det vil medføre mye arbeid og reising for vi som skal besøke bedriftene og medlemmene utpå Fosen. Men vi bretter opp ermene og står på. Nøl ikke med å ta kontakt med oss på avdelingskontoret eller vår org.arbeider om dere har spørsmål ang. ditt arbeidsforhold. Ha en flott høst med forhåpentligvis mye fint vær. Med vennlig hilsen Bjørn Inge Fossmo Avd.leder

3 Orgarbeider Svein’s hjørne
Sommerferien er nå over for de fleste, vi får håpe at siste del av dette året vil være med å trygge våre arbeidsplasser. Første del at dette året har vært en tøff tid for mange av våre tillitsvalgte. Finanskrisen fikk større virkning også i Norge en de fleste regnet med på forhånd. At årets mellomoppgjør også skulle bli en vanskelig oppgave for våre tillitsvalgte mener jeg skulle vært unngått. Jeg håper at det ikke er så mange av dere tillitsvalgte som fikk problemer med å få utbetalt det sentrale tillegget fra 1.april. Til dere som enda ikke har blitt enige med Arbeidsgiver ang. det sentrale tillegget gjør følgende: Skriv Protokoll fra møtet og gi oss på avdelingskontoret beskjed. Skolering av tillitsvalgte og medlemmer blir det aldri for mye av, ta kontakt med avdelingskontoret og vi vil være behjelpelig med kursønsker fra medlemmene. Fellesforbundet avd.12 vil arrangere følgende kurs høsten 2009. Medlemsopplæring oktober Forhandlingsteknikk november Medlemsopplæring 13. – 15. november I tillegg er det mange muligheter for kurs innenfor Fellesforbundet, jeg vil oppfordre medlemmene å lese kurskatalogen som klubbleder har fått tilsendt fra avdelingskontoret. Forberedelsene til Tariffoppgjøret 2010 har nå startet, klubbene har fått tilsendt debattheftet og det er nå veldig viktig at alle medlemmer får sjansen til å være med å påvirke forbedringer på sin overenskomst gjennom å få komme med forslag til forbedringer. Start debatten nå og send forslagene til avdelingskontoret. Lykke til med arbeidet!! Svein Organisasjonsarbeider avd.12

4 Faglig Sekretær’s side
Mitt navn er John Anders Troset. Jeg er forholdsvis ny i på kontoret til avd.12. Jeg ble ansatt som faglig sekretær i avdelingen med hovedoppgave og kjøre fane2. Fane2 er medlemsregistre til Fellesforbundet der alle opplysninger vedrørende medlemskapet blir registrert. Der vises også alle innbetalinger som blir gjort av våre medlemmer samt det som bedriftene betaler. Jeg bruker mye av tiden til og gå over trekklistene fra de bedriftene som vi har trekkavtale med. Dette for å holde medlemmene a jour, slik at det ikke danner seg krav på de. Dette er til tider utfordrende pga. av at , mange av trekklistene er manglefulle og det da blir mange telefoner for å finne ut årsakene til dette. Noe av den største problematikken ved trekklistene er at de ikke fører på de personer som er syke, permitterte, permisjon osv. Disse står i noen tilfeller med 0,- i trekk på listene mens andre ikke har de med i det hele tatt. Dette er noe som alle tillitsvalgte må være flinkere til og følge opp. Alle tillitsvalgte bør ha en holdning til at de følger opp dette med trekklistene, for det er avgjørende for om man er a jour i medlemsregistre. Problemene kommer den dagen at medlemmet skal ta i bruk forsikringen sin som man har via medlemskapet og man ikke er a jour, vil man få en avkortning på utbetalingen etter hvor mye man skylder kontingent. Dette er synd for det enkelte medlemmet som blir rammet av dette, for det er ikke i utgangspunktet det enkelte medlemmets feil, selv om alle har et eget ansvar for å sjekket at de opplysninger som står på lønnslippene stemmer med det faktiske forhold. Jeg er også utpekt til og bistå ungdomsutvalget i avd.12. Dette ser jeg på som meget interessant arbeid. Det er veldig viktig for avdelingen og ikke minst Fellesforbundet generelt at ungdomsutvalget fungerer. Det er de som skal bringe forbundet fremover. Det hviler et stort ansvar gjennom dette på alle unge arbeidstakere. Kampen for våre arbeidsforhold i dag ”hvor vi har det så bra” kan virke fjernt. Men det vi gir slipp på nå vil komme tilbake ved en senere anledning og legge hinder på veien for oss. Derfor er det viktig at den gode gamle STÅ SAMMENS mentaliteten fortsatt lever i oss ”unge”. Ungdomsutvalget har hatt et møte så lang i år. Dette møtet var mest for å samle utvalget, og bli kjent med hverandre. Ungdomsutvalget består av 4 medlemmer, dette er:

5 Jomar Storler (Leder) Okkenhaug Bil
Anders K. Bye Noca AS Ronny Håskjold Reinertsen AS divisjon Fabrikasjon Orkanger Eivind Brattset Støren Treindustri Der ble det diskutert lett rundt hva de ser for seg som er målet i Det ble ikke spikret et fast opplegg enda, dette kommer vi tilbake til etter neste møte for utvalget. Alle i utvalget har tro på at de skal få utvalget oppe å gå, og det har undertegnende også. Her er det også viktig at alle tillitsvalgte får engasjert ungdommen i sine bedrifter til å delta på konferanser og kurs som blir i regi av avdelingen og ungdomsutvalget. Dette beskriver så langt i korte trekk det som faglig sekretær har drevet med. Etter hvert skal ungdomsutvalget ordne med egen side på Facebook. Dette er et nettsamfunn som brukes av ungdom og voksne verden over. Men som sagt kommer dette senere. Men husk og bruke Fellesforbundet sin hjemmeside flittig. Deretter gå på finn din avdeling og klikk deg inn på Sør Trøndelag, for så å klikke på avd.12. Der ligger det masse informasjon samt Svein sin bilde konkurranse. Der har også ungdomsutvalget en egen side som administreres av Jomar Storler. Det er vert å koste på et besøk på disse sidene. På gjensyn!

6 Oversikt over Medlemstall til Avd.12
Yrkesaktive medlemmer: 2695 Dette er tall for første halvår 2009 Oversikt over ulike utvalg i avd.12 Byggindustrigruppa Bil – Gruppa Vo – Gruppa Ungdomsutvalget Studieutvalget Disse utvalga har som hovedmål og ta opp spørsmål og problematikk innenfor sine virkeområder. Dette har vist seg og være et godt hjelpemiddel for å spre kunnskap innenfor disse områdene. I dag holder for eksempel VO – gruppa med og utarbeider forslag til ny fane som skal presenteres til Styret og har som mål å være ferdig til 1.mai neste år. Ellers skal gruppene diskutere tariffmessige spørsmål. Komme opp med forslag til endringer osv. Her er man åpne for forslag til utvalgene. Mer info fra utvalgene kommer i avdelingsblekka! Ansvarlig redaktør for AVDELINGSBLEKKA: John Anders Troset E-post:

7 Først ut er Byggindustrigruppa Leder: Asbjørn Grendstadbakk
Byggindustrigruppa består av tillitsvalgte fra følgende bedrifter: Lian Trevare, Conform Orkanger, Kjeldstad Element,Foss Snekkeri, Foss Plater, Lillerønning Snekkerifabrikk, Støren Treindustri og Støren Trelast. Formålet med gruppa er først og fremst å få aktivisert de tillitsvalgte. Dette har vi klart gjennom de møtene vi har hatt. Bransjen vår har hatt en tøff hverdag siste året, men det er bedring i sikte. Vi har diskutert bemanning, lokale lønnsforhandlinger og lavtlønnsordningen. Det siste jobber vi systematisk med frem mot tariffrevisjonen. Vil tilslutt takke alle i gruppa for givende bidrag, og ønsker alle medlemmer en riktig god ettersommer og høst. M.v.h. Asbjørn Grendstadbakk, leder i byggindustrigruppa.

8 Viktige Årstall! I denne utgaven tar vi for oss viktige årstall på 1800 tallet. Marcus Thrane stifter Norges første arbeiderforening i Drammen 1851 Thranitterbevegelsens ledere fengsles. Bevegelsen knekkes. Den hadde da et medlemstall på 30.000 1872 Typografene i Kristiania stifter Norges Første fagforening. Flere streiker i Kristiania Streik og opptøyer på Kristianias østkant. 1882 Typografene stifter Norges første fagforbund. 1887 Arbeiderpartiet stiftes i Arendal 1889 Fysikkarbeiderstreiken i Kristiania 1890 For første gang arrangeres det 1.maitog i Norge. Norsk Skotøyarbeiderforbund Stiftes. Seinere En del av Bekledningsarbeiderforbundet. 1891 Norsk Jern og Metallarbeiderforbund stiftes 1898 Allmenn stemmerett for menn innføres 1899 Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon (LO) stiftes. Som dere ser, skjedde store ting innenfor fagbevegelsen på 1800 tallet.

9 Sudoko spill: Lett Medium Hard 7 6 4 9 8 5 3 2 1 1 5 2 7 4 8 9 3 6 4 5
7 6 4 9 8 5 3 2 1 1 5 2 7 4 8 9 3 6 Medium 4 5 3 2 1 9 6 7 8 Hard


Laste ned ppt "Avdelingsblekka For Fellesforbundet avd.12 Fellesforbundet avd.12"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google