Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kari Smith NAFOL Nasjonal forskerskole i lærerutdanning Presentasjon av forankring, ledelse, internasjonalisering og samarbeid Oslo, 25.02.09 v/ Kari Smith.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kari Smith NAFOL Nasjonal forskerskole i lærerutdanning Presentasjon av forankring, ledelse, internasjonalisering og samarbeid Oslo, 25.02.09 v/ Kari Smith."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kari Smith NAFOL Nasjonal forskerskole i lærerutdanning Presentasjon av forankring, ledelse, internasjonalisering og samarbeid Oslo, 25.02.09 v/ Kari Smith

2 Kari Smith Arbeidsgruppens medlemmer Kari Smith, UiB (leder) Jan Olav Fretland, HiSF Berit Karseth, UiO Torolf Krüger, HiB Anna Lena Østern, NTNU Kjærstin Åstveit (sekretær) Birgitte Levy (sekretær)

3 Kari SmithPhDEdD Tradisjonelt: bare et forskningsprosjekt (men dette har endret seg) Fra begynnelsen: opplæringsdel og forskningsdel Isolert (dette endrer seg noe med oppbygging av forskerskoler) Gruppen, fellesskapet, er gitt stor viktighet; en integrert del av programmet Mål: profesjonelle forskere Mål: Forskende profesjonsutøvere Uerfaren, mulig å gå direkte fra master (men der er mange unntak) Erfarne profesjonsutøvere (praktisk erfaring er et krav) Teoretiske spørsmål, praktisk orientering ikke nødvendig Praktisk orientering nødvendig, krav til et solid teorigrunnlag Avhandling, disputas

4 Kari Smith Krav til phd-graden i Norge Opplæringsdel (30 studiepoeng, åpning for mer)Opplæringsdel (30 studiepoeng, åpning for mer) Deltagelse i aktive forskningsmiljøerDeltagelse i aktive forskningsmiljøer Vitenskapelig avhandling (2.5 år heltid, frittstående arbeid, høyt internasjonalt nivå, ny faglig innsikt/kunnskap på høyt nivå)Vitenskapelig avhandling (2.5 år heltid, frittstående arbeid, høyt internasjonalt nivå, ny faglig innsikt/kunnskap på høyt nivå) Individuell veiledningIndividuell veiledning Doktorgradsprøve (disputas)Doktorgradsprøve (disputas) Opptakskrav:Opptakskrav: Femårig master (eller tilsvarende utdanning)Femårig master (eller tilsvarende utdanning) Det kan stilles ytterlige krav til opptakDet kan stilles ytterlige krav til opptak 3 års fulltidsstudier, maks. 8 år3 års fulltidsstudier, maks. 8 år

5 Kari Smith Perioden for forskerskolen er 8 år.Perioden for forskerskolen er 8 år. Fire kull på 25 studenter = 100 studenterFire kull på 25 studenter = 100 studenter På hvert kurs vil det i tillegg tilbys noen plasser for førstelektorkandidater.På hvert kurs vil det i tillegg tilbys noen plasser for førstelektorkandidater. Ett årsverk relevant pliktarbeid fordeles over doktorgradsløpets 4 år. Fordelingen blir bestemt mellom stipendgivende institusjon, veileder og stipendiat.Ett årsverk relevant pliktarbeid fordeles over doktorgradsløpets 4 år. Fordelingen blir bestemt mellom stipendgivende institusjon, veileder og stipendiat. Hvert kull åpnes med et felles seminar for alle studenter.Hvert kull åpnes med et felles seminar for alle studenter. Ambisjonen er 4 internasjonale konferanser i løpet av 8 år, og 4 nasjonale konferanser.Ambisjonen er 4 internasjonale konferanser i løpet av 8 år, og 4 nasjonale konferanser. Forskerskolen vil arrangere et årlig seminar for alle veiledereForskerskolen vil arrangere et årlig seminar for alle veiledere

6 NAFOL, det samme som en nærings PhD? Nærings PhD ivaretar næringsrettet langsiktig grunnforskningNærings PhD ivaretar næringsrettet langsiktig grunnforskning Delfinansiering av næringslivet for doktorgradsprosjekt og nasjonale forskerkursDelfinansiering av næringslivet for doktorgradsprosjekt og nasjonale forskerkurs NAFOL ivaretar langsiktig samfunnsrettet grunnforskningNAFOL ivaretar langsiktig samfunnsrettet grunnforskning mulig delfinansiering av lærerutdanningsinstitusjonene/ skoleeiermulig delfinansiering av lærerutdanningsinstitusjonene/ skoleeier Kari Smith Likhet i strukturene

7 Kari Smith Målgruppe(r) Målgruppen(e) Lærerutdannere Lærere Skoleledere Andre relevante, individuell opptaksvurdering

8 Kari Smith NAFOL-studentene tas opp for en periode på fire år,NAFOL-studentene tas opp for en periode på fire år, minimum 25% av tiden utgjør forskningsrelevant yrkespraksis.minimum 25% av tiden utgjør forskningsrelevant yrkespraksis. Yrkespraksisen bør være knyttet opp mot det selvstendige arbeidet studenten skal gjennomføre i studiet, og skal være relevant for studentens doktorgradsprogram.Yrkespraksisen bør være knyttet opp mot det selvstendige arbeidet studenten skal gjennomføre i studiet, og skal være relevant for studentens doktorgradsprogram. Litt utfyllende informasjon

9 Kari Smith NAFOL arrangerer en internasjonal konferanse hvert 2. årNAFOL arrangerer en internasjonal konferanse hvert 2. år Stipendiater blir oppfordret til å ha et utenlandsopphold på minimum 3 måneder i løpet av stipendiatperiodenStipendiater blir oppfordret til å ha et utenlandsopphold på minimum 3 måneder i løpet av stipendiatperioden Forskerskolen støtter stipendiater til aktiv deltagelse med presentasjon på internasjonale konferanserForskerskolen støtter stipendiater til aktiv deltagelse med presentasjon på internasjonale konferanser Veiledere og stipendiater publiserer i internasjonale journalerVeiledere og stipendiater publiserer i internasjonale journaler Forskerskolen tilbyr kurs på engelsk og åpner for utenlandske studenterForskerskolen tilbyr kurs på engelsk og åpner for utenlandske studenter Forskerskolen knytter til seg en (eller flere) professor 2 internasjonale stillingerForskerskolen knytter til seg en (eller flere) professor 2 internasjonale stillinger Forskerskolen prøver å finne internasjonale bi-veiledereForskerskolen prøver å finne internasjonale bi-veiledere Internasjonalisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Steel_globe_national_art_gallery.jpg

10 Kari Smith Forankring Doktorgradsgivende institusjonDoktorgradsgivende institusjon Norges forskningsråd utlyser forankringen av forskerskolen (vertsinstitusjon)Norges forskningsråd utlyser forankringen av forskerskolen (vertsinstitusjon) To perioder à fire år (styret anbefaler til NFR om fortsettelse ved samme institusjon eller ny forankring (e.g. for å styrke et annet miljø))To perioder à fire år (styret anbefaler til NFR om fortsettelse ved samme institusjon eller ny forankring (e.g. for å styrke et annet miljø)) NAFOL skal ledes av en faglig ansatt ved vertsinstitusjonen med professorkompetanse og som er knyttet til lærerutdanningen

11 Kari SmithStyret Styret vil ha det overordnete ansvaret for NAFOL og vil bestå av seks personer: Styreleder med professorkompetanse og faglig tilknytting til lærerutdanningen fra en annen institusjon enn vertsuniversitetetStyreleder med professorkompetanse og faglig tilknytting til lærerutdanningen fra en annen institusjon enn vertsuniversitetet To faglig tilsatte med minimum førstestillingskompetanse. med tilknytning til lærerutdanningen. Én av de to skal komme fra et annet land enn NorgeTo faglig tilsatte med minimum førstestillingskompetanse. med tilknytning til lærerutdanningen. Én av de to skal komme fra et annet land enn Norge Én representant for dekannivået i lærerutdanning som samtidig representerer og er oppnevnt av NRLU.Én representant for dekannivået i lærerutdanning som samtidig representerer og er oppnevnt av NRLU. Én samfunnsrepresentantÉn samfunnsrepresentant Én doktorgradsstudent, valgt av og blant NAFOLs doktorgradsstudenterÉn doktorgradsstudent, valgt av og blant NAFOLs doktorgradsstudenter Ved stemmelikhet skal styreleders stemme telle dobbelt. NAFOLs leder er sekretær for styret uten stemmerett.

12 Kari SmithØkonomi Forskningsrådet vil kunne dekke følgende budsjettposter : Nasjonale og internasjonale seminarer, kurs workshopsNasjonale og internasjonale seminarer, kurs workshops Tiltak for internasjonalisering Tiltak for internasjonalisering Tiltak for å stimulere til utvikling av veilederfunksjonen Tiltak for å stimulere til utvikling av veilederfunksjonen Frikjøp av leder for forskerskolen (normalt inntil 30% av årsverk pr. år) Frikjøp av leder for forskerskolen (normalt inntil 30% av årsverk pr. år) Eventuelt midler til sekretariatsfunksjon (inntil 15% av årsverk pr. år) Eventuelt midler til sekretariatsfunksjon (inntil 15% av årsverk pr. år) Midler til å knytte postdoktorstipendiater til skolen (inntil ½ årsverks forlengelse av postdoktorperioden Midler til å knytte postdoktorstipendiater til skolen (inntil ½ årsverks forlengelse av postdoktorperioden Midler til løpende kvalitetssikring (styre) Midler til løpende kvalitetssikring (styre) Noen stipendiatstillingerNoen stipendiatstillinger

13 Kari Smith NATED:NATED: Internasjonale og nasjonale konferanserInternasjonale og nasjonale konferanser Samlinger rundt spesifikke temaSamlinger rundt spesifikke tema Akkreditering av utvalgte kurs fra NATEDAkkreditering av utvalgte kurs fra NATED Invitere NATED veiledere til NAFOLs veiledersamlingerInvitere NATED veiledere til NAFOLs veiledersamlinger Gjensidig etisk ansvar å finne den mest passende forskerskole for stipendiateneGjensidig etisk ansvar å finne den mest passende forskerskole for stipendiatene Forskningsrådet (særlig gjennom FoU programmet)Forskningsrådet (særlig gjennom FoU programmet) UtdanningsdirektoratetUtdanningsdirektoratet M.fl.M.fl. Samarbeid med andre aktører NAFOL ønsker godt samarbeid med ulike partnere http://blueroof.wordpress.com/2006/11/

14 Kari SmithOppsummering ✔Internasjonale og nasjonale evalueringer klargjør behovet for NAFOL. ✔ NAFOL er en profilert forskerskole I lærerutdanning ✔ Kandidatene avlegger en fullverdig PH.D eksamen ✔ NAFOL er sterkt knyttet til praksisfeltet, arbeidsplikt i praksisfeltet ✔ 25 studenter per kull, 100 doktorer etter 8 år ✔ NAFOL åpner for 1.lektorutdanning Positiv respons fra flere institusjoner ✔ NAFOL går inn for godt samarbeid med NATED og andre relevante miljøer og partnere

15 Kari Smith NAFOL, en spydpiss mot fremtiden hva gjelder forskningsbasert utdanning og undervisning i Norge www.dagsavisen.no


Laste ned ppt "Kari Smith NAFOL Nasjonal forskerskole i lærerutdanning Presentasjon av forankring, ledelse, internasjonalisering og samarbeid Oslo, 25.02.09 v/ Kari Smith."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google