Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Praktisk samarbeid mellom bibliotek og undervisningsmiljø Universitetslektor Rune Jensen Falch Førstebibliotekar Maria-Carme Torras i Calvo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Praktisk samarbeid mellom bibliotek og undervisningsmiljø Universitetslektor Rune Jensen Falch Førstebibliotekar Maria-Carme Torras i Calvo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Praktisk samarbeid mellom bibliotek og undervisningsmiljø Universitetslektor Rune Jensen Falch Førstebibliotekar Maria-Carme Torras i Calvo

2 Noen momenter Hva samarbeidet består av? –Kursinnhold/læringsmål –Oppgaver –Undervisningsmateriale (stilark) Utfordringer –For et vellykket samarbeid –For et vellykket kurs Gevinst –For studentene –For fagmiljøet

3 Fra studieplanen for ex.phil., HF-varianten: Examen philosophicum har som mål å gi studentane ved Universitetet i Bergen ei innføring i universitetet sine idétradisjonar så vel som universitetet sine tenkje-, arbeids- og skrivemåtar. [...] Examen philosophicum er ein del av førstesemesterstudiet. […] Desse emna skal ha ein indre samanheng. Examen philosophicum gir eit overordna filosofisk perspektiv. Dei andre førstesemesteremna vil innehalde innføringar i grunnlagsproblem som er karakteristiske for faga ved det aktuelle fakultetet.

4 Bakgrunn for samarbeidet Overgang til kvalitetsreform Mappevurdering: studentene skriver seminaroppgaver (ved ex.phil., Akademisk skriving og Tekst og kultur) Hvilken felles kompetanse vil vi at studentene skal ha? Og hvordan kan UB bistå her? Nøkkelmomenter: -Sitering -Plagiat -Kritisk vurdering av kilder

5 Læringsmål for UBs kurs i informasjonskompetanse ”Kurset skal gjøre studenter i stand til å reflektere over: -Hvordan sitere og referere på en best mulig måte. -Hvordan søke og finne relevant informasjon. -Hvordan vurdere nettsider og trykt litteratur med samme kritiske blikk.”

6 Kursets innhold Om referering og bruk av andre sine tekster i akademia Oppgaver i parafrasering og referanseliste Om søk i Bibsys Oppgave i kildekritikk Omvisning i biblioteket

7 Påmelding og oppmøte Høsten 2007: ca. 50% (basert på tall fra Akademisk skriving) Hva kan vi gjøre for å øke deltagelsen? -Gjøre kurset mer attraktivt -Forbedre informasjons- og påmeldingsrutiner -Vurdere å gjøre kurset obligatorisk

8 Viktige diskusjons- og evalueringsarenaer Møter med studenter og seminarledere Diskusjoner mellom de faglige koordinatorene Møter mellom UB og koordinatorene UBs egne diskusjoner (Utføring i høstsemestret, evaluering på våren)

9 Temaer for dialogen Kursets form og innhold: De enkelte momentene som inngår og forbindelsen og vektleggingen mellom dem Administrative rutiner (informasjon, påmelding, etc.) Samsvar mellom kurset og fagemnene Undervisningsmateriale: - øvingsoppgavene studentene får i UB-kurset - stilarket studentene får ved førstesemesterstudiet

10 Evaluering UB deltar i Akademisk skrivings evalueringsmøte med studentene Ex.phil. følger opp i sin studentevaluering, om forholdet mellom kursene og emnene Seminarlederne inviteres til å gi tilbakemeldinger Evalueringsmøter mellom UB og koordinatorene Ønsket evaluering: Merker fagstudiene noen forskjell?

11 Gevinster For studentene: felles kompetanse de kan ta med seg videre For undervisningsstaben ved 1.sem.: kan bruke mer tid på det rent faglige For fagstudiet: kan ”overta” mer akademisk modne studenter For bibliotekene: erfaring som kan deles, mtp. nye kurs

12 Visjoner Fra utredningen ”Etikk i utdanning” (www.etikk.uib.no): Størst vekt bør legges på det positive arbeidet. Studentene bør utdannes i akademisk redelighet for å dyktiggjøre dem som studenter, akademikere og senere yrkesutøvere. Tilegnelse av akademiske normer og verdier foreslås inkorporert som ønsket læringsutbytte i alle studier og på alle nivå. Jobbe for å gjøre UB-kurset obligatorisk i førstesemesteret ved Hum.fak. Få samme tilbud ved førstesemesterstudiet ved andre fak.?


Laste ned ppt "Praktisk samarbeid mellom bibliotek og undervisningsmiljø Universitetslektor Rune Jensen Falch Førstebibliotekar Maria-Carme Torras i Calvo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google