Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.hist.no NRT 25.10.07 Resultater fra rapporten ”Tolv år etter høgskolereformen – En statusrapport om FOU i statlige høgskoler” av Ingvild M. Larsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.hist.no NRT 25.10.07 Resultater fra rapporten ”Tolv år etter høgskolereformen – En statusrapport om FOU i statlige høgskoler” av Ingvild M. Larsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 NRT Resultater fra rapporten ”Tolv år etter høgskolereformen – En statusrapport om FOU i statlige høgskoler” av Ingvild M. Larsen og Svein Kyvik NIFU STEP 7/2006 Med hovedvekt på ingeniørutdanningene NRT

2 Materiale Spørreundersøkelse 2006 Spørreundersøkelse 1997/98 Fast ansatte i faglige stillinger (unntatt høgskolelærere) NRT

3 Formålet med FoU-arbeidet -Bidra til utvikling og innovasjon -Styrke praksisfeltet -Forbedre undervisningen NRT

4 Retningslinjer og føringer FoU er en institusjonell rett og plikt, ikke en individuell rett De statlige høgskolene har ansvar for praktisk rettet FoU på fagområdene sine NRT

5 NRT Ingeniørutdanningene er mest undervisningsintensive og bruker minst tid på FoU (13 % av tiden). Men 63 % brukte tid på FoU i 2005 NRT

6 Doktorgrader blant fast ansatte 2005 NRT Fagområde% ♀% ♂% TotaltAntall Mat.nat Teknologi Totalt Antall ansatte med doktorgrad har steget fra 324 i 1997 (9 %) til 789 (17 %) i 2005

7 Personalets doktorgradsplaner, prosent NRT Ingeniør- utdanningene Siv.ing.- utdanningene Lærer- utdanningene Arbeider med dr.-grad Har planer om dr.-grad13017 Ingen konkrete planer Antall

8 Personalets vurderinger av mulighetene for å utføre FoU-arbeid, prosent NRT Ingeniør- utdanningene Siv.ing.- utdanningene Lærer- utdanningene Gode6106 Rel. gode92511 Tilfredsstillende Relativt dårlige Dårlige20617 Antall

9 Forskningsbasert undervisning Personalets vurdering av sammenhengen mellom egen forskning og undervisning, % NRT UniversiteterHøgskoler Nær sammenheng3940 Indirekte sammenheng5137 Liten sammenheng910 Ingen sammenheng02 Har ingen forskningstid111 Sum100 (Antall)(1180)(674

10 Praksisrettet FoU FoU i ingeniørutdanningene, prosent NRT Rettet motI stor gradI noen gradI liten gradIkke/ubesvartSumAntall Næringslivet Off. sektor

11 Praksisrettet FoU Kjennetegn ved FoU i ingeniørutdanningene, prosent NRT I stor grad I noen grad I liten grad Ikke/ ubesvart Antall Problemstillinger hentet fra næringsliv/off. sektor Knyttet til høgskolens undervisning Gjennomføres med studentenes deltagelse

12 Praksisrettet FoU Formålet med FoU i ingeniørutdanningene, prosent 110 svar NRT I stor gradI noen gradI liten gradIkke/ubesvart Forbedre forhold i næringslivet/off. virksomhet Øke praksisrelevansen i utdanningen Knytte praksis og teori tettere sammen Forbedre undervisningen

13 Praksisrettet FoU Årsaker til at personalet ikke driver med FoU rettet mot praktiske formål, prosent NRT Ingeniørutdanningene 145 svar Lærerutdanningene 145 svar Ikke prioritert felt ved høgskolen103 Ikke kompetent til denne type64 Ikke kompetanse i fagmiljøet til denne type30 Mer interessert i andre problemstillinger30 For mange andre oppgaver5339 Ikke tradisjon for denne type156 Mangel på finansieringskilder for denne type133 Ikke relevant for mitt fagfelt162 Lite meritterende104

14 FoU-profil i høgskolene, prosent NRT IngeniørutdanningeneSiv.ing.-utdannningene Grunnforskning1611 Anvendt forskning2251 Utviklingsarbeid3723 Pedagogisk utviklingsarbeid2515 Antall23428

15 Fordeling av arbeidstiden i 1997 og 2005, prosent NRT IngeniørutdanningeneSiv.ing.-utdannningene Undervisning66 og 6645 og 47 Veiledning1 og 210 og 11 FoU12 og 1324 og 18 Administrasjon17 og 1414 og 15 Utadvendte oppgaver3 og 44 og 5 Profesjonell yrkesutøvelse1 og 13 og 4 Antall356 og og 31

16 Prosent av personalet som publiserte i og NRT Faglig/ vitenskapelig Populær- vitenskapelig Allmenn samfunnsdebatt Ingeniørutdanningene29 og 3910 og 1410 og 10 Siv.ing.-utdanningene73 og 6718 og 1822 og 18

17 Prosent av personalet på faglig reise i 2005 NRT IngeniørutdanningeneSiv.ing.-utdannningene Konferanser3270 Gjesteforelesninger1121 Studie-/forskningsopphold715 Bedømmelsesarbeid618 Forskningssamarbeid1139 Antall32533

18 NRT Det er mange andre interessante tabeller og figurer, resten må dere lese selv NRT


Laste ned ppt "Www.hist.no NRT 25.10.07 Resultater fra rapporten ”Tolv år etter høgskolereformen – En statusrapport om FOU i statlige høgskoler” av Ingvild M. Larsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google