Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.hist.no NRT 25.10.07 Resultater fra rapporten ”Tolv år etter høgskolereformen – En statusrapport om FOU i statlige høgskoler” av Ingvild M. Larsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.hist.no NRT 25.10.07 Resultater fra rapporten ”Tolv år etter høgskolereformen – En statusrapport om FOU i statlige høgskoler” av Ingvild M. Larsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.hist.no NRT 25.10.07 Resultater fra rapporten ”Tolv år etter høgskolereformen – En statusrapport om FOU i statlige høgskoler” av Ingvild M. Larsen og Svein Kyvik NIFU STEP 7/2006 Med hovedvekt på ingeniørutdanningene NRT 25.10.07

2 www.hist.no Materiale Spørreundersøkelse 2006 Spørreundersøkelse 1997/98 Fast ansatte i faglige stillinger (unntatt høgskolelærere) NRT 25.10.07

3 www.hist.no Formålet med FoU-arbeidet -Bidra til utvikling og innovasjon -Styrke praksisfeltet -Forbedre undervisningen NRT 25.10.07

4 www.hist.no Retningslinjer og føringer FoU er en institusjonell rett og plikt, ikke en individuell rett De statlige høgskolene har ansvar for praktisk rettet FoU på fagområdene sine NRT 25.10.07

5 www.hist.no NRT 25.10.07 Ingeniørutdanningene er mest undervisningsintensive og bruker minst tid på FoU (13 % av tiden). Men 63 % brukte tid på FoU i 2005 NRT 25.10.07

6 www.hist.no Doktorgrader blant fast ansatte 2005 NRT 25.10.07 Fagområde% ♀% ♂% TotaltAntall Mat.nat.202524473 Teknologi212726650 Totalt1122174551 Antall ansatte med doktorgrad har steget fra 324 i 1997 (9 %) til 789 (17 %) i 2005

7 www.hist.no Personalets doktorgradsplaner, prosent NRT 25.10.07 Ingeniør- utdanningene Siv.ing.- utdanningene Lærer- utdanningene Arbeider med dr.-grad144318 Har planer om dr.-grad13017 Ingen konkrete planer735765 Antall25221675

8 www.hist.no Personalets vurderinger av mulighetene for å utføre FoU-arbeid, prosent NRT 25.10.07 Ingeniør- utdanningene Siv.ing.- utdanningene Lærer- utdanningene Gode6106 Rel. gode92511 Tilfredsstillende252827 Relativt dårlige403139 Dårlige20617 Antall30932731

9 www.hist.no Forskningsbasert undervisning Personalets vurdering av sammenhengen mellom egen forskning og undervisning, % NRT 25.10.07 UniversiteterHøgskoler Nær sammenheng3940 Indirekte sammenheng5137 Liten sammenheng910 Ingen sammenheng02 Har ingen forskningstid111 Sum100 (Antall)(1180)(674

10 www.hist.no Praksisrettet FoU FoU i ingeniørutdanningene, prosent NRT 25.10.07 Rettet motI stor gradI noen gradI liten gradIkke/ubesvartSumAntall Næringslivet4736612101110 Off. sektor18211447100110

11 www.hist.no Praksisrettet FoU Kjennetegn ved FoU i ingeniørutdanningene, prosent NRT 25.10.07 I stor grad I noen grad I liten grad Ikke/ ubesvart Antall Problemstillinger hentet fra næringsliv/off. sektor 6717511110 Knyttet til høgskolens undervisning28421812110 Gjennomføres med studentenes deltagelse22322324110

12 www.hist.no Praksisrettet FoU Formålet med FoU i ingeniørutdanningene, prosent 110 svar NRT 25.10.07 I stor gradI noen gradI liten gradIkke/ubesvart Forbedre forhold i næringslivet/off. virksomhet 5726611 Øke praksisrelevansen i utdanningen 23371624 Knytte praksis og teori tettere sammen 31381516 Forbedre undervisningen34401512

13 www.hist.no Praksisrettet FoU Årsaker til at personalet ikke driver med FoU rettet mot praktiske formål, prosent NRT 25.10.07 Ingeniørutdanningene 145 svar Lærerutdanningene 145 svar Ikke prioritert felt ved høgskolen103 Ikke kompetent til denne type64 Ikke kompetanse i fagmiljøet til denne type30 Mer interessert i andre problemstillinger30 For mange andre oppgaver5339 Ikke tradisjon for denne type156 Mangel på finansieringskilder for denne type133 Ikke relevant for mitt fagfelt162 Lite meritterende104

14 www.hist.no FoU-profil i høgskolene, prosent NRT 25.10.07 IngeniørutdanningeneSiv.ing.-utdannningene Grunnforskning1611 Anvendt forskning2251 Utviklingsarbeid3723 Pedagogisk utviklingsarbeid2515 Antall23428

15 www.hist.no Fordeling av arbeidstiden i 1997 og 2005, prosent NRT 25.10.07 IngeniørutdanningeneSiv.ing.-utdannningene Undervisning66 og 6645 og 47 Veiledning1 og 210 og 11 FoU12 og 1324 og 18 Administrasjon17 og 1414 og 15 Utadvendte oppgaver3 og 44 og 5 Profesjonell yrkesutøvelse1 og 13 og 4 Antall356 og 30758 og 31

16 www.hist.no Prosent av personalet som publiserte i 1995-97 og 2003-05 NRT 25.10.07 Faglig/ vitenskapelig Populær- vitenskapelig Allmenn samfunnsdebatt Ingeniørutdanningene29 og 3910 og 1410 og 10 Siv.ing.-utdanningene73 og 6718 og 1822 og 18

17 www.hist.no Prosent av personalet på faglig reise i 2005 NRT 25.10.07 IngeniørutdanningeneSiv.ing.-utdannningene Konferanser3270 Gjesteforelesninger1121 Studie-/forskningsopphold715 Bedømmelsesarbeid618 Forskningssamarbeid1139 Antall32533

18 www.hist.no NRT 25.10.07 Det er mange andre interessante tabeller og figurer, resten må dere lese selv NRT 25.10.07


Laste ned ppt "Www.hist.no NRT 25.10.07 Resultater fra rapporten ”Tolv år etter høgskolereformen – En statusrapport om FOU i statlige høgskoler” av Ingvild M. Larsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google