Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonalt Råd for Lærerutdanning 21 september 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonalt Råd for Lærerutdanning 21 september 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonalt Råd for Lærerutdanning 21 september 2010

2 MEDLEMMER Marit Breie Henriksen, prorektor, Samisk høgskole Helga Hjetland, tidl. leder av Utdanningsforbundet, Kyrkjebø Bent Cato Hustad, forsker, Høgskolen i Bodø Tore Isaksen, utdanningsdirektør, Drammen Hanna Marit Jahr, tidl. ekspedisjonssjef, Oslo Eva Maagerø, førsteamanuensis, Høgskolen i Vestfold Elaine Munthe, professor, instituttleder, Universitetet i Stavanger (leder) Jens Rasmussen, professor, Århus (medlem av dansk følgegruppe) Tobias Werler, professor, Høgskolen i Volda

3 SEKRETARIAT v/ UiS Magne Rogne, leder Kari-Anne Svensen Malmo, rådgiver Mona Østerhus, førstekonsulent Kontakt: folgegruppen@uis.nofolgegruppen@uis.no

4 Funksjonsperioden for Følgegruppen er fem år. Oppdraget er tredelt: 1.følgegruppen skal samle, analysere og gjøre kjent data om reformen 2.gi råd til departementet og eventuelt foreslå justeringer 3.gi råd til institusjonene i reformarbeidet Følgegruppen skal avgi årlig rapport til Kunnskapsdepartementet.

5 http://ffl.uis.no Facebook side

6 Årlig lærerutdanningskonferanse ca. medio mars 2011: 15. mars – Oslo Tema; oppstart – integrerte programmer rekruttering 2012:Tema; BA oppgave – Forskningsbasert lærerutdanning?

7 ARBEIDET HITTIL: MØTER: 8-9 mars, StavangerOppstart, bli kjent, arbeidsplan 10-11 mai, TrondheimKonsolidering av plan, kontakt med FoU i Praksis, Rammeplanutvalget Arbeid: Nettsted for Følgegruppen: www.ffl.uis.nowww.ffl.uis.no Facebook side: http://www.facebook.com/group.php?gid=385321166065&ref=ts http://www.facebook.com/group.php?gid=385321166065&ref=ts Reiseplan for institusjonsbesøk høsten 2010 Samtaleguide for institusjonsbesøk Sammenstilling av 1. mai rapporter Innsamling av studie- og emneplaner for GLU1 og GLU2 Samordna Opptak; framstilling av søkertall, kjønn, hjemsted, osv Konferansested 15. mars 2011 Rapport av 01. mars 2011 Info og samarbeid: FoU i Praksis, Studentorganisasjoner, Utdanningsforbundet, NRLU, GNIST

8 Vi skal vurdere innføring og utvikling av GLU1 og GLU2 ved å studere / analyse – Rekruttering- Prosesser – Differensiering- Studenters kunnskap – Integrering & Progresjon – Profesjonsretting- PEL, grunnleggende – Forskningsbaseringferdigheter, tverr.tema – Internasjonalisering- Innen og på tvers – Mobilitetav utdanninger

9 Høsten 2010 – feb 2011 1.Samtaler med alle – 2 personer fra Følgegruppen og 1 fra Sekretariatet besøker hver lærerutdanningsinstitusjon mellom sep – des. – Hovedhensikt; samle informasjon om oppstart, om planer og intensjoner, om problemstillinger, om gjennomføringsgrad (differensiering, integrering, profesjonsretting, forskningsbasering) – Få et inntrykk av fasiliteter for lærerstudenters læring – Danner grunnlag for videre oppfølging 2.Utvikling og gjennomføring av studentundersøkelse + analyser 3.Analyser av studie- og emneplaner

10 Hva er vi opptatt av? Organisering av GLU1 og GLU2 – Integrert – segregert og alle mellomløsninger (data) Intensjonsfasen; arbeidet – planer – utfordringer (overgangsordninger fra ALU?) tilbudene de har innen grunnskolelærerutdanning, antall studenter (på hvert tilbud – kjønn – poeng), hva de mener de lykkes med (lokalt og regionalt), strategiske prioriteringer (lokalt og regionalt), utfordringer som de ser i tiden framover (lokalt og regionalt) hvordan det er tenkt omkring sentrale begreper som progresjon, differensiering, profesjonsretting, internasjonalisering, forskningsbasering, praksisopplæring og hvordan det er blitt. prosessen knyttet til utvikling av det nye PEL-faget, hvordan grunnleggende ferdigheter er ivaretatt, samiske perspektiver i emnene Studenters opplevelse av GLU 1 / GLU2, deres valg, deres innsats, engasjement, hva de lærer (områder som vektlegges), profesjonstilhørighet, integrering / koherens …

11 Muligheter for å lyse ut problemstillinger Ønsker kontakt med forskere som har erfaring med dokumentanalyse / læreplananalyse

12 Innholdsliste (NB FORELØPIG!!) Kap. 1: Om Følgegruppen og følgegruppens arbeid Kap. 2: Om lærerutdanningene – ansatte, organisering, osv. Kap. 3: Rekruttering til grunnskolelærerutdanningene 3.1 Informasjon og profilering på nett 3.2 Primærsøkere og kvalifiserte søkere per utdanningssted og program 3.3 Utfordringer sett fra lærestedene 3.4 Oppsummering og problemstillinger Kap 4: Hvem er grunnskolelærerstudentene? 4.1 Bakgrunnsvariabler 4.1.1 Bakgrunnsvariabler og utdanningssted 4.2 Valg av grunnskolelærerutdanning 4.2.1 Valg av grunnskolelærerutdanning og utdanningssted 4.3 Arbeidsvaner 4.4 Erfaringer med undervisning og praksisopplæring Kap. 5: Programplaner for grunnskolelærerutdanningene 5.1 utvikling og utfordringer knyttet til nye programplaner og emneplaner 5.2 Pedagogikk og elevkunnskap (PEL) 5.3 Grunnleggende ferdigheter, samiske perspektiv, flerkulturalitet 5.4 Forholdet mellom emneplaner og nasjonale retningslinjer (profesjonsretting, forskningsbasering ….) 5.5 Oppsummering og problemstillinger for videre arbeid Kap. 6: Hvordan opplever nye studenter utdanningene? 6.1 Profesjonsretting i utdanningene 6.2 Forskningsbasert undervisning 6.3 Fornøydhet med eget valg... Kap 7: Oppsummering og diskusjon 7.1 Planarbeidet 7.2 Rekruttering 7.3 Hva vet vi om studenters vurdering av utdanningene? 7.4 Hvilke problemstillinger viser lærestedene til? 7.5 Følgegruppens problemstillinger for videre arbeid

13 Innspill til Følgegruppen -Viktige problemstillinger – erfaringer -Hva skal til for å kunne realisere reformens intensjoner? -Er det noen intensjoner det er spørsmål til? -Studentundersøkelsen – viktige områder å belyse -Lærerutdanningskonferanser – tema? Organisering?


Laste ned ppt "Nasjonalt Råd for Lærerutdanning 21 september 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google