Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppland og Hedmark: I hovedsak felles høringsuttalelse fra fylketingene og høgskolene Mål: Universitet i Innlandet – søknad i 2012 –Grunnlag: 9000 studenter/

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppland og Hedmark: I hovedsak felles høringsuttalelse fra fylketingene og høgskolene Mål: Universitet i Innlandet – søknad i 2012 –Grunnlag: 9000 studenter/"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppland og Hedmark: I hovedsak felles høringsuttalelse fra fylketingene og høgskolene Mål: Universitet i Innlandet – søknad i 2012 –Grunnlag: 9000 studenter/ 900 ansatte (HiL, HiHm, HiG) –Dagens økonomiske ramme: ca. 700 mill Stjernø utvalgets innstilling godt mottatt –Etablerer Innlandet som en utdanningsregion –Støtter modellen med nettverks-universitet –Vektlegger betydningen av høgere utdanning i regionene

2 Kommentarer til Stjernø-utvalget HiG vektlegger at prosessen med å etablere større enheter skal bygge på frivilllighet framfor tvang, og at sammenslåingsprosessene må ”smøres” med insentiver Til Kapittel 7 Styring og ledelse i universitets- og høgskolesektoren: ”Regionene oppnevner på fritt grunnlag to av de eksterne styremedlemmene og varamedlemmer for disse ved de statlige høyskolene.” HiG støtter dette synet

3 Til Kapittel 8 Kriterier for akkreditering som universitet: HiG ønsker at nåværende kriterier fastsatt av NOKUT videreføres, det vil si at det kreves minimum fire doktorgrader og fem mastergrader for å godkjennes som universitet HiG er skeptisk til å avskaffe nasjonale rammeplaner på nåværende tidspunkt, og mener det er behov for ytterligere gjennomgang av rammeplanenes innhold og funksjon

4 Sammendrag fra fylkestinget Likebehandling av ”nye” universitet i finansieringssystemet Vektlegger høgere utdanning som motorer i den regionale utviklingen Styrke forskerutdanningen gjennom forskerskoler på tvers av institusjonene Helhetsvurdering av små studiesteder


Laste ned ppt "Oppland og Hedmark: I hovedsak felles høringsuttalelse fra fylketingene og høgskolene Mål: Universitet i Innlandet – søknad i 2012 –Grunnlag: 9000 studenter/"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google