Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Riksrevisjonens fokus på forvaltningens etterlevelse av etiske normer og regler Universitets- og høgskolerådet 19. september 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Riksrevisjonens fokus på forvaltningens etterlevelse av etiske normer og regler Universitets- og høgskolerådet 19. september 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Riksrevisjonens fokus på forvaltningens etterlevelse av etiske normer og regler Universitets- og høgskolerådet 19. september 2007

2 2 Innhold Riksrevisjonens lovpålagte oppgaver knyttet til revisjon av misligheter Riksrevisjonens undersøkelse om implementering av etiske normer og regler i UH-sektoren Områder med mislighetsrisiko i UH-sektoren Metodikk for å avdekke misligheter – prosessen Institusjonenes varslingsplikt

3 3 Riksrevisjonens lovpålagte oppgaver Lov om Riksrevisjonen av 7. mai 2004 § 9 Riksrevisjonens definisjon på begrepet misligheter: "handlinger som innebærer uredelighet for å oppnå en urettmessig fordel for seg selv, virksomheten mv. eller andre. Misligheter skilles fra feil ved at den underliggende handlingen er tilsiktet”

4 4 Riksrevisjonens lovpålagte oppgaver Etiske retningslinjer for statstjenesten av 7. september 2005 Tjenestemannsloven Forvaltningsloven

5 5 Riksrevisjonens undersøkelse Januar 2007 Kartlegging av status for implementering av etiske normer og regler ved 16 institusjoner i UH-sektoren Hensikt: å få et inntrykk av hvordan ledelsen under tilsyn av dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, vektlegger å forhindre misligheter

6 6 Mislighetsrisiko i UH-sektoren Inntektsområdet EFV-området Anskaffelsesområdet Lønnsområdet Randsoneområdet

7 7 Metodikk for å avdekke misligheter 1. trinn – identifisere mulige mislighetsområder 2. trinn – se etter signaler på misligheter 3. trinn – lete etter bevis og dokumentere funn 4. trinn – vurdere funn, konkludere og rapportere

8 8 Metodikk for å avdekke misligheter To mulige utfall på en mislighetsundersøkelse: - avkreftet mistanke om misligheter - bekreftet mistanke om misligheter Riksrevisjonen forventer at institusjonene selv foretar risikovurderinger

9 9 Varslingsplikt Statens personalhåndbok pkt. 10.19: - Riksrevisjonen skal underrettes omgående der det foreligger mistanke om eller er avdekket mislighetssaker - Fagdepartement skal også underrettes så snart det foreligger mistanke om misligheter


Laste ned ppt "Riksrevisjonens fokus på forvaltningens etterlevelse av etiske normer og regler Universitets- og høgskolerådet 19. september 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google