Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.nifustep.no NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Karakterer – hva gjør de i andre land? Noen eksempler Elisabeth Hovdhaugen Forsker,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.nifustep.no NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Karakterer – hva gjør de i andre land? Noen eksempler Elisabeth Hovdhaugen Forsker,"— Utskrift av presentasjonen:

1 www.nifustep.no NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Karakterer – hva gjør de i andre land? Noen eksempler Elisabeth Hovdhaugen Forsker, NIFU STEP 24. januar 2007

2 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning European Credit Transfer System Er opprinnelig både et overføringssystem for karakterer og for studiepoeng. Et studieår, tilsvarende 1600 arbeidstimer tilsvarer 60 studiepoeng. 60 studiepoeng = 20 vekttall. Norge var egentlig tilpasset ECTS studiepoengene allerede før Bolognaprosessen. I følge Berlinkommunikéet er ECTS det system for studiepoeng som bør brukes i alle land som deltar i Bolognaprosessen. Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Norge, Malta, Slovakia, Slovenia, Tyskland Ungarn og Østerrike har til nå innført ECTS- poeng. Sverige planlegger innføring. Noen land har ikke nasjonale studiepoengssystem: Belgia, Bulgaria, England, Wales, Nord-Irland, Polen og Tsjekkia Tilpassningen byr på størst problem for disse.

3 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning ECTS-karaktersystem ECTS GradeDefinitionPercentage of students A ExcellentOutstanding performance with only minor errors 10 % B Very goodAbove the average standard with some errors 25 % C GoodGenerally sound work with a number of notable errors 30 % D SatisfactoryFair but with significant shortcomings 25 % E SufficientPerformance meets minimum criteria 10 % Fx FailSome more work required before credit can be awarded F FailConsiderable further work is required

4 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning ECTS-karakterer i Norge ECTS-karakterene har fått en kvalitativ fortolking i Norge.  A = fremragende prestasjon  B = meget god prestasjon  C = god prestasjon  D = brukbar prestasjon  E = tilstrekkelig prestasjon Bare en strykkarakter, F, ikke bestått.

5 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Bruken av skalaen i Norge Karakterfordeling A-F ved universiteter og høgskoler, lavere grad

6 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Fagforskjeller i karakterer ved universitetene 2004/05 Karakterer 2004/05, lavere grad, etter studium I tillegg forskjeller i karaktersetting i samme fag mellom ulike læresteder.

7 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Fagforskjeller i karakterer ved høgskoler 2004/05 Karakterer 2004/05, etter studium I tillegg forskjeller i karaktersetting i samme fag mellom ulike læresteder.

8 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Fagforskjeller i karakterer ved universitetene 2004/05 Karakterer 2004/05, høyere grad, etter studium I tillegg forskjeller i karaktersetting i samme fag mellom ulike læresteder.

9 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Danmark 13-skalaECTS7-trinnsskala Karakter BetegnelseBeskrivelse 13 11 A12Den fremragende præstation Karakteren 12 gives for den fremragende præsentation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. 10B Den fortrinlige præstation Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. 9898 C7Den gode præstation Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. 7D4Den jævne præstation Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. 6E02Den tilstrækkelige præstation Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. 5 03 Fx00Den utilstrækkelige præstation Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. 00F-3Den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation

10 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Sverige Sverige har ikke et nasjonalt karaktersystem, men det vanligste er et tregradig system:  U = underkänd  G = godkänd  VG = väl godkänd Andra skalaer brukes i jus og tekniske fag. Men felles er at de generelt har få trinn, tre eller fire.  Jus bruker U (underkjent) og B, Ba og AB.  Tekniske fag bruker U (underkjent) og 3, 4, 5. Karakterene er målrelaterte, dvs de forholder til i hvilken grad bestemte mål er oppnådd.

11 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Sverige, forts Pågående diskusjon om å innføre ECTS-karakterer i Sverige Utbildningsdepartementet og Verket for høgskole- service (VHS) har utrett saken og foreslår å gå over til en skala som tilsvarer ECTS fra 2010. Forholdsvis stor intern motstand mot det i universitets- og høgskolesektoren, saken er ennå ikke avgjord. Kritikk mot at en flergradig skala kan gi et mer fragmentarisk syn på kunnskap og vil innrettes mot det som kan graderes og måles, og dermed gi mer reprodusert kunnskap og ikke kritisk tenking og selvstendighet.

12 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Finland Studieprestasjoner bedøms vanligvis etter skalaen:  5 (A), utmerket  4 (B), godt, over gjennomsnittet  3 (C), godt  2 (D), tilfredsstillende  1 (E), tilfredsstillende som møter minimumsnivå Det er også mulig å gi bestått – ikke bestått, eller bruke en tregradig skala. Tidligere eksisterte det flere parallelle karakter- systemer, nå kan det se ut til at man stort sett bare bruker femgradig skala. Finland hadde dermed en skala som delvis passet med ECTS-skalaen fra før.

13 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning USA Stor høyere utdanningssektor, mange ulike typer institusjoner. Institusjonens renommé er ofte viktigere enn studentens karakter på vitnemålet. Variasjoner i bruk av karakterskalaen, men det vanligste karakterene på lavere grad A, B, C, og D som bestått karakterer, og F som stryk. På høyere grad (graduate studies) brukes stort sett bare A og B. I tillegg brukes + eller – i noen tilfeller, for å om det er en ”sterk” eller ”svak” karakter (eks: B+ eller B-). C er definert som en dårlig karakter på høyere grad. Karaktersettingen er kvalitativt forankret.

14 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Oppsummering Flere land i Europa tilpasser seg ECTS-systemet for karakterer, som en effekt av Bolognaprosessen. Norge, Finland og Italia har innført en femgradig skala, Danmark en sjugradig. Foreløpig har det bare vært krav om å tilpasse seg ECTS- poengsystemet, ikke karakterskalaen (Berlinkommunikéet) Generelt problem ved innføringen er at mange land ikke har en nasjonal karakterskala. Det kan se ut til at anpasningen går lettere i land som hadde like mange eller flere karaktertrinn enn ECTS- skalaen enn i land som hadde færre karaktertrinn (bl a Sverige). Vil en lik skala i alle land virkelig kunne gi like karakterer, med tanke på at skalaen praktiseres ulikt i ulike fag og mellom ulike institusjoner innen samme fag (i Norge)?


Laste ned ppt "Www.nifustep.no NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Karakterer – hva gjør de i andre land? Noen eksempler Elisabeth Hovdhaugen Forsker,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google