Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hjernen – organet for hvem vi er og hva vi gjør Per Brodal Institutt for medisinske basalfag Universitetet i Oslo Når ”direktøren” svikter Ålesund 19.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hjernen – organet for hvem vi er og hva vi gjør Per Brodal Institutt for medisinske basalfag Universitetet i Oslo Når ”direktøren” svikter Ålesund 19."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hjernen – organet for hvem vi er og hva vi gjør Per Brodal Institutt for medisinske basalfag Universitetet i Oslo Når ”direktøren” svikter Ålesund 19. mars 2014 Ålesund 19. mars 2014

2 Hjernen er ikke bare kompleks, den er fantastisk kompleks (L. Weizkrantz 1997) The whole problem with the world is that fools and fanatics are so certain of themselves, and wiser people so full of doubts. Bertrand Russel P. Brodal 2014 2

3 Atferdsnivå Kognitivt nivå Biologisk nivå Den mereologiske villfarelsen: Helhetens egenskaper eller atferd blir feilaktig tilskrevet en del av helheten Den mereologiske villfarelsen: Helhetens egenskaper eller atferd blir feilaktig tilskrevet en del av helheten P. Brodal 2014 3 Naiv reduksjonisme

4 Biologisk nivå P. Brodal 2014 4 Tidsskr.Nor.Legefor. Nr 21, 2012..tendens til støtte til hypotesen vår om at barn med autisme har endringer både i nevronal aktivitet ved fMRI og synaptisk aktivitet målt ved MR-spektroskopi sammenlignet med friske kontrollbarn.

5 Hvilket nivå befinner forskerne seg på? P. Brodal 2014 5 “Oppsiktsvekkende resultater”

6 Kognitivt nivå P. Brodal 2014 6 Trends Cogn. Sci. 16:504-510, 2012. We argue that people with autism see the world more accurately – as it really is – as a consequence of being less biased by prior experience.

7 Naiv reduksjonisme? Belmonte et al. J.Neurosci. 24:9228-9231, 2004  It has been said that people with autism suffer from a lack of ”central coherence”, the cognitive ability to bind together a jumble of separate features into a single, coherent object or concept  Ironically, the same can be said of the field of autism research, which all too often seems a fragmented tapestry stitched from differing analytical threads and theoretical patterns. 7 P. Brodal 2014

8 Et fugleperspektiv på hjernens arbeidsmåte P. Brodal 2014 8

9 Vi skaper vår virkelighet… H.J. Jerison (Sci.Am., Jan. 1976)  Virkeligheten, eller den virkelige verden vi kjenner intuitivt, er et produkt av nervesystemet:  - en modell av en mulig verden, som setter hjernen i stand til å håndtere den enorme informasjonsmengden som den mottar og behandler. P. Brodal 2014 9

10 Hva er ”sant”? Donald MacLeod, 2003 (Trends in Cognitive Sciences vol 7, No 3) P. Brodal 2014 10 Betydningen av kontekst

11 Mye informasjon er tvetydig.. + + Betydningen av hvor vi har oppmerksomheten P. Brodal 2014 11

12 Hvordan hjernen arbeider Fra Frith: Making up the mind. 2007 Betydningen av forhåndskunnskap P. Brodal 2014 12

13 Hvordan hjernen er organisert P. Brodal 2014 13

14 Nerveceller kommuniserer.. P. Brodal 2014 14 Elektrisk signal Synapse Dendritt Akson Frisetting av nevrotransmitter Mange synapser kan endres ved bruk

15 Kortikale nevroner.. Hvert kontaktes av noen tusen andre.... og danner selv synapser med noen tusen Menneskets hjernebark inneholder 20 milliarder nevroner.. P. Brodal 2014 15

16 Hvordan hjernen arbeider: Utbredte, oppgavespesifikke nevrale nettverk Kontroll av målrettede bevegelser Kroppsrepresentasjon (kroppsbilde, kroppsskjema, eierskap…) Smerte Motivasjon/affekt/emosjoner Oppmerksomhet Hukommelse P. Brodal 2014 16

17 Synkronisert aktivitet nettverkets ”signatur”? Raichle M E J. Neurosci. 2009;29:12729-12734 P. Brodal 2014 17

18 En nevrongruppe inngår I flere nettverk Motivasjon/affekt/emosjoner Oppmerksomhet P. Brodal 2014 18

19 Nettverk i hjernebarken som deler nevrongrupper? Insula Gyrus cinguli Smerte Kroppsrepresentasjon (kroppsbilde, kroppsskjema, eierskap..) Oppmerksomhet + Emosjoner + Autonome funksjoner + Kognitive funksjoner P. Brodal 2014 19

20 Tre grunnleggende (core) nettverk Handlingsnettverk – « Central Executive Network; executive functions» Handlingsnettverk – « Central Executive Network; executive functions» Viktighetsnettverk – «Salience network» Viktighetsnettverk – «Salience network» Introspeksjonsnettverk – « Default mode network; resting state network..» Aktivt i våken rolig tilstand (Thinking about what is not going on around us) Introspeksjonsnettverk – « Default mode network; resting state network..» Aktivt i våken rolig tilstand (Thinking about what is not going on around us) P. Brodal 2014 20

21 Skifte mellom oppmerksomhetstilstander P. Brodal 2014 21 Orbitofrontal korteks – EVALUERING: hvor viktig er det jeg holder på med? Gyrus cinguli – MONITORERING: Hvordan går det, får jeg det til? Locus coeruleus (LC) NORADRENALIN To aktivitetstilstander: Skurer: FOKUSERT OPPMERKSOMHET Jevn: SØKENDE PONS

22 Kan tanker og følelser skilles? Antonio Damasio (University of Iowa): ..det bisarre skillet mellom tanke og f ø lelse (kognisjon og emosjon), som om man p å en eller annen m å te kunne ha tanker uten f ø lelser, og et sinn uten affekt ..skillet mellom emosjon og kognisjon fikk sitt anatomiske motstykke i dualismen mellom det limbiske system og hjernebarken P. Brodal 2014 22

23 Alle tre hovednettverkene er aktive ved emosjoner… Lindquist & Barrett Trends Cogn. Sci. 16, 2012 Meta-analyse av studier av aktivering (fMR) ved ulike emosjoner ”.. fail to demonstrate a consistent and specific relationship between activation in any one region of brain tissue and any one emotional faculty.” P. Brodal 2014 23

24 Skade av prefrontalkorteks  Eksempel på hvordan det går når tanke og følelse ikke går sammen? pasienter med prefrontale skader er intellektuelt intakte, og greier de fleste nevropsykologiske tester bra, men er likevel ute av stand til å leve et normalt liv P. Brodal 2014 24

25 Om nettverkenes utvikling P. Brodal 2014 25

26 Lærende nettverk P. Brodal 2014 26 Presis informasjon (hva, hvor, når) Presis informasjon (hva, hvor, når) Modulerende synaptisk påvirkning (motivasjon, oppmerksomhet ) Transmittere: Glutamat, GABA Transmittere: Glutamat, GABA Transmittere: Noradrenalin, acetylkolin, dopamin, serotonin Transmittere: Noradrenalin, acetylkolin, dopamin, serotonin

27 Utvikling av hjernen etter fødselen  Første leveår: tredobling  Voksen vekt oppnås ved 5- årsalder  Stadig remodellering frem til voksen alder Størst synapsetetthet i korteks første til andre leveår Spesielt stor reduksjon i kortikalt synapseantall rundt puberteten Bruk av systemene avgjør funksjon 27 P. Brodal 2014 Nyfødt2 år Nerveceller i hjernebarken

28 Utvikling av funksjonelle nettverk P. Brodal 2014 28 Fair et al. 2008 MYELINISERING: økning i lange funksjonelle forbindelser MYELINISERING: økning i lange funksjonelle forbindelser SYNAPSE-ELIMINASJON: reduksjon i tetthet av lokale forbindelser (?) SYNAPSE-ELIMINASJON: reduksjon i tetthet av lokale forbindelser (?)

29 Tidlig genetisk forstyrrelse – endret hjernefunksjon som voksen Niwa et al. 2010 (Neuron 65:480-489)  Musemodell: forbigående hemming (knockdown) in utero av genet DISC1 (Disruptive-In-Schizophrenia- 1)  Neonatalt forstyrret dendrittutvikling  Etter puberteten forstyrret utvikling av dopaminerg funksjon og nevrale nettverk i prefrontalkorteks  Korrelert med spesifikke kognitive og atferdsmessige avvik 29 P. Brodal 2014

30 Utvikling av evne til oppmerksomhet Voelker et al. Neuroscience 164:121-130P, 2009  sammenheng mellom plymorfisme av COMT-genet og evne til oppmerksomhet hos små barn  også sammenheng mellom “parenting quality” og oppmerksomhet  relatert til utvikling av spesifikke nettverk (?) 30 P. Brodal 2014

31 Arv og miljø i nettverkenes utforming Han and Northoff (Nature Rev. Neurosci. 2008)  Mennesker oppvokst i ulike kulturer har ulike aktiveringsmønstre ved samme kognitive oppgave  ”If brain regions and their connectivity (for example, their wiring) are constitutionally dependent on the environmental context, it would be impossible to to consider the brain in isolation from the environment.” P. Brodal 2014 31

32 “Et nytt syn på hjernen..” ..ikke som programmert og statisk, men heller som dynamisk og aktiv.. ..hjernen prøver å konstruere et koherent selv og en forutsigbar verden, uansett hvilke defekter eller forstyrrelser av funksjon den er utsatt for A.R. Luria (sitert av Oliver Sacks i ”An Anthropologist on Mars”): P. Brodal 2014 32


Laste ned ppt "Hjernen – organet for hvem vi er og hva vi gjør Per Brodal Institutt for medisinske basalfag Universitetet i Oslo Når ”direktøren” svikter Ålesund 19."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google