Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Livskvalitet på eigne premissar ReHabiliteringskonferansen 2013 Atle Ødegård Professor/Høgskolen i Molde.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Livskvalitet på eigne premissar ReHabiliteringskonferansen 2013 Atle Ødegård Professor/Høgskolen i Molde."— Utskrift av presentasjonen:

1 Livskvalitet på eigne premissar ReHabiliteringskonferansen 2013 Atle Ødegård Professor/Høgskolen i Molde

2 Et begrep med mye innhold!

3 “..er tidsavgrenset, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler..” “..der flere aktører samarbeider for å gi nødvendig bistand..” “..til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet sosialt og I samfunnet”

4 Organisering Mange måter å organisere koordinerende enhet Viktig med informasjon til brukerne Ansvarsområder Ulike prioriteringer = ulike tjenester Behov for utvikling av prosedyrer = tydeligere ansvar Samarbeid Godt samarbeid = suksess Mange muligheter (fysiske møter) Brukermedvirkning Hvem sine behov teller mest? Brukere kjenner ikke nødvendigvis til tilbudet…. Helsedirektoratet (2010). Perspektiver på god praksis – en undersøkelse av koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommuner.

5 Kunnskap om samarbeid innen rehabilitering Beste praksis

6 Rehabilitering og samarbeid Undersøkelse (litteratur) – svenske forskere Nordic School of Public Health Resultat: 7 ulike samarbeidsmodeller Anderson, J., Ahgren, B., Axelsson, S. B., Eriksson, A.. & Axelsson, R. (2011). Organizational approaches to collaboration in vocational rehabilitation – an international literature review. International journal of integrated care, Vol. 11, 18 April, p. 1-10.

7 Litteraturgjennomgang - 1995-2010 13000 vitenskapelige artikler 205 ble plukket ut 62 i den endelige gjennomgangen

8 Informasjonsutveksling (muntlig el. skriftlig) Koordinering (en person forsøker) Tverretatlige møter (repr. fra ulike etater møtes) Tverrprofesjonelle team (forpliktende samarbeid) Partnerskap (forpliktende og formalisert) Samlokalisering (felles lokaler – mye samarbeid) Felles budsjetter (fusjon – sammensmelting)

9 Kommunikasjon Gode dialoger helt avgjørende! Tillit (trust) Tar tid – kan rives ned fort! Felles forståelse (commen ground) Felles mål – problemforståelse? Forpliktelse (commitment) Er alle med? Lover og regler Positivt eller negativt for samarbeid?

10

11 Mye tid på samarbeid Mange profesjonelle Hva er samarbeid? Hva skaper gode samarbeid? SAMHANDLINGSREFORMEN

12 Fenomen som ”alle er enige i”…… Fanebegrep! Sannsynlig at de samme utfordringene (og mulighetene) finnes på tvers av kontekster

13 NORSKE Flerfaglig Tverrfaglig Tverretatlig Fellesfaglig Tverrprofesjonelt Interprofesjonelt INTERNASJONALE Interdisciplinary Interprofessional Integrated care Cross professional Inter departmental Inter agency Shared learning

14 Største systematiske review foretatt 5000 abstracts og 200 artikler gjennomgått 15 hadde meget høy vitenskapelig kvalitet (A gir B) A = tverrprofesjonelt samarbeid/praksis B = resultat for brukeren

15 Positive resultater: Bedre måloppnåelse/kvalitet (Barcelo m.fl. 2010) Bedre samarbeidsatferd i team og mindre feilregisteringer i akuttenheter (Morney m. fl., 2002) Forbedret kommunikasjon (Helitzer m. fl., 2011) Høyere kompetanse hos helsepersonell (Young m. fl., 2005) Bedre teamarbeid (informasjonsdeling) (Weaver m. fl., 2010)

16 To analyse modeller Kan være til hjelp for å forstå prosesser Kan bidra til å snakke om samarbeid 2-D modellen PINCOM

17 Studenter ved videreutdanning Psykososiale vansker hos barn og unge N = 17 Åpne setninger Kvalitativ analyse Ødegård, A, & Willumsen, E. (2011). Felles innsats eller solospill? Norges Barnevern, 88, 188-199.

18

19

20 AØ Sykkylven 16.11.12

21 Perception of Interprofessional Collaboration Model Subjektiv opplevelse av samarbeid

22 C1 = Motivasjon C2 = Rolle forventning C3 = Personlig stil C4 = Prof. makt C5 = Gruppe ledelse C6 = Mestring C7 = Kommunikasjon C8 = Sosial støtte C9 = Org. kultur C10 = Org. mål C11 = Org. ansvar C12 = Org. miljø Profesjonelles subjektive (perception) opplevelser av tverrprofesjonelt samarbeid

23

24 Brukeren er alltid viktigst Relasjoner – kommunikasjon i alle ledd God planlegging – på alle nivå Tillit til hverandres bidrag Ledelsesforankring

25 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Livskvalitet på eigne premissar ReHabiliteringskonferansen 2013 Atle Ødegård Professor/Høgskolen i Molde."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google