Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Felles innsats eller solospill?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Felles innsats eller solospill?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Felles innsats eller solospill?
Livskvalitet på eigne premissar ReHabiliteringskonferansen 2013 Atle Ødegård Professor/Høgskolen i Molde

2 Rehabilitering Et begrep med mye innhold!

3 Rehabilitering.. “..er tidsavgrenset, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler..” “..der flere aktører samarbeider for å gi nødvendig bistand..” “..til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet sosialt og I samfunnet”

4 God praksis Organisering Ansvarsområder Samarbeid Brukermedvirkning
Helsedirektoratet (2010). Perspektiver på god praksis – en undersøkelse av koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommuner. Organisering Mange måter å organisere koordinerende enhet Viktig med informasjon til brukerne Ansvarsområder Ulike prioriteringer = ulike tjenester Behov for utvikling av prosedyrer = tydeligere ansvar Samarbeid Godt samarbeid = suksess Mange muligheter (fysiske møter) Brukermedvirkning Hvem sine behov teller mest? Brukere kjenner ikke nødvendigvis til tilbudet….

5 Samarbeid/rehabilitering
Kunnskap om samarbeid innen rehabilitering Beste praksis

6 Hva sier forskningen? Rehabilitering og samarbeid
Undersøkelse (litteratur) – svenske forskere Nordic School of Public Health Resultat: 7 ulike samarbeidsmodeller Anderson, J., Ahgren, B., Axelsson, S. B., Eriksson, A.. & Axelsson, R. (2011). Organizational approaches to collaboration in vocational rehabilitation – an international literature review. International journal of integrated care, Vol. 11, 18 April, p

7 Undersøkelsen Litteraturgjennomgang - 1995-2010
13000 vitenskapelige artikler 205 ble plukket ut 62 i den endelige gjennomgangen

8 7 modeller for samarbeid!
Informasjonsutveksling (muntlig el. skriftlig) Koordinering (en person forsøker) Tverretatlige møter (repr. fra ulike etater møtes) Tverrprofesjonelle team (forpliktende samarbeid) Partnerskap (forpliktende og formalisert) Samlokalisering (felles lokaler – mye samarbeid) Felles budsjetter (fusjon – sammensmelting)

9 Hva hemmer og fremmer samarbeid?
Kommunikasjon Gode dialoger helt avgjørende! Tillit (trust) Tar tid – kan rives ned fort! Felles forståelse (commen ground) Felles mål – problemforståelse? Forpliktelse (commitment) Er alle med? Lover og regler Positivt eller negativt for samarbeid?

10 Kunnskap om samarbeid

11 Hvorfor Tverrprofesjonelt samarbeid?
Mye tid på samarbeid Mange profesjonelle Hva er samarbeid? Hva skaper gode samarbeid? SAMHANDLINGSREFORMEN

12 Om samarbeid Fenomen som ”alle er enige i”…… Fanebegrep!
Sannsynlig at de samme utfordringene (og mulighetene) finnes på tvers av kontekster

13 Eksempler på ”samarbeidsbegrep”
INTERNASJONALE Interdisciplinary Interprofessional Integrated care Cross professional Inter departmental Inter agency Shared learning NORSKE Flerfaglig Tverrfaglig Tverretatlig Fellesfaglig Tverrprofesjonelt Interprofesjonelt

14 Samarbeidsforskning – et eksempel til!
Største systematiske review foretatt 5000 abstracts og 200 artikler gjennomgått 15 hadde meget høy vitenskapelig kvalitet (A gir B) A = tverrprofesjonelt samarbeid/praksis B = resultat for brukeren

15 Samarbeidsforskning forts.
Positive resultater: Bedre måloppnåelse/kvalitet (Barcelo m.fl. 2010) Bedre samarbeidsatferd i team og mindre feilregisteringer i akuttenheter (Morney m. fl., 2002) Forbedret kommunikasjon (Helitzer m. fl., 2011) Høyere kompetanse hos helsepersonell (Young m. fl., 2005) Bedre teamarbeid (informasjonsdeling) (Weaver m. fl., 2010)

16 Tettere på samarbeid? Behovet for tydeliglighet!
To analyse modeller Kan være til hjelp for å forstå prosesser Kan bidra til å snakke om samarbeid 2-D modellen PINCOM

17 Ødegård & Willumsen (2011) Studenter ved videreutdanning Psykososiale vansker hos barn og unge N = 17 Åpne setninger Kvalitativ analyse Ødegård, A, & Willumsen, E. (2011). Felles innsats eller solospill? Norges Barnevern, 88,

18 Relasjonelle forhold!

19 Planlegging!

20 Fire typer samarbeid…. AØ Sykkylven

21 PINCOM Perception of Interprofessional Collaboration Model
Subjektiv opplevelse av samarbeid

22 PINCOM - modellen C1 = Motivasjon C2 = Rolle forventning
C3 = Personlig stil C4 = Prof. makt C5 = Gruppe ledelse C6 = Mestring C7 = Kommunikasjon C8 = Sosial støtte C9 = Org. kultur C10 = Org. mål C11 = Org. ansvar C12 = Org. miljø Profesjonelles subjektive (perception) opplevelser av tverrprofesjonelt samarbeid

23 Utvikling av god praksis

24 Atles - 5 på topp! (På bakgrunn av forskning og erfaring)
Brukeren er alltid viktigst Relasjoner – kommunikasjon i alle ledd God planlegging – på alle nivå Tillit til hverandres bidrag Ledelsesforankring

25 Takk for oppmerksomheten 


Laste ned ppt "Felles innsats eller solospill?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google