Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gruppa var enig om følgende: ? Gruppas prioritering 1. Mål 2.1.3. Øke internasjonalisering av trøndersk næringsliv og innflagging av virksomheter i Trøndelag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gruppa var enig om følgende: ? Gruppas prioritering 1. Mål 2.1.3. Øke internasjonalisering av trøndersk næringsliv og innflagging av virksomheter i Trøndelag."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Gruppa var enig om følgende: ?

3 Gruppas prioritering 1. Mål 2.1.3. Øke internasjonalisering av trøndersk næringsliv og innflagging av virksomheter i Trøndelag.

4 Mål 2.4.1 Petroleums og naturgassressursene skal komme hele Trøndelag til gode Gjenopprette FOPUT som et strategisk organ – Ikke informasjonsorgan Heliport Værnes – Viktig for nyetableringer og eksisterende virksomheter Stjørdal og Verdal - konkurransemessig fortrinn Gassrøret

5 Mål 2.1.6 Øke kommersialisering av forskingsresultater og andre forretningsideer og tilgangen på risikokapital. Mål 2.1.4 Etablere utviklingsarenaer for innovasjon og kommersialisering Innovasjonsinstrumentene – inkubatorene Styrke – videreutvikle – gi innhold Koble miljøene/gründermiljøene opp mot forskningsmiljøene i HiNT/HiST, NTNU, SINTEF

6 Mål 2.3.1 Utnytte jordbrukets muligheter og ressurser Utvikle Mære som et NAV innenfor bruk /utvikling av jordbruk – Småskalaproduksjon – Volumproduksjon – Skogbruk – Utmarksnæring/nasjonalparkene – etc Arbeidet innenfor de forskjellige områder kan skje desentralisert SKAPE GOFOTEN PÅ MÆRE Næringsmiddelindustrien – bevare, videreutvikle

7 Andre prioriterte områder Samferdsel Nidaros/Stiklestad – Kulturbasert næringsutvikling Prioritert av gruppa – ivaretatt av de andre gruppene

8 Videreføring Quick wins/innspillProsjektgjennomføring/ innspill Quick wins/innspill/ ”lobbyvirksomhet Prosjektgjennomføring/ innspill Ad-hock-utvalg Quick-wins – Bl.a. Oppspill til samhandlingsprogrammet/RUP Påvirke – innspill - drive ”lobby”-virksomhet ”Overlevere” prosjekt for videreutvikling/gjennomføring Quick wins/innspillProsjektgjennomføring/ innspill Quick wins/innspill/ ”lobbyvirksomhet Prosjektgjennomføring/


Laste ned ppt "Gruppa var enig om følgende: ? Gruppas prioritering 1. Mål 2.1.3. Øke internasjonalisering av trøndersk næringsliv og innflagging av virksomheter i Trøndelag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google