Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar Rinnleiret 26.04.2006 - Ass.rådmann Alf Birger Haugnes 1GRUPPEOPPGAVE A.KULTUR og HELSESATSINGEN - Drøft KORT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar Rinnleiret 26.04.2006 - Ass.rådmann Alf Birger Haugnes 1GRUPPEOPPGAVE A.KULTUR og HELSESATSINGEN - Drøft KORT."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar Rinnleiret 26.04.2006 - Ass.rådmann Alf Birger Haugnes 1GRUPPEOPPGAVE A.KULTUR og HELSESATSINGEN - Drøft KORT hvordan kommunen fortsatt kan være en foregangskommune:  Med bakgrunn i tiltak innenfor den enkelte enhet (enhetslederne presenter sine tanker om tiltak innen enhetene)  Forslag til større sektorovergripende tiltak i kommunen BESVARELSE GRUPPE :

2 Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar Rinnleiret 26.04.2006 - Ass.rådmann Alf Birger Haugnes 2GRUPPEOPPGAVE B.INVESTERINGSBEHOV - Drøft  nødvendige investeringstiltak i økonomiplanperioden – større investerings, jfr. liste og mer enhetsspesifikke investeringsbehov (enhetslederne presenter sine ”spesifikke” investeringsbehov)  nivå på vår totalgjeld i forhold til dagens nivå  om eiendomsskatten skal brukes for regulering av nivå totalgjeld (nedbetaling av gjeld/egenandel investeringer) BESVARELSE GRUPPE 3 NØDV. INVESTERINGSTILTAK  IKT – 3mill. Pr. år(ca 300 elever pr. trinn)  Skolebygg/uteområde  Sikre arealer til uteaktivitet  Tilbud for elever med spesielle behov – ved heimeskolene  Svømmehall  Kulturbygg  Pleie og omsorg (tilbud til ”tunge” brukere) – bygninger Yrke og bolig for denne gruppa Eldrebølgen

3 Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar Rinnleiret 26.04.2006 - Ass.rådmann Alf Birger Haugnes 3  Rehabilitering/utbygging - Mule, Skogn, Nesset u.  Barnehagesektoren (barnehager til alle)  Tilrettelegging for boligbygging, infrastruktur  Videreutvikle ungdomshus – rockeverksted – servering NIVÅ – TOTALGJELD  Bekymra for å øke totalgjeld. Anbefalt nedbetalingstid – 20 år?  Etterslep på veinett. Trafikksikkerhetsarbeid. Asfaltering. Bruer. Gang – sykkelveier  Sjå sammenhenger gjeld, vedlikehold, drift  Tilstrebe ikke å ligge over landsgjennomsnitt EIENDOMSSKATT  Til nedbetaling av akkumulert underskudd  Øremerking øker forståelsen for behovet for denne skatten  Driftskostnadene for høge  Midlene må brukes der de blir innbetalt?  Satsen må reduseres? Ref. TAK


Laste ned ppt "Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar Rinnleiret 26.04.2006 - Ass.rådmann Alf Birger Haugnes 1GRUPPEOPPGAVE A.KULTUR og HELSESATSINGEN - Drøft KORT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google