Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

27.11.12 IS Temasamling 3 Radisson Blu Gardermoen 27 november 2012 Gjennomgang av legers spesialitetsstruktur og -innhold Hans Petter Aarseth Programdirektør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "27.11.12 IS Temasamling 3 Radisson Blu Gardermoen 27 november 2012 Gjennomgang av legers spesialitetsstruktur og -innhold Hans Petter Aarseth Programdirektør."— Utskrift av presentasjonen:

1 27.11.12 IS Temasamling 3 Radisson Blu Gardermoen 27 november 2012 Gjennomgang av legers spesialitetsstruktur og -innhold Hans Petter Aarseth Programdirektør Sykehusavdelingen Helsedirektoratet 1

2 Mandatet En gjennomgang og vurdering av eventuelle behov for endringer i struktur og innhold i spesialistutdanning av leger Gjennomgangen av spesialistfeltet skal ta opp i seg hovedretningen som ligger til grunn i samhandlingsreformen og lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og folkehelsearbeid (2011), samt endrede kompetansebehov En fremtidsrettet spesialitetsstruktur. 27.11.12 IS| 2

3 27.11.12 IS Opplegget Temasamlinger 1-4: Drivere Fremtids- bilder Konse- kvenser Løsninger/ tiltak dvs drivkrefter som påvirker behovet for spesialiteter i fremtiden dvs de antatt mest sannsynlige fremtidsbildene dvs konsekvenser for spesialitets- struktur og -innhold dvs tiltak/ detaljering av løsninger/ gjennomføring | 3

4 Spesialitetsstruktur og –innhold Forslag til en spesialitetsstruktur for leger som gjenspeiler kommunenes og helseforetakenes faktiske og framtidige oppgaver, og som tar inn i seg nye og endrede kompetansebehov som følge av utvikling av helsetjenesten og medisinskfaglig utvikling I dag: Endrede kompetansebehov og konsekvenser for spesialitetsstrukturen Gjennomføringen Vurdering av videreutvikling av læringsmål Vurdering av om det bør innføres kunnskapstesting – Neste samling Rolle- og ansvarsfordeling Bistå departementet med tanke på å oppnå en ryddig rolle- og ansvarsfordeling mellom myndigheter, arbeidsgivere, universitet og Legeforeningen 27.11.12 IS| 4

5 Kompetanseområder Oppdrag: – Iverksette pilot for kompetanseområdet palliativ medisin – Foreslå en pilot for et tverrfaglig kompetanseområde i akuttmedisin – Utrede administrative og økonomiske konsekvenser av å ta i bruk kompetanseområder i helsetjemesten 26.10.12

6 Begrepet kompetanseområde Kan være hensiktsmessig i de tilfelle det er behov for å definere en kompetanse som ikke hensiktsmessig kan plasseres i en grunnutdanning eller en godkjent spesialitet Kan være tre forskjellige bruksområder: – Profesjonsbasert – Tverrfaglig – Prosedyrekompetanse 26.10.12

7 Profesjonsbasert kompetanseområde I praksis bare for profesjoner som har godkjente spesialiteter – Leger – Psykologer – Fysioterapeuter Strukturert videreutdanning med spesialitet i bunn – Palliativ medisin (er etablert) – Allergologi – Rettsmedisin 26.10.12

8 Prosedyrekompetanse Strukturert og kvalitetssikret opplæring innen en prosedyre Kan omfatte både rutineprosedyrer og mer avanserte, terapeutiske prosedyrer – Scopier – Ultralyd – Intervensjoner Åpner for at vi i større grad kan ha jobbglidning 26.10.12

9 Noen aktuelle problemstillinger for dagens samling Premiss: Skal være i tråd med strukturen i EU Noen aktuelle problemstillinger som tas opp i dag: – Hva betyr samhandlingsreformen for spesialitetsstrukturen? – Hva betyr ny fagkunnskap/teknologi for spesialitetsstrukturen? – Større innslag av felles kunnskapsbase (common trunk)? – Kompetanseområder 27.11.12 IS9

10 En oppfordring Sørg for lokal intern forankring! 27.11.12 IS10


Laste ned ppt "27.11.12 IS Temasamling 3 Radisson Blu Gardermoen 27 november 2012 Gjennomgang av legers spesialitetsstruktur og -innhold Hans Petter Aarseth Programdirektør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google