Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hms på byggeplass..

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hms på byggeplass.."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hms på byggeplass.

2 Bilde av byggeplass.

3 Støv på byggeplass FOR Å MINIMERE STØVMENGDEN VED BORING BENYTTES EN SPESIELL STØVSUGER PÅ BORRIGGENE. DET HJELPER MYE. I TILLEGG VANNES SALVEN ETTER SPRENGING VED HJELP AV PUMPING FRA GRUNNVANN, OGSÅ FOR Å REDUSERE STØV. VED SÆRSKILT BEHOV VANNES OGSÅ BYGGEPLASSEN VED HJELP AV SPREDER FØR ARBEIDSDAGENS SLUTT. PÅ GRUNN AV MENGDEN GRUNNVANN SOM TRENGER INN I TOMTEN OG KONSTANT MÅ PUMPES VEKK, ER DET IKKE MULIG Å VANNE HELE TOMTEN OVER LENGRE PERIODER. I TILLEGG TIL HÅNDTERING AV STØV RENGJØRES SILURVEIEN MED FEIEBIL MINST EN DAG I UKEN, OG OFTERE VED SPESIELT BEHOV.

4 Ladning og sprenging Kan være farlig vis ikke du er oppmerksom.
Nøye tildekning av sprengstoffet. Ladning skal utføres i samsvar med salveplan. Det skal ikke lades mer enn det som skal sprenges i én salve. Sprengningssted hvor salve er under ladning eller står ferdig ladet, skal være bevoktet og, om nødvendig, avsperret inntil sprengning finner sted. Ferdig ladet salve avfyres straks alle forhold ved ladning og sikkerhet i omgivelsene er kontrollert slik at sprengning kan foregå på sikker måte. Den med sprengningsfaglig kompetanse som har deltatt i planlegging av sprengningsarbeidet skal være tilstede når salven lades og sprenges. Tennere fra forskjellige produsenter skal ikke brukes i samme salve. Ved bruk av svartkruttlunte til avfyring skal det ikke nyttes kortere lunte enn 1 meter.

5 Varslingsrutine Spesielt støyende arbeid, pigging/ sprenging/ boring.
Sirene før sprenging. Etter sprenging, sammenhengende sirene. Rystelser i nærliggende bygg.

6 HMS plan Kartlegging og risikovurdering.
Krav og forutsetninger som stilles til de virksomheter som skal utføre bygg- eller anleggsarbeidet. Relevante data for byggeplassens HMS-organisasjon med fordeling av ansvar og oppgaver. Oversiktstegninger som viser bygg- og anleggsplassen. Tidsplan som viser når de ulike arbeidsoppgavene skal utføres. Beskrivelse av særlig farlige arbeidsoppgaver og hvordan de skal utføres. Rutiner for behandling av avvik og informasjon.

7 Hva kjennetegner gode byggeprosjekter?
Færre ulykker og skader. Økt trivsel og lavere sykefravær. Bedre rammevilkår for bransjen. Fornøyde entreprenører og arbeidstakere. Sikrere ferdigstillelse. Positiv medieomtale. Lønnsomme prosjekter.

8 Hva kjennetegner dårlige byggeprosjekter?
Skader. Sykefravær. Stress. Mistrivsel. Forsinkelser. Tidspress. Negativ omtale. Skade på bygg. Dårlig kvalitet på bygg. Misfornøyde entreprenører. Brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

9 Skytebas For å springe et fjell må man ha skytebas sertifikat.
Skytebas er en person med sprengningsteknisk utdannelse som kan håndtere og bruke Skytebaser. jobber innen sprengning ved byggeprosjekter. For å oppnå klasse må man ha fagbrev innen anlegg og bergverksfag, pluss et års praksis fra sprengningsarbeider innenfor de siste to år og bestått sprengningsteknisk teorieksamen.

10 miljø vi må passe veldig godt på miljøet ved sprenging av fjell.
Når man sprenger et fjell så blir det faktisk veldig mye støv, det blir mye boring og det er derfor det blir mye støv. For å slippe ut litt mindre støv så finnes det en spesiell støvsuger på boringene som hjelper veldig mye. Pluss at vi må vanne salven etter sprenging, det kan vi gjøre ved hjelp av pumping fra grunnvann, for å redusere støv.

11 Trafikk på byggeplass Ved sprenging av et fjell må man stenge veier i en periode til sprenginga blir utført. Veivesenet pleier å gi beskjed til folk at det blir sprenging og veien blir stengt for trafikken i en bestemt periode.

12 Risiko vurdering Man må sjekke alle veier at alt er sprengt vekk.
Ellers så er det veldig farlig hvis ikke man sjekker det, man kan risikere at den plutselig sprengs vekk uten at folk vet om det.

13 Kilder Google.no Arbeidstilsynet.no


Laste ned ppt "Hms på byggeplass.."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google