Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Periodesystemet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Periodesystemet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Periodesystemet

2 Skallmodellen av Aluminiumatomet

3 Vannmolekylet

4 Forbrenning reaksjon 2 Cu + O2 → 2 CuO

5 Elektrokjemi Elektrokjemi er alle kjemiske prosesser hvor det skjer en ladningsoverføring. Disse kan deles i to hovedgrupper ◊ Prosesser der elektrisk energi forbrukes til framstilling av produkter (eks. aluminiumelektrolyse, magnesiumelektrolyse, vannelektrolyse) ◊ Prosesser der kjemisk energi frigis (eks. batterier, brenselceller, nedbryting av materialer ved korrosjon). En elektrokjemisk reaksjon er en redoks prosess som består av minst en reduksjonsreaksjon og minst en oksidasjonsreaksjon.

6 Elektrolyse Elektrisk strøm i væsker
I ei glasskål heller vi litt vatn frå springen. Ned i vatnet stikk vi to bananpluggar som vi koplar til ein straumkrins slik figuren viser.

7 Reaksjoner i sitronbatteriet
Det mest uedle materialet (Zn) vil korrodere (oksidasjon) på det edle materialet (Cu) skjer det hydrogenutvikling (reduksjon) Det mest uedle materiale er anode Sink er anode: Zn (s) ---- Zn (aq) + 2e- På en anode skjer det alltid en oksidasjon I et batteri er anoden den negative pol. Det mest edle materiale er katode Kobber er katode: 2H (aq) + 2e- -- H2 (g) På en katode skjer det alltid en reduksjon I et batteri er katoden den positive pol Reaksjonen : Cu (aq) + 2e- -- Cu (s) vil ikke skje (det finnes ikke kobberioner i sitronen S I N K K O B E R

8 Daniellcella Et galvanisk element omdanner kjemisk energi til elektrisk energi For å lage et galvanisk element treng vi to ulike metall og en elektrolytt. Spenninga mellom to metallelektroder er avhengig av kvar metalla er plasserte i spenningsrekka. Di større avstand det er mellom de i spenningsrekka, di større blir spenninga. Vi skal se på Daniellcella, som har elektroder av sink og kobber.                                                   K Ca Na Mg Al Zn Cd Fe Ni Sn Pb H2 Cu Ag Au Pt


Laste ned ppt "Periodesystemet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google