Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HØRSELSNETTVERKET – ET FORUM FOR SAMARBEID?. NAV, 12.07.2014Side 2 SAMARBEID I DAG - hørselshemmede  Barn: Gode rutiner – på tvers av etater  Voksne:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HØRSELSNETTVERKET – ET FORUM FOR SAMARBEID?. NAV, 12.07.2014Side 2 SAMARBEID I DAG - hørselshemmede  Barn: Gode rutiner – på tvers av etater  Voksne:"— Utskrift av presentasjonen:

1 HØRSELSNETTVERKET – ET FORUM FOR SAMARBEID?

2 NAV, 12.07.2014Side 2 SAMARBEID I DAG - hørselshemmede  Barn: Gode rutiner – på tvers av etater  Voksne: »Helse: gode rutiner internt – svake eksternt »Andre etater: Manglende rutiner – også mot helse  Eldre: Stort sett svake rutiner

3 NAV, 12.07.2014Side 3 NOEN PÅSTANDER:  Tjenesteyterne er svært opptatt av intern kvalitet – men ser lite på det samlede resultatet.  Aktørene i ”hørselskjeden” har lite kunnskap om hverandres tilbud og aktivisering av dette.  Tilbudet til yrkesaktive hørselshemmede er å sammenligne med ”et stort, stille hav med mange øyer, men uten broer, og med noen få ferger som ikke helt vet hvor de er på vei.”

4 NAV, 12.07.2014Side 4 HVORFOR SAMARBEIDE?  All rehabilitering handler om kjeding av tiltak. I vårt arbeid har vi en mengde ulike ledd – men ingen kjede  Det er det samlede resultat som teller - ikke innsatsen  Det finnes både ressurser og kompetanse til å gi et samordnet og helhetlig tilbud. Det er vårt valg å la være å yte det.

5 NAV, 12.07.2014Side 5 EKSEMPLER  Kasus 1: Per, 21 – bosatt på mindre tettested i Troms. Fullført 2 år VG skole – bilfag. Jobber ved servicestasjon i Tromsø. Nedsatt hørsel – fastslått i grunnskolen. Fått 2x høreapparat – bruker dem lite nå – egner seg dårlig på jobben. Får ikke med seg hva folk sier – misforstår. Kunder klager – og arbeidsgiver usikker – vurderer oppsigelse. Saken fanget opp ved NAV Arbeidslivssenter – som er usikker på hva slags bistand Per har behov for.

6 NAV, 12.07.2014Side 6 EKSEMPLER  Kasus 2: Anne, 35, bosatt på større tettsted i Troms. Hjelpepleier ved sykehjem. Mistet hørsel etter bilulykke med hodeskade. Fikk også kraftig tinnitus. Har vansker i jobben – klarer ikke å konsentrere seg – spesielt vanskelig når mange prater samtidig. Pleie av enkeltpasienter går bra – gruppeaktiviteter går dårlig. Har fått tinnituspute – men ingen tilbud utover dette. Arbeidsgiver har kontaktet NAV med ønske om tilretteleggingsgaranti og bistand på arbeidsplass.

7 NAV, 12.07.2014Side 7 EKSEMPLER  Kasus 3: Lisa, 21, født døv. Bosatt i by i Troms. Har gode tegnspråkferdigheter, racer i munnavlesning, behersker data/leselist godt. Gått 2 år i VG – allmennfag – hvor hun har hatt tilrettelegging og oppfølging fra Statped. Er i gang med siste året – gode resultat. Usikker på videre yrkesvalg – vurderer farmasi og medisin – men vet ikke om slike jobber er egnet for henne. Har søkt om CI på begge sider. Kan også tenke seg å jobbe et år før studier. Skolens rådgivningstjeneste har kontaktet NAV og ber om veiledning og bistand ved overgang fra videregående skole til høyskole/jobb.

8 NAV, 12.07.2014Side 8 EKSEMPLER  Kasus 4: Otto, 35, bosatt i by i Troms. Nedsatt hørsel begge sider – høreapparatbruker. Sliter på jobben som regnskapsmedarbeider. Misoppfatter – spesielt på telefonen. Ønsker hjelp, men vet ikke hva han har behov for – redd for å miste jobben. Ikke snakket med arbeidsgiver, men vet denne kjenner til problemet. Er til kontroll ved høresentral, hvor opplysningene kommer fram.

9 NAV, 12.07.2014Side 9 SAMARBEID??  Vi SAMARBEIDER JO FAKTISK ALLEREDE GJENNOM PERSONLIGE NETTVERK!! Fordeler: – Effektivt – Raskt – Det er bare jeg som kan bruke det – Bruker er prisgitt mine personlige (tilfeldige) kunnskaper – Bruker har ingen rettigheter – og kan ikke klage på noe som helst.

10 NAV, 12.07.2014Side 10

11 NAV, 12.07.2014Side 11 KORT OM NAV

12 NAV, 12.07.2014Side 12 HVEM GJØR HVA – NAV-MODELLEN  NAV Lokal: Ansvar for alt – fra vugge til grav. – Generelt veiledningsansvar – Oppfølgingsansvar – Økonomi under sykdom – både i og utenfor arbeidslivet – Sosialtjenester – Medisinsk behandling - økonomi – Attføring – Pensjoner – Andre ytelser (kontantstøtte, barnetrygd, barselspenger……..)

13 NAV, 12.07.2014Side 13 VIRKEMIDLER - yrkesaktive  Veiledning – NAV Lokal »NAV Arbeidsrådgivning »NAV Arbeidslivssenter »NAV Hjelpemiddelsentral  Tiltak: – Livsopphold – NY Ytelse: Arbeidsavklaringspenger (AAP) – Lønnstilskudd – tidsbegrenset / tidsubegrenset – Tilskudd til kvalifisering – Tilskudd til bedrift – Utlån/tilskudd tilrettelegging/hjelpemidler – Uføretrygd – permanent/tidsbegrenset – Oppfølging (Los, Arbeid med oppfølging, studiestøtte, Arbeid m/ bistand)) – Prioritert helsetilbud (raskere tilbake)

14 NAV, 12.07.2014Side 14 NAVS BAKTROPPER  NAV HJELPEMIDDELSENTRAL Har hovedansvaret for tilrettelegging i hjem og på arbeidsplass. Gjelder både tekniske hjelpemidler og tilskudd til andre løsninger. Kompetanse: Jus, syn, hørsel, edb, bevegelse, kognisjon med mer.  NAV ARBEIDSLIVSSENTER Har ansvar for å forebygge utstøting fra arbeidslivet gjennom IA-avtalen. * Forebygge sykefravær * bidra til rekruttering av funksjonshemmede * Bidra til at seniorer blir lengre i jobb Kompetanse: Generell bedrifts-/arbeidslivskunnskap

15 NAV, 12.07.2014Side 15 NAVS BAKTROPPER  NAV ARBEIDSRÅDGIVNING. Er NAVs ”PPT-kontor”. Gir individuell yrkesveiledning og attføringsrådgivning. Finnes i alle fylker. Kompetanse: psykologi, spesialpedagogikk, veiledningskompetanse, yrkesveiledning

16 NAV, 12.07.2014Side 16 SANSEHEMMEDE: Et spesielt tilbud 4 steder: Oslo (SYA), Bergen, Trondheim og Tromsø (ARK)  Regionsdekkende tilbud  Skal tilby yrkes- og attføringsveiledning, kartlegging og utredning for målgruppene  Kompetanse: Inngående kjennskap til målgruppen, inkl. tegnspråkkompetanse  Tromsø: 2, 5 stilling (Spesialpedagog, sosionom, synspedagog)

17 NAV, 12.07.2014Side 17 Nyttige tall (oppdatert 02.10.2008)  Registrerte arbeidsledige: 41990  Registrerte arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken:1,7 %  Yrkeshemmede: 80635  Mottakere av rehabiliteringspenger: 44 919  Personer med uføreytelse pr. mars 2008: 335 796


Laste ned ppt "HØRSELSNETTVERKET – ET FORUM FOR SAMARBEID?. NAV, 12.07.2014Side 2 SAMARBEID I DAG - hørselshemmede  Barn: Gode rutiner – på tvers av etater  Voksne:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google