Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Midt Finnmark modellen. Helse-og omsorg (ORG) H/O sjef Adm.leder Barnevern Adm.leder Pleie og omsorg Adm. Leder Helse Kjøkkensjef Barnevernstjenesten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Midt Finnmark modellen. Helse-og omsorg (ORG) H/O sjef Adm.leder Barnevern Adm.leder Pleie og omsorg Adm. Leder Helse Kjøkkensjef Barnevernstjenesten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Midt Finnmark modellen

2 Helse-og omsorg (ORG) H/O sjef Adm.leder Barnevern Adm.leder Pleie og omsorg Adm. Leder Helse Kjøkkensjef Barnevernstjenesten Faglig leder hjemmehjelp Porstun/hjemmesykepl Faglig leder PU Psyk/skjermet Faglig leder Sykeavd. Lege m/lab Faglig leder Helsestasjon Faglig leder Fysio/ergo Operativt Kjøkken Nav- Porsanger Rapporterings- ansvar (Leder) Del 1 - organisering Prosjekt Forebyggende

3 Fylke I alt Kommune Begge kjønn 20 Finnmark Finnmárku Vardø Vadsø Hammerfest Guovdageaidnu Kautokeino Alta Loppa Hasvik Kvalsund Måsøy Nordkapp Porsanger Porsángu Porsanki Kárájohka Karasjok Lebesby Gamvik Berlevåg Deatnu Tana Unjárga Nesseby Båtsfjord Sør-Varanger9 623 Kommuner med mindre enn 3000: 13 Kommuner mellom 3000 – 9000: 3 Kommuner over 9000: 3

4 St. meld 47. ” Samhandlingsreformen – hvordan kan vi møte denne”  Insitamenter til reformen  Kommunens rolle  Implementering – samhandling.

5 Insitamenter til reformen Behovet for koordinerte tjenester Begrense og forebygge sykdom Demografisk utvikling.

6 Behov for koordinerte tjenester I dag – To forvaltningsnivå (stat/kommune)  Mangler ved koordineringen, samt for liten innsats for forebyggende og begrensede tjenester Utfordringer vil være  Store forskjeller organisatorisk  Finnmark – Store arealer/lav befolkningstetthet

7 Rolle – Kommune – St. meld.47.  Forebygge  Begrense Rehabilitere Habilitere.  Forsinke innslags punktet for behandling ved sykehus: Hvordan? Sikre et godt pasientforløp slik at ferdigbehandlede pasienter Raskt kan tilbakeføres kommunene Helseforetaket

8 Demografisk utvikling SSB MMMM Finnmark Finnmárku Over %12 %13 %14,50 %16,50 %18 %20 %

9 Porsanger Porsanger Porsángu Porsanki Over %12,8013,314,316,720 %23,526,5 Typisk trend i små og mellomstore kommuner – Større kommuner med større tettsteder ser ut til å klare seg bedre.

10 Lebesby Over % 16,4 %20%27 %

11 Karasjok Over %11%14%16%20% Karasjok

12 Nordkapp Nordkapp Over %14 %16 %21 %25 %

13 Alta Alta Over 67 % ,4 % % % %.En bærekraftig kommune – men all grunn til langsiktig planlegging

14 Så – Hva nå? 2010 – Planlegging/Kartlegging 2011 – Forpliktende avtaler 2012 – Ending av finansieringssystem.

15 2010 – Planlegging/Kartlegging Interkommunalt samarbeid på grunnlag av oppgaver og lokale forhold.  Geografi og befolkningstetthet. Kartlegging av kompetanse sett i lys av lokale forhold og oppgaver Organisering og styring. Geriatri Diabetes Kols Kreft/Linding Rehab/Habelitering mm Kommunale/Interkommunale løsninger Ambulante team - fellesskapsløsninger

16 Midt Finnmark Helsehus Et samarbeidsprosjekt mellom kommuner i midt Finnmark. Lokalisert flere steder i Midt Finnmark Basert på kompetanse og behov Endrings og løsningsorientert.

17 Bokser for valg av aktuelle samarbeidsområder Klar 2014

18 Porsanger vil vi tilby Intermediær avdeling Temporære sykehjemsplasser Geriatri Rehabilitering / Habilitering ” Midt Finnmark helsehus samarbeider med høgskolen i Finnmark, Finnmark fylkeskommune og Nasjonalt samisk undervisnings sykehjem som sikrer helsehuset tilstekkelig fagkompetanse ved oppstart ”

19 Karasjok vil tilby Fylles inn når kommunen har tatt stilling til dette.

20 Gamvik/Lebesby Ressurs- og mestringssenter

21 Nordkapp vil tilby Kreft, lindring

22 Noe helt nytt Utdanningsinstitusjonene med fra prosjektstart Nødvendig kompetanse Kjennskap til lokal språk og kultur. Egen interkommunal og statlig utdanningsplan ! (se eget vedlegg) Basert på ulike tilbud

23 Økonomi 2010 Totalt for finnmarkskommunene – ca. 3.7 mill Nesseby – 65 tusen, Alta – 896 tusen. Ikke øremerkete midler! Statsbudsjettet 2010 – Samhandlingsmidler til kommunene

24 2011 – Forpliktende avtaler Regjeringen vil lovfeste krav til at kommuner eller interkommunale løsninger og helseforetak inngår samarbeidsavtaler. Sannsynlig for Finnmark – De fleste av kommunene gjør samarbeidsavtaler. Tentativt

25 2012 – Endring av finansieringssystem 2012 er satt som startåret for opplegget med kommunal medfinansiering. Utskrivingsklare pasienter – Dag 1 Definerte pasientgrupper – kommunal del finansiering. Endring av overføringer mellom stat og kommune – Hvor mye? 20% av dagens sykehusbudsjett + inflasjon….

26 Takk for oppmerksomheten På tide å ringe en venn


Laste ned ppt "Midt Finnmark modellen. Helse-og omsorg (ORG) H/O sjef Adm.leder Barnevern Adm.leder Pleie og omsorg Adm. Leder Helse Kjøkkensjef Barnevernstjenesten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google