Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapsbasert industri Adm dir Gunn Ovesen. 2 Den som leter, finner… Mer enn 70 prosent av dagens legemidler bygger på stoffer som er funnet i naturen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapsbasert industri Adm dir Gunn Ovesen. 2 Den som leter, finner… Mer enn 70 prosent av dagens legemidler bygger på stoffer som er funnet i naturen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskapsbasert industri Adm dir Gunn Ovesen

2 2 Den som leter, finner… Mer enn 70 prosent av dagens legemidler bygger på stoffer som er funnet i naturen En organisme produserer 10-50.000 forskjellige molekyler Ett ekstrakt kan inneholde flere hundre målbare bioaktiviteter Bare i oktober identifiserte Tromsøforskerne 46 molekyler med antibakteriell virkning 58 molekyler som virker mot kreftceller 9 molekyler som stimulerte immunapparatet 8 molekyler som undertrykker immunapparatet … men hvordan kommersialisere på denne kunnskapen med begrenset drahjelp fra relevante lokomotiver i Norge?

3 3 Hvilke utfordringer og muligheter har norske bedrifter?

4 4 Innovasjon er mer enn forskning Teknisk kunnskap Kunnskap om forretningsutvikling Markedskunnskap INNOVASJON

5 5 Norske bedrifter er kunnskapsintensive EU Innovation Scoreboard legger stor vekt på indikatorer relatert til forskning FoU-investeringer, sysselsetting i high tech, patenter m.v. ”High tech” defineres som høy egen FoU Mange norske bedrifter er kunnskapsintensive uten selv å investere mye i FoU Kjøper kompetanse og teknologi Ansetter forsknings-kompetent personell Utnytter tilgjengelig informasjon Satser på andre former for kunnskapsbasert innovasjon

6 6 Det norske paradokset forklart? Et høyteknologisk selskap er et selskap som per definisjon investerer mye i FoU. Norske selskaper (og offentlige institusjoner) investerer ikke mye i FoU, men de gjør aktiv bruk av avansert teknologi og kunnskap (ofte utviklet av andre) og de har ansatt mange høyt utdannede og kompetente mennesker.

7 7 Forskning, innovasjon og læring– fra et lineært til et mer dynamisk perspektiv ”Forskning før utvikling gir innovasjon og til slutt verdiskaping”

8 8 Samspill mellom marked, produksjon, læring og forskning

9 9 Fra bedrifter som selger kunnskap… …………..til bedrifter som selger produkter Mer variert sammensetning av arbeidkraft Større lokal verdiskaping

10 10 Menneske r Hjemmemarked Kapital Akademiske institusjoner Naturressurser ! Kompetanse er nøkkelressursen Johan H. Andresen (Ferd): “ Vi investerer i ledelse - ikke ideer ! ” NHO debattmøte sept. 2003 Johan H. Andresen (Ferd): “ Vi investerer i ledelse - ikke ideer ! ” NHO debattmøte sept. 2003

11 11 INDUSTRY Return Investment Competences Management MARKET SCIENCE 4 drivere som skaper muligheter : “Technology push” “Market pull” Capital Skills

12 12  Teknologisyklene blir kortere og kortere  Hvordan opprettholde et teknologisk konkurransefortrinn ?...! Steinalderen sluttet ikke på grunn av mangel på stein … EXPLORATION EXPLOITATION INTANGIBLE ASSETS FINANCIAL RESOURCES

13 13 Norwegian life science companies A total of 110 companies employing close to 5000 people and generating a revenue of NOK 12 billion (2004). www.norbiobase.no

14 14 Ingen verdikjede uten bioteknologi ! Diagnosis Food Textiles Metal ore Detergents Nutraceuticals Therapeutics Paper industry Energy & Environment

15 15 En helhetlig innovasjonsstrategi: Offentlige programmer bør søke å maksimere teknologiske og ressursmessige synergier mellom ulike bransjer Medisin Mat Miljø

16 16 Enzymer Fermentering Forskningreagenser Prosessindustri Kreft Immunologi Lipider/antioxidanter Polymerer Biomasse/energi Miljø-rensing Marine bioprospektering Medisiner Ingredienser Men hvorfor skal vi begrense oss til medisin ?

17 17 Bioteknologi Miljøteknologi Næringssatsing i nord: Fellesforslag fra Forskningsrådet, SIVA og Innovasjon Norge

18 18 Utnytte kunnskap fra ulike fagfelt En cand. scient i molekylærbiologi med fra starten. Etter hvert kom en ingeniør og cand. scient i fysikk med spesialisering i industriell instrumentering, med lang erfaring fra oljebransjen. Utviklingen av en måler for kontinuerlig overvåking av olje-i-vann startet. Da selskapet bestemte seg for å bruke optisk sensor- teknologi ble en dr. scient. innenfor optikk trukket med. Resultatet ble et instrument for kontinuerlig over- våking av olje-i-vann. Da løpet mot kommersialisering og industrialisering av teknologien startet, kom en siviløkonom og en med ledererfaring med på laget

19 19 Konkurranseevnen blir mer og mer et resultat av vår innovasjonsevne Globaliseringen gjør læring og kontinuerlig evne til omstilling avgjørende Bedriftene og kunnskapsmiljøene må bygge nettverk og allianser internasjonalt FoU viktig verktøy i bedriftenes innovasjonsprosesser og institusjonenes læring Markeds-/brukerdreven innovasjon sikrer treffsikkerhet i markedene Utdanningssystemet må evne å få frem (mange nok) kandidater med relevant kompetanse

20 20 Store satsinger der vi har forutsetninger for å lykkes Vi skal ikke erstatte det gamle næringslivet med noe nytt og fremmed Vi skal fornye det eksisterende næringslivet gjennom å skape nye typer konkurransefortrinn I tillegg må vi eksperimentere Også kimer til nytt næringsliv må baseres på eksisterende kompetanse og kunnskap

21 21 En verden i forandring......

22 22


Laste ned ppt "Kunnskapsbasert industri Adm dir Gunn Ovesen. 2 Den som leter, finner… Mer enn 70 prosent av dagens legemidler bygger på stoffer som er funnet i naturen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google