Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SINTEF Energy Research Skog og søppel som energikilde: hva er det smartest å bruke bioenergi til? Dugnadsøkt for bioenergi SINTEF miniseminar 16. oktober.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SINTEF Energy Research Skog og søppel som energikilde: hva er det smartest å bruke bioenergi til? Dugnadsøkt for bioenergi SINTEF miniseminar 16. oktober."— Utskrift av presentasjonen:

1 SINTEF Energy Research Skog og søppel som energikilde: hva er det smartest å bruke bioenergi til? Dugnadsøkt for bioenergi SINTEF miniseminar 16. oktober 2006 Petter Støa - Forskningssjef

2 SINTEF Energy Research Opptakt

3 SINTEF Energy Research Hvorfor er det smart å ta ibruk bioenergiressursene? Norges CO2-gap (lavutslippsutvalget) Global oppvarming Erstatte fossil energi Kraftbalansen Frigjøre el til varme Kombinert el/varmeproduksjon Europeisk balansekraft Norsk vannkraft den mest verdifulle kWh i Europa Utflagging av Kraftkrevende Industri ?

4 SINTEF Energy Research Den norske klimautfordringen Lavutslippsutvalgets teknologipakke Langvarig og stabil satsing på klimavennlige teknologier: CO 2 -fangst og -lagring, vindkraft (spesielt offshore), pellets- og rentbrennende ovner, biodrivstoff, solceller, hydrogen tekn. varmepumper lavutslippsfartøy Kilde: Lavutslippsutvalget

5 SINTEF Energy Research Problemstilling  Hvor mye skog har vi… evt pluss landbruksareal?  Hvor mye kan vi ta ut årlig (bærekraftig)?  Som kan brukes til biovarme?  Punktvarme (ved, pellets)  Kraftvarme (flis, avfall, generell bio)  Som kan brukes til biodrivstoff?  Bioetanol  Biodiesel 1.Generasjon (planteoljer) 2.Generasjon (syntetisk diesel)

6 SINTEF Energy Research Hvor mye skog har vi… evt pluss landbruksareal? >Hvor mye kan vi ta ut årlig (bærekraftig)? Skog Stående volum 1925: 300 mill.m3/ 2006: ca.700 mill.m3 Avvirkning: 10 mill.m3/år ~ 20 TWh/år Tilvekst 2000: 15 mill.m3/år ~ 30 TWh/år Mulig årlig uttak: ~ 50 TWh Jordbruksareal (totalt 10 mill.dekar) Tilgjengelig for biodrivstoff Max 1 mill.dekar til etanol Tilsvarer 350 000 tonn etanol Tilgjengelig for biodiesel 0.4 mill.dekar Tilsvarer 30 mill. l olje

7 SINTEF Energy Research >Hvor mye kan tas ut til biovarme? >Punktvarme (ved, pellets) >Kraftvarme (flis, avfall, generell bio) Kilde: KanEnergi

8 SINTEF Energy Research Som kan brukes til biodrivstoff? >Bioetanol >Biodiesel Landbruksareal Bioetanol Potet, hvete, bygg, sukkerroer, mais Opptil 1 mill. dekar Max 350 000 tonn etanol Biodiesel (1.generasjon) Oljevekster: Rybs, Raps (rundt Oslofjorden) ~ 400 000 dekar Gir 30 mill.liter diesel Oslo&Akershus brukte ca. 300 mill.liter diesel i 2004 Og litt mer bensin Kilde: BioForsk

9 SINTEF Energy Research Biodiesel >Generasjon (syntetisk diesel) Kan lages fra lignocellulose/ pyrolyse Råstoff er gress, skog, generell tremasse Syntetisk diesel fra biomasse 1 liter diesel ~ 10 kWh, og lages av 20 kWh biomasse Hvis all nytt uttak brukes til biodiesel – 30 TWh 30 TWh biomasse gir 1500 mill.liter biodiesel Norsk forbruk av diesel i 2006: 2400 mill.liter

10 SINTEF Energy Research Biodiesel eksempel Trysil Min. F-T fabrikk: 200 MW 1600 GWh biomasse gir 800 GWh biodiesel Biomassekostnad avgjørende Hele Hedmarks bioleveranse tilsvarer 235 mill. liter (Oslo&Akershus bruker 300) Priselastisitet i Trysil på levering av biomasse 0.2 TWh til 12 euro/MWh 1 TWh til 18 euro/MWh 2TWh til 25 euro/MWh Markedspris på Biodiesel er 23 euro/GJ som tilsvarer en biomasse pris inn til fabrikk på 13 euro/MWh eller 11 øre/kWh Kilde: Vessia, Masteroppgave NTNU

11 SINTEF Energy Research Betalingsvilje for biomasse VarmekildeVarmepris (øre/kWh) Kilde Strøm60 – 70 Konkurransetilsynet/ NVE Parafin107 Norsk Petroleumsinstitutt Lett fyringsolje100 Norsk Petroleumsinstitutt Pellets småsekk55 Norsk Trepellets as/ Energihuset Pellets storsekk46 Norsk Trepellets as/ Energihuset Pellets bulk, hentepris 35 Norsk Trepellets as/ Energihuset Ved50 – 70 Diverse Kostnader bio (2005-09-13) Trysil Biodiesel case: 11 øre/kWh Biodiesel: Svenskene Leverer Biomasse Til 8 euro/MWh = ~7 øre/kWh

12 SINTEF Energy Research Litt tallmagi…. 50 TWh biomasse gir 2500 mill. liter biodiesel – Norge bruker i dag 2400 mill. liter diesel (begge per år) Priser/kostnader på verdensmarkedet Ca 4 NOK/liter

13 SINTEF Energy Research Kostnader for biodieselproduksjon NOK 2.80

14 SINTEF Energy Research Hvordan tenke om bio? Løse et lokalt problem Bygge en internasjonal industri På lokale fortrinn Stemmer det?

15 SINTEF Energy Research Norsk energibruk fram mot 2020

16 SINTEF Energy Research Konklusjon Energietterspørselen på verdensbasis er “utømmelig” Alle energiformer blir regningssvarende Kull er den store Co2 utfordringen I Norge har vi i tillegg til gass et potensiale på Småkraftverk – 20 TWh Vind - 20 TWh Bio – 20 TWh Vannkraft en tøff konkurrent Vindkraft er nærmest gasskraft prismessig – hjulpet av politikk Bio har en vei å gå – men vi kan lære av andre som har gått foran

17 SINTEF Energy Research Kraftbalansen i Norge mot 2020 - NVE 2005 NVE forventer at ca halvparten av all ny kraftproduksjon i Norge fram mot 2020 vil komme fra vindparker 3 TWh i 2010, 5-7 TWh i 2015 og 7-10 TWh i 2020 Tom 2020 utgjør dette 20-30 GNOK i vindkraft investering

18 SINTEF Energy Research Brussels/Strasbourg, 29th September 2005 The European Parliament voted to strongly support Renewable Energy by adopting a report* on the share of renewables in the EU and proposals for concrete action. The report supports an increased deployment of renewable energy sources, calling for an increase of the share of energy from renewables to 20 % by 2020 (i.e. equivalent to 33% of electricity from renewable energy) from a level of 6% in 2001. The report states that renewables will play a major role in the energy mix of the European Union, if appropriate framework conditions are in place. It stresses, however, that the EU power market is “still suffering from a number of serious distortions,” including large direct and indirect subsidies for fossil fuels and nuclear power, lack of internalisation of external costs and unbalanced funding for R&D for renewable energy technology. * Report on the share of renewable energy in the EU and proposals for concrete actions (2004/2153 (INI)), http://www.europarl.eu.int/oeil/file.jsp?id=5199472

19 SINTEF Energy Research Stasjonær energiproduksjon i Norge – 2001 Energiproduksjon 160 TWh El122 TWh Varme38 TWh 14,4 TWh bioenergi Ref. ENOVA

20 SINTEF Energy Research Energiforbruket i husholdningene Ref. Energibedriftenes Landsforening – EBL

21 SINTEF Energy Research Potensiale for bioenergi

22 SINTEF Energy Research Biopotensialet

23 SINTEF Energy Research Sammenligning, mulig økt anvendelse, TWh Kilde: KanEnergi

24 SINTEF Energy Research Pelletssalget i Norge

25 SINTEF Energy Research Kostnader bio (2005-09-13) VarmekildeVarmepris (øre/kWh) Kilde Strøm60 – 70 Konkurransetilsynet/ NVE Parafin107 Norsk Petroleumsinstitutt Lett fyringsolje100 Norsk Petroleumsinstitutt Pellets småsekk55 Norsk Trepellets as/ Energihuset Pellets storsekk46 Norsk Trepellets as/ Energihuset Pellets bulk, hentepris 35 Norsk Trepellets as/ Energihuset Ved50 – 70 Diverse

26 SINTEF Energy Research Priser på pellets Tabell 1 Veiledende priser på pellets levert fra Cambi Bioenergi AS, Vestmarka (1998). Spesifikasjon Pris per tonn/sekk (eks. mva) Pris per tonn/sekk (inkl. mva) [kr] [øre/k Wh] [kr] [øre/k Wh] Løs vekt 0 - 10 tonn95019.81 16924.3 Løs vekt 10 - 20 tonn86017.91 05822.0 20 kg sekk27.6528.834.0135.4 Levering i storsekk (inkl sekk) 1 20025.01 47630.7

27 SINTEF Energy Research

28 Partikkelutslipp i Norge - 2002 61 600 tonn

29 SINTEF Energy Research Partikkel utslipp Ref. Målinger/forsøk ved SINTEF.

30 SINTEF Energy Research EU og fornybar energi Fornybar energiproduksjon i EU 1998

31 SINTEF Energy Research EU og fornybar energi Målsettinger Innen 2010 Øke fornybar energiproduksjon fra 6% til 12% Øke grønn elektrisitetsproduksjon fra 14% til 21% Innen 2020 Øke fornybar energiproduksjon til 20% ved: 13% Bioenergi 2,4% Vind 2,1% Hydro 1,5% Solvarme 1% Geotermisk og solceller

32 SINTEF Energy Research Teknologiutvikling og lærekurver

33 SINTEF Energy Research Strategiske anbefalinger A: Robust å satse på fornybar kraft B: Hydrogen – utnytte norske fortrinn C: CO 2 -håndtering – videreutvikle vår sterke posisjon D: Energirelatert materialkompetanse – avgjørende for nye løsninger E: Energibruk effektivisering og reduksjon F: Effektiv og miljøriktig forvaltning G: Systemkompetanse

34 SINTEF Energy Research Normalår og tørrår

35 SINTEF Energy Research Integration of new distributed energy sources BATTERY CONVERTERS TURBINE MICRO- TURB SOLAR CELL COMBUSTION FUEL CELL CONVERSION POWER QUALITY TOOLS/ ANALYTIC METHODS MARKET / ECONOMY VALUATION LOGISTICS / ENVIRONMENT / SOCIETY ENERGY QUALITY / EXERGY WIND HYDRO/ MICROPLANT BIOMASS / WASTE HYDROGEN SUN NATURAL GAS (FOSSIL FUELS) HEATING EL EXISTING DISTR.SYSTEM

36 SINTEF Energy Research Integrated Planning of Energy Distribution Systems Ambient heat Biomass Windpower Hydropower Waste Gas / Oil Hydrogen Solar


Laste ned ppt "SINTEF Energy Research Skog og søppel som energikilde: hva er det smartest å bruke bioenergi til? Dugnadsøkt for bioenergi SINTEF miniseminar 16. oktober."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google