Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SINTEF Fisheries and Aquaculture Produksjon av marine lipider. Teknologiske muligheter. Ivar Storrø SINTEF Fiskeri og havbruk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SINTEF Fisheries and Aquaculture Produksjon av marine lipider. Teknologiske muligheter. Ivar Storrø SINTEF Fiskeri og havbruk"— Utskrift av presentasjonen:

1 SINTEF Fisheries and Aquaculture Produksjon av marine lipider. Teknologiske muligheter. Ivar Storrø SINTEF Fiskeri og havbruk (ivar.storro@sintef.no)

2 SINTEF Fisheries and Aquaculture Oversikt over presentasjonen Lipidkjemi Råstoff Teknologi for produksjon av marin råolje Teknologi for raffinering av marin råolje Teknologi for applikasjon av marine oljer

3 SINTEF Fisheries and Aquaculture Fettets byggestener PN ÷ + Glycerol Flerumettet fettsyre Enumettet fettsyre Mettet fettsyre Triglyceride Fosfolipid

4 SINTEF Fisheries and Aquaculture Omega 3 fettsyrer α-linolensyre Kilde: lin, raps EPA Kilde: Marint:, Krepsdyr og fisk DHA Kilde: Marint: Alger, krepsdyr og fisk 22

5 SINTEF Fisheries and Aquaculture Marketing of omega 3 products 153 products with omega 3 launched in 2005. only 10 contained fish oils Mintel's Global New Products Database

6 SINTEF Fisheries and Aquaculture Høsting - Strategi -valg av råstoff Geografiske Nordre halvdel av kloden EPA > DHA Normale / lave konsentrasjoner omega-3 EPA og DHA Sørlige del av kloden DHA > EPA Høy konsentrasjon av omega-3 Subcutant vev eller orbitalt vev ”Orbital” vev Rik på DHA kontra EPA ”Subcutaneous” vev ”Du er hva du spiser” lipid depot Arts spesifikke valg Selektive valg Trofisk nivå Fytoplankton (alge) Zooplankton (Raudåte) Pelagisk fisk (tobis, anchoveta) Carnivorer (Torsk etc.) Sel Spekkhogger ”Fish body oil” Lavt innhold av vitamin A, D 3 kolesterol ”Liver oil’s” Høyere konsentrasjoner av A, D 3 kolesterol

7 SINTEF Fisheries and Aquaculture Konsentrasjon av omega 3, EPA og DHA

8 SINTEF Fisheries and Aquaculture UTVINNINGS METODER Prinsipp Ødelegge vevsstrukturer for å frigjøre passagen for olje Mekanisk Ultralyd Termisk denaturering Direkte damp / indirekte Kverne Presse Separering Sentrifugering Filtrering Pressing Ekstraksjon Enzymatisk Proteaser Kjemisk Denaturering pH Salter Spalting NaOH etc.

9 SINTEF Fisheries and Aquaculture Råolje produksjon Konvensjonell fiskemel- og fiskeolje-produksjon. Pelagisk fisk, biprodukt fra pelagisk fisk Termisk denaturering, pressing, olje sentrifugering, protein tørking. Atmosfærisk. Ensilasje behandling Restråstoffer fra fiskeoppdrett, pH denaturering og enzymatisk hydrolyse, sentrifugering. Atmosfærisk Tranproduksjon Lever fra torskefisk Termisk denaturering, sentrifugering Anoksisk. (N 2 ) Hydrolyse Restråstoffer fra oppdrett Termisk denaturering og enzymatisk hydrolyse. Sentrifugering Atmosfærisk

10 SINTEF Fisheries and Aquaculture Utvinningsanlegg - Moderne

11 SINTEF Fisheries and Aquaculture Råoljesammensetning Triglyserider (mono-,di-glyserider) Fosfolipider Kolesterol/Kolesterol estere Frie fettsyrer Fremmestoffer: Dioxin Tungmetaller PCB etc Proteinrester Fargestoffer Antoksidanter (tokoferoler) Oksidasjonsprodukter Vann LagerLager Norsk prod

12 SINTEF Fisheries and Aquaculture Oppsummering av råoljeproduksjon Norsk industri produserer i dag fiskeolje både til fôr og humant konsum Utfordringer: Dreie produksjon mot humant konsum. Lavere omega3 innhold enn i Søramerikansk olje. Ofte oksiderte oljer som skyldes dårlig råstoff og harskningsprosesser under prosessering.

13 SINTEF Fisheries and Aquaculture Transportabelt anlegg for marine oljer

14 SINTEF Fisheries and Aquaculture Raffinering av marine råoljer. Norsk fiskeolje står for 2% av verdensproduksjonen av spise olje. Produksjon av vegetabilske oljer er en godt etablert teknologi. Raffinering av fiskeoljer bygger på teknologi fra vegetabilske oljer. Spesielle krav til fiskeoljeraffinering: EPA og DHA harskner (oksideres) lett. Raffinering kjøres derfor anoksisk. Down scaling problematikk Reduksjon av innhold av ”persistent organic pollutants”, POPs

15 SINTEF Fisheries and Aquaculture Raffinering av råolje – de første trinn Crude oil Storage Tank Winterizing 2°C Degumming 90°C Neutralizing 90°C Washing 90°C Caustic Nitrogen Hot Water Oxygen Hydratable Compounds: Gums, Phospholipids, Proteins, Transition Metals (Cu,Fe)etc. Soap (Free Fatty Acids), Colour compunds, Phospholipids, Transition Metalls. Heavy metals, vit A, E Trace amounts of Soap &Color Hot Water Route f or Physical Refining

16 SINTEF Fisheries and Aquaculture Raffinering av råolje – videre trinn Benthonite- Earth, AC Filtration Bleaching 70-95°C Filtration & Polish 70-96°C Deodorization / Physical Refining 150-200°C Polish Stripping Steam Nitrogen & Antioxidants Stearin: High melting point oil fraction. Water and gasses (oxygen, nitrogen & other gasses) Benthonite Earth: ppm levels of Transition Metals (Cu, Fe etc.), vit. A, E, terpenes,soap, color compounds, Phospholipids, & Oxidation Products (peroxides,etc) Low molecular weight compounds: Flavor & Odor, Oxygen, Free Fatty Acids, Peroxides etc.) Particles > 5µm Product Tank Nitrogen Tank Container FlexibagsBottlesDrums Molecular (short- path) distillation 180-230°C

17 SINTEF Fisheries and Aquaculture Oppsummering av raffineringsprosessen Industrien produserer med nåværende teknologi fiskeolje som tilfredsstiller de krav som settes til slike produkter i dag. Utfordringer: Reduksjon i nivået av ”Persistent Organic Polutants”. Krever høy temperatur. Racemisering og vandring av dobbeltbindinger Fjerner naturlige antioksidanter Fjerner naturlige vitaminer Ikke alle POPs vil la seg fjerne. Fjerne oksiderte komponenter fra oljen

18 SINTEF Fisheries and Aquaculture Molekylær destillasjonsanlegg

19 SINTEF Fisheries and Aquaculture Applikasjons studier Hvordan skal marine oljer stabiliseres slik at de ikke harskner dvs oksideres? SINTEF har studert: Pro-oksidanter Prooksidanter er katalysatorer for fettharskningen. Kvantitative studier som har resultert i en ny forklaringsmodell for fettoksidasjon. Forbedret måleteknikk for oksidasjon av fettsyrer. To mekanismer for oksidasjon. Samme antioksidant virker ulikt på de to oksidasjonsmekanismene. For å velge riktig antioksidant må man vite hvilken oksidasjons- mekanisme man har.

20 SINTEF Fisheries and Aquaculture Oppsummering Teknologi for å produsere marine oljer som tilfredsstiller markedets krav benyttes i dag. Men: det er behov for teknologi som Hindrer oksidasjon av lipider i råstoffet før prosessering Skånsom teknologi som selektivt fjerner uønskede komponenter Raffineringsteknologi som bevarer oljens kvalitet. Applikasjonsteknologi som hindrer harskning. For de som tenker å produsere fosfolipider: Opprensningsteknologier må utvikles. Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "SINTEF Fisheries and Aquaculture Produksjon av marine lipider. Teknologiske muligheter. Ivar Storrø SINTEF Fiskeri og havbruk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google