Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SINTEF-seminar 8.november 2006

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SINTEF-seminar 8.november 2006"— Utskrift av presentasjonen:

1 SINTEF-seminar 8.november 2006 hans.helde.@forbrukerradet.no
Forbrukerrådet SINTEF-seminar 8.november 2006 Kort presentasjon av meg selv. forbrukerportalen.no

2 Forbrukerrådet Interesseorganisasjon 10 regionkontorer
Nasjonale ansvarsområder Tredelt virksomhet: 1) Påvirkning 2) Dyktiggjøring 3) Bistand Litt mer om bistandsbiten og FTU forbrukerportalen.no

3 Trondheimskontoret Det største regionkontoret 10 ansatte
Dekker de tre fylkene i Midt-Norge 87 kommuner innbyggere Nasjonalt ansvar: Bolig bustadoppføringslova Sitter i Boligtvistnemnda Nærmere presisering av begrepet bolig og vårt fagansvar. forbrukerportalen.no

4 Dagens tema Boligkjøp – et risikoprosjekt. Rapportering fra maktesløse forbrukere Våre kilder: telefonhenvendelser besøk Boligtvistnemnda Boligkjøp i denne forbindelse gjelder oppføring av bolig etter bustadoppføringslova. forbrukerportalen.no

5 Telefonhenvendelser Oppføring av bolig 2004: 1200 henvendelser
2006: (3kv) 1134 henvendelser CA 1/3 gjelder klager på snekker-/rørleggerarbeid Tallene gjelder registreringer gjort i HR. Litt om HR. Arbeider med å få bedre registreringer. forbrukerportalen.no

6 Boligtvistnemnda Sammensetning: Medlemmer:
Boligprodusentenes Forening Norges Byggmesterforbund Entreprenørforeningen Bygg & Anlegg (EBA) Sammensetning: 2 representanter fra medlemmene 2 fra Forbrukerrådet 1 leder (jurist) Antall saker 2005: 36 behandlet, 41 avvist Det antas at ca 90% av alle nye boliger bygges av medlemmene. For fritidsboliger antas tallet å være noe lavere. Tall for 2006 tyder på en økning i antall saker. forbrukerportalen.no

7 Klager - Boligtvistnemnda
Feilleveranser/ manglende leveranser Avvik fra det avtalte Pris Forsinkelse, tvist om dagmulkt Mulige årsaker: Manglende kommunikasjon mellom forbruker, salgsledd og entreprenør, Hyppigste gjenganger er nok krav om dagmulkt ved forsinkelse. Rundt 1/3 av sakene har dette som et av klagepunktene. Eller er det mange saker som dreier seg om finish og kvaliteten på overflater forbrukerportalen.no

8 Klager - FR Mangler – byggeskader Ujevnheter/skjevheter
Fukt – kjøkken/bad Større og mindre feil – slurv Lekkasjer på tak Problemer med dører/vinduer Basert på registreringer i vårt henvendelsesregister. Undersøkelse NTH-student: Vannskader/fukt i forbindelse med arbeid på kjøkken og bad Lekkasjer på tak – papp, blikkenslager Snekkerarbeid – dører/vinduer/isolasjon Forsinkelse i forbindelse med reklamasjoner Drenering –Klage på murerarbeid forbrukerportalen.no

9 Klager Hvorfor forbrukerne ikke klager
Resultat fra undersøkelse gjennomført av BI studenter 2004 Faktorer: Ubehag Frykt for konsekvenser Produktkunnskap Mestringstro Klagekyndighet Kunnskap om rettigheter forbrukerportalen.no

10 Økt kundekompetanse” -et informasjonsprosjekt
Byggekostnadsprogrammet Vi skal utbedre nettsidene om oppføring av bolig på Samordne juridisk, økonomisk og teknisk informasjon Gjøre forbrukerne til bedre bestillere Byggekostnadsprogrammet – Erna Solberg 10 »faktablad» forbrukerportalen.no

11 Takk for meg! forbrukerportalen.no


Laste ned ppt "SINTEF-seminar 8.november 2006"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google