Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Teknologiutvikling for Lønnsom foredling av Oppdrettsfisk =

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Teknologiutvikling for Lønnsom foredling av Oppdrettsfisk ="— Utskrift av presentasjonen:

1 Teknologiutvikling for Lønnsom foredling av Oppdrettsfisk =
Prosjekt TELOP

2 Prosjekt TELOP - Formål
Styrke norske leverandørbedrifters posisjon i både nasjonale og internasjonale markeder ved å utvikle utstyr og relaterte produkter som øker lønnsomheten innen norsk havbruks foredlingsindustri Forskningsrådets ønske og prosjektets formål er å…….. Prosjektets overordnede mål er formulert som følger:

3 Prosjekt TELOP - Mål Gjennom samarbeid mellom bedrifter fra
leverandørindustrien, brukerne (foredlingsbedrifter innen norsk havbruk) og de teknologiske FOU-miljøene i Norge, skal utstyr utvikles og optimaliseres for mer lønnsom foredling og 100% utnyttelse av oppdrettsfisk til trygge produkter med høyere markedsverdi

4 Prosjekt TELOP - Hovedområdene
1. Utstyrsteknologi for foredling, prerigor prosessering å fremskaffe levende oppdrettsfisk i u-stresset tilstand til avlivningstidspunktet hurtig og effektiv avlivning og utblødning produksjon av superferske beinfrie prerigor fileter/produkter 2. Datafangst i hele verdikjeden Oppnå kjedesporbarhet 3. Utstyr for 100% utnyttelse av oppdrettsfisken Utnytte restråstoff fra prerigor prosessering De 3 delprosjektene har følgende hovedtemaer:

5 Prosjekt TELOP - 28 involverte parter
10 Leverandørbedrifter 7 Foredlingsbedrifter/brukere Fjord Seafood AS Marine Harvest Rogaland AS Marine Harvest Trading AS Pan Fish AS Skretting AS Ålesundfisk AS Norsk Protein AS Trio Fish Processing Machinery AS Seafood Automation AS TraceTracker Innovation AS EPCON Energy & Process Control AS AKVAsmart ASA Sotra Maskin og prosjektering AS Stranda Prolog AS Melbu Systems AS Kjølås Stansekniver AS Seaside AS 5 Andre / internasj. 6 FoU Norgesgruppen Nor Cargo AS Willett Norge AS EAN Norge AS BASF, Tyskland Felleskjøpets Fôrutvikling Fiskeriforskning Høgskolen i Stavanger MATFORSK Rogalandsforskning SINTEF

6 Prosjekt TELOP - organisering
Prosjektansvarlig TBL Egil Holland Styringsgruppe Oddmund Haugland, Trio John Vigrestad, TBL Berit A. Hanssen, FHL Marit Aursand, Norfood Research Klaus Hoseth, Stranda Prolog Knut Molaug, AKVAsmart Ole-Henning Fredriksen, TraceTracker Tor Søreide Sivertsen, Marine Harvest Prosjektledelse Norfood Research AS Harry Westavik Hovedområde 1 Foredling Hovedområde 2 Sporbarhet/Datafangst Hovedområde 3 100% utnyttelse Prosjekt - forum Prosjektet er organisert etter følgende modell: TBL er prosjektansvarlig. Styringsgruppen er satt sammen av følgende personer: (De som representerer bedriftene i styringsgruppen er medlem av TBL og MarinForum (Forum for marine produkter)) NorFood Research AS har ansvaret for prosjektledelsen og har leid inn undertegnede fra SINTEF til prosjektlederjobben. Som tidligere nevnt er det Trio og AKVAsmart som er hovedbedriftene i prosjektet. De røde sirklene skal illustrere leverandørbedrifter, grønn 4-kant er foredlingsbedrifter og blå 5-kant er FOU-ressurser. Hvert delprosjekt skal ha en delprosjektleder. Prosjektforumet er ment å bli gjennomført 1 gang per år hvor prosjektdeltakere kan samles og prosjektene gjennomgås og diskuteres. Det skal lages et budsjett over felleskostnader i prosjektet etter at delprosjektene er etablert.

7 Sporbarhet/Datafangst
TELOP’s - 5 enkeltprosjekter i 2005 Hovedområde 1 Foredling Hovedområde 2 Sporbarhet/Datafangst Hovedområde 3 100% utnyttelse Prosjekt - forum Trio Fjerning av pinnebein i pre-rigor oppdrettsfisk Trace Tracker Marine AS - Sporbarhet og effektiv datafangst i verdikjeden for oppdrettsfisk Kjølås Stansekniver AS Fiskeblod, teknologi for ressursutnyttelse og marked Seaside AS - Kommersiell utnyttelse av laksehoder Stranda Prolog AS - Fra sjø til sløying


Laste ned ppt "Teknologiutvikling for Lønnsom foredling av Oppdrettsfisk ="

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google