Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avgangspunktlighet Alnabru Oppsummering dataanalyser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avgangspunktlighet Alnabru Oppsummering dataanalyser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Avgangspunktlighet Alnabru Oppsummering dataanalyser

2 Analysene er delt i fire hoveddeler 1:Forsinkelser og kapasitet over døgnet 2:Årsaker til forsinkede avganger fra Alnabru 3:Effekten forsinkelser fra Alnabru har på ankomstpunktlighet 4:Underveisanalyse av godstog på Dovrebanen

3 Data og tidsperiode i årsaksanalyse Tid: august – desember 2006 Data: månedsrapporter (rådata) Fokusert på hovedårsak

4 Ankomst Alnabru VedlikeholdAnkomst togstamme Klar terminal Avgang Alnabru Fra hoved- spor Til hoved- spor Vognstamme Gods Oversikt over prosesser og målepunkt TIOS CN TIOS CN TIOS CN

5 Årsaksanalyse - nøkkeltall MånedAvganger (Antall) Sene avganger (antall) Forsinkelse totalt (min) Avgangs- punktlighet (%) Gj. snitt forsinkelse (min) August5675116119132 September5425413849026 Oktober57110231358231 November56714552207436 Desember55314359137441 Sum280049517263 Snitt5609934538233 Data for avgangspunktlighet fra Alnabru fra august til desember 2006 Sene avganger betyr mer enn 1 minutt forsinket.

6 Antall forsinkede avganger fordelt over døgnet

7 Årsaker til forsinkede avganger  Vi mener en grovt kan dele årsaker til forsinkede avganger fra Alnabru inn i tre kategorier: 1.Diverse poster som ikke forteller noe om grunnårsaker. Vi tenker her spesielt på postene ”mangler registreringsskjema fra lokfører” og omprioriteringer v. opphopning/ forskyvninger”. 2.Konkrete forhold der som det virker mulig å innføre tiltak og få målt effekt av tiltak. Eksempel: feil ved kran/truck. 3.Ytre forhold/ følgeforsinkelser der terminalen ikke har direkte påvirknings mulighet. Eks: fra forsinket tog.

8 Hovedårsak til forsinkelsene – målepunkt

9 Hovedårsak - målepunkt

10 Årsaker: ”Ankomst togstamme” ÅrsakAugSepOktNovDesTotal 280 (Mangler reg.skjema fra lokfører)751815954 231 (Feil på lok oppdaget v. uttak)3554623 221 (Lok fra forsinket tog)132309 260 (Innestengt for utkjøring)114129 210 (Feil på tjenesteliste)520018 250 (Feil på lok til togstamme)221016 212 (Fra tjeneste i forsinket tog)301015 261 (Øvrig toggang)001113 213 (Fra reise i forsinket tog)200002 211 (Feil avløsersted)001001 240 (Lokfører mangler reg.skjema)000011 270 (Stopp i signal)000011 272 (Manglende skiftepersonale)100001 281 (Stopp i signal)000101

11 Årsaker: ”klar fra terminal” ÅrsakAugSepOktNovDesTotal 322 (Omprioritering v.opphopning/forskyvninger)5614241261 320 (Feil på kran/truck)111583358 321 (Mangelfull bemanning)121053048 311 (Fra forsinket tog)44341025 331 (Feil på vogn)0057214 333 (Utskifting av vogn)0161614 335 (Lossing/retting av usikker last)1115412 336 (Feil på GTS)004509 324 (Vekt og godstype avviker fra bestilling)112318 337 (Venter på vognopptak)101518 312 (Innsetting av annen vogntype)101136 330 (Feil på lastbærer)031116 323 (Vær- og føreforhold)002204 332 (Feil på lok)101204 310 (Feil på vogn)000011 313 (Mangler skiftepersonale)000011

12 Årsaker: ”avgang” ÅrsakAugSepOktNovDesTotal 441 (Øvrig toggang)3157117 442 (Strømbrudd, ledningsfeil- /fall)10310115 443 (Skifting)3024211 440 (Mangler signal/ signalfeil)0231410 444 (Solslyng)100001

13 Forslag 1: Videre arbeid Fokus på konkrete forhold: –feil på lok –feil på kran/ truck –mangelfull bemanning –feil på tjenesteliste –feil på GTS –feil på vogn Definere problem, innføre tiltak (prosedyrer, investeringer, vedlikeholdsaktiviteter), måle effekt av tiltak.

14 Forslag 2: Videre arbeid Utføre analyser av de prosesser som skjer på terminalen under lasting med tilhørende ressurser spesielt knyttet til belastningstoppene.

15 Forslag 3: Videre arbeid Kartlegge alle aktiviteter og prosedyrer som skjer med lokene fra de blir hentet ut fra vedlikehold og til de ankommer til togstammen Se på samspillet/vekselvirkning/ ansvarsfordeling mellom verksted, lokfører, terminal og txp. Sette trykk på å få lokfører til å fylle ut registreringsskjema


Laste ned ppt "Avgangspunktlighet Alnabru Oppsummering dataanalyser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google