Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avgangspunktlighet Alnabru Oppsummering dataanalyser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avgangspunktlighet Alnabru Oppsummering dataanalyser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Avgangspunktlighet Alnabru Oppsummering dataanalyser

2 Analysene er delt i fire hoveddeler 1:Forsinkelser og kapasitet over døgnet 2:Årsaker til forsinkede avganger fra Alnabru 3:Effekten forsinkelser fra Alnabru har på ankomstpunktlighet 4:Underveisanalyse av godstog på Dovrebanen

3 Data og tidsperiode i årsaksanalyse Tid: august – desember 2006 Data: månedsrapporter (rådata) Fokusert på hovedårsak

4 Ankomst Alnabru VedlikeholdAnkomst togstamme Klar terminal Avgang Alnabru Fra hoved- spor Til hoved- spor Vognstamme Gods Oversikt over prosesser og målepunkt TIOS CN TIOS CN TIOS CN

5 Årsaksanalyse - nøkkeltall MånedAvganger (Antall) Sene avganger (antall) Forsinkelse totalt (min) Avgangs- punktlighet (%) Gj. snitt forsinkelse (min) August September Oktober November Desember Sum Snitt Data for avgangspunktlighet fra Alnabru fra august til desember 2006 Sene avganger betyr mer enn 1 minutt forsinket.

6 Antall forsinkede avganger fordelt over døgnet

7 Årsaker til forsinkede avganger  Vi mener en grovt kan dele årsaker til forsinkede avganger fra Alnabru inn i tre kategorier: 1.Diverse poster som ikke forteller noe om grunnårsaker. Vi tenker her spesielt på postene ”mangler registreringsskjema fra lokfører” og omprioriteringer v. opphopning/ forskyvninger”. 2.Konkrete forhold der som det virker mulig å innføre tiltak og få målt effekt av tiltak. Eksempel: feil ved kran/truck. 3.Ytre forhold/ følgeforsinkelser der terminalen ikke har direkte påvirknings mulighet. Eks: fra forsinket tog.

8 Hovedårsak til forsinkelsene – målepunkt

9 Hovedårsak - målepunkt

10 Årsaker: ”Ankomst togstamme” ÅrsakAugSepOktNovDesTotal 280 (Mangler reg.skjema fra lokfører) (Feil på lok oppdaget v. uttak) (Lok fra forsinket tog) (Innestengt for utkjøring) (Feil på tjenesteliste) (Feil på lok til togstamme) (Fra tjeneste i forsinket tog) (Øvrig toggang) (Fra reise i forsinket tog) (Feil avløsersted) (Lokfører mangler reg.skjema) (Stopp i signal) (Manglende skiftepersonale) (Stopp i signal)000101

11 Årsaker: ”klar fra terminal” ÅrsakAugSepOktNovDesTotal 322 (Omprioritering v.opphopning/forskyvninger) (Feil på kran/truck) (Mangelfull bemanning) (Fra forsinket tog) (Feil på vogn) (Utskifting av vogn) (Lossing/retting av usikker last) (Feil på GTS) (Vekt og godstype avviker fra bestilling) (Venter på vognopptak) (Innsetting av annen vogntype) (Feil på lastbærer) (Vær- og føreforhold) (Feil på lok) (Feil på vogn) (Mangler skiftepersonale)000011

12 Årsaker: ”avgang” ÅrsakAugSepOktNovDesTotal 441 (Øvrig toggang) (Strømbrudd, ledningsfeil- /fall) (Skifting) (Mangler signal/ signalfeil) (Solslyng)100001

13 Forslag 1: Videre arbeid Fokus på konkrete forhold: –feil på lok –feil på kran/ truck –mangelfull bemanning –feil på tjenesteliste –feil på GTS –feil på vogn Definere problem, innføre tiltak (prosedyrer, investeringer, vedlikeholdsaktiviteter), måle effekt av tiltak.

14 Forslag 2: Videre arbeid Utføre analyser av de prosesser som skjer på terminalen under lasting med tilhørende ressurser spesielt knyttet til belastningstoppene.

15 Forslag 3: Videre arbeid Kartlegge alle aktiviteter og prosedyrer som skjer med lokene fra de blir hentet ut fra vedlikehold og til de ankommer til togstammen Se på samspillet/vekselvirkning/ ansvarsfordeling mellom verksted, lokfører, terminal og txp. Sette trykk på å få lokfører til å fylle ut registreringsskjema


Laste ned ppt "Avgangspunktlighet Alnabru Oppsummering dataanalyser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google