Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Teknologi for et bedre samfunn Anne Kathrine Slungård

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Teknologi for et bedre samfunn Anne Kathrine Slungård"— Utskrift av presentasjonen:

1 Teknologi for et bedre samfunn Anne Kathrine Slungård
Kommunikasjonsdirektør

2 Noen fakta om SINTEF-gruppen:
Antall ansatte i gruppen Antall vitenskapelig personell Kvinneandel, vitenskapelig personell Vitenskapelig personell med dr.grad Antall som hadde diplomoppgaver i 2003 1800 1200 25% 38% 102

3 SINTEF i verden

4 SINTEFs utviklingsplan 2003 - 2006
Teknologi for et bedre samfunn Vi skal forbedre markedsarbeidet og øke kundetilfredsheten. Vi skal vokse nasjonalt og internasjonalt. Vi skal være ledende innenfor nyskaping og kommersialisering. Merkevaren SINTEF skal være anerkjent. Vi skal løfte kvaliteten på våre fagområder og etablere ledende, faglige høydedrag. Vi skal være en foretrukket samarbeidspartner for NTNU og Universitetet i Oslo. SINTEF skal være en pådriver i omstillingen og utviklingen av det norske samfunn. Flere fornøyde kunder Faglig kvalitet Økonomisk handlefrihet Attraktiv arbeidsplass Vi skal ha en robust økonomi som gir handlefrihet for egen utvikling og gjør oss i stand til å ivareta verdiene SINTEF forvalter. Bedriftskulturen skal være tuftet på grunnverdiene ærlighet, raushet, mot og samhold. Vi skal styrke forretningskulturen

5 Hva er en innovasjon? John Ugelstad utviklet noen mikroskopiske plastkuler som var like store og helt runde Magnetiske kuler: Anvendes i kreft-behandling, HIV-forskning, DNA-studier, isolering/ påvisning av bakterier Ikke-magnetiske kuler: Anvendes til ren framstilling og analyse av proteiner og til flytende krystallskjermer Anvendelsene var ikke planlagt - men prosessen etterpå var det

6 Nyskaping er mer enn nye bedrifter ...
Typer av innovasjon og nyskaping nye oppfinnelser nye løsninger på gamle problemer forbedring av eksisterende løsninger (T-Ford vs Audi) Organisatoriske rammer nye bedrifter nye forretningsområder innenfor eksisterende bedrifter utvikling av eksisterende virksomhet Betydningen av strategisk forskning og utdanning Her har vi brukt 20 år på å omsette kunnskap i produkter og tjenester – men med det vi og våre kunder har lært i denne prosessen bør vi være i stand til å korte ned denne tiden betraktelig Men da må vi ikke nøle så mye før vi går gang…… Er noen viktigere enn andre? lettere å ta vare på det vi har enn å skape nytt - vi må ha et tydeligere fokus på innovasjon i eksisterende virksomhet - jfr. Innovasjonsmeldingen nye bedrifter har fornyelsesfunksjon - mer enn erstatningsfunksjon

7 Anerkjennelse fra omverden “Venture capitals of the world - the hot spots of the global high tech network.” (Wired Magazine, juli 2000) Sterke fagmiljøer God gründerånd Mangler industrielle lokomotiver Mangler risikovillig kapital Innovasjonssenter Gløshaugen: Norges eneste on-campus inkubator Trender i gründermiljøet: yngre gründere (studenter) flere tuftet på samfunnsfag “in” å skape egen bedrift

8 Eksempler på innovasjon i eksisterende bedrifter
Returautomater for Tomra Optiske løsninger Elektronisk design Systemer for materialbestemmelse 3 D ultralyd på operasjonsstua (Mison) Kirurgen ”ser” med ultralyd Svulsten fjernes gjennom hull i kraniet Mindre svulstvev blir igjen i hjernen Kvalitetsmat fra havets farmer Ny merdteknologi Riktigere håndtering av fisken - før og etter slakting Nye metoder for intensiv, industriell yngelproduksjon av kveite og torsk

9 NTNUs og SINTEFs samarbeidskonsept
500 fagpersoner i dobbeltfunksjoner Felles utnyttelse av laboratorier og vitenskapelig utstyr Ny giv gjennom satsing på Gemini-senter NTNU-personell arbeider på SINTEF prosjekter SINTEF ansatte underviser ved NTNU Felles bruk av laboratorier og utstyr

10 3 D ultralyd på operasjonsstua

11

12

13 Gigantiske byggverk til havs
SINTEF var med på å gjøre ”Condeep-plattformene” mulig Våre bidrag omfatter: betongteknologi metoder for beregning av bølge- og strømbelastninger konstruksjonsteknikk beregningsmetoder knyttet til fundamentering

14 Melkøya 175 pesoner vil være i arbeid på øya. Investernigene beregnes til 45 mrd. kroner, og brutto-inntektene anslås til å bli 200 mrd. kroner, ifølge Teknisk Ukeblad. STATOIL

15

16

17

18 Melkøya – tidenes innovasjonsprosjekt
STATOIL

19

20

21

22 Vi vil tenke tanker ingen før har tenkt
– Derfor ønsker vi oss flere hoder

23 Teknologi for et bedre samfunn
"Framtidas suksessfulle merkevarer vil være de bedriftene som tydelig viser forståelse for at de er en del av samfunnets verdikjede. Verdikjeden er sårbar, og det er nødvendig at bedriften tar sin del av ansvaret for en verdifull og bærekraftig samfunnsutvikling.” Hågen Pettersen, McCann Teknologi for et bedre samfunn

24 Ta kontakt med våre personalmedarbeidere:
n SINTEF Helse Hjørdis Bjørseth – n SINTEF IKT Nora Gibb – Lisbeth Karterud – Sølvi M. Kristiansen – n SINTEF Marin MARINTEK Anne Jørgensen – SINTEF Fiskeri og havbruk AS Inger Farsund – n SINTEF Konsernadministrasjon Gerd Skaret – n SINTEF Olje og energi SINTEF Energiforskning AS Karen Asboll – SINTEF Petroleumsforskning AS Mette Sagmo – n SINTEF Teknologi og samfunn SINTEF Bygg og miljø Lars Dokmo – SINTEF Teknologiledelse Lasse Forseth – n SINTEF Materialer og kjemi Bente Fokk – Tordis Rø –

25 SINTEF-gruppens inntekter i 2002
Omsetning: 1,618 milliarder kroner Oppdrag 92,6 % Forskningsrådet, strategiske programmer 4,2 % Forskningsrådet, grunnbevilgning 3,2 %

26


Laste ned ppt "Teknologi for et bedre samfunn Anne Kathrine Slungård"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google