Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tom Eriksen Tlf 932 32 932 Mail:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tom Eriksen Tlf 932 32 932 Mail:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tom Eriksen Tlf 932 32 932 Mail: tom@eriksenhms.no

2 Etablert i 1987 (enkeltmannsforetak – endret til AS i 2007) Tom Eriksen: 27 år innen inneklima og arbeidsmiljø Bakgrunn fra bl.a. England Rådgiver og kursholder innen HMS Spesielt vekt på asbest, støv, eksponering for arbeidere og brukere/beboere Ofte rådgiver i forsikringssaker Engasjeres ofte i mediesaker

3 Lehmkuhl Gården, Bergen 2008 Stort medieoppslag i 12 dager Funn av asbest i vann og kjellere Funn av asbest opptil 150 meter fra branntomten

4 Hopstock Hotell, Vik i Sogn 2010 Støvsuging av plener Fremdeles ikke gjenoppbygget Eternittak spredd over et større område

5 Brannvesen og Tv2 Hjelper deg, Smøla 2013 «En lys sommerkveld, med over 50 publikummere til stede, utførte brannsjef Bjarne Bekken og hans menn en brannøvelse på huset. I løpet av 45 minutter var huset, som en gang hadde vært et hjem for en familie på fire, en rykende ruin.» «alt farlig avfall var fjernet før boligen ble brent ned» Sitat: TV2 og Brannvesen TV2.no ETERNITT

6 LÆRDAL 2014

7 Det opplyses at det IKKE er fare for spredning av farlige stoffer. Det er funnet f.eks. asbest. Men dette er IKKE farlig fordi det ligger i ro på branntomten. Farlig avfall er spredd over hele Lærdal. Via vann og luft. Det blåste, fra lørdag til torsdag opp mot stiv kuling. Vi MÅ sørge for god kartlegging av RISIKO og IKKE basere våre uttalelser på synsing

8 «På same måte som ved rivning, kan det ved brann også vere fare for spreiing av asbest. Derfor meiner Folkehelseinstituttet det er nødvendig å ta forholdsreglar også i slike situasjonar. Det kan for eksempel vere å avskjerme de forurensede områda inntil renovasjonsarbeidet er vurdert og fullført». Å seie noko sikkert om det utan måleresultat er vanskeleg. Men ved ei eventuell kortvarig eksponering er helserisikoen truleg ubetydeleg, seier Hongslo, Folkehelseinstituttet. Men meiner det likevel kan vere på sin plass å ta stikkprøver i dei næraste nabohusa Sitat: Folkehelseinstituttet 2009

9 Foretas det risikovurderinger …? PÅSTAND: Det er mye fokus på avfall, ikke helserisiko.. Det må kunne være mulig å ha 2 tanker i hodet samtidig ELLER ???

10 RÅDGIVER OG MILJØKARTLEGGER MÅ OGSÅ TA HENSYN TIL FORRURENSING AV OMGIVELSER. SPREDNING VIA LUFT ELLER VANN KAN GI EN RISIKO RISIKO SKAL KARTLEGGES

11 Kjemikalieforskriften: Kap 2 – risikovurdering og tiltak §7 Tiltak 1 Tiltak skal iverksettes på bakgrunn av risiko som er avdekket i risikovurdering i §6 blant annet ved å: Utforme og tilrettelegge arbeidsplass og arbeidet som skal utføres Stille til rådighet egnet utstyr Begrense antall eksponerte og eksponeringens nivå og varighet Begrense mengde kjemikalier Iverksette egnede hygienetiltak

12 Kjemikalieforskriften: Kap 2 – risikovurdering og tiltak §7 Tiltak 2 Når tiltak under pkt 1, ikke er tilfredsstillende, skal følgende tiltak Iverksettes i prioritert rekkefølge: Egnede arbeidsprosesser, rutiner for teknisk kontroll, utstyr Kollektive tiltak ved risikokilden – blant annet ventilasjon Personlige vernetiltak – PVU (personlig verneutstyr) Skriftlig instruks ved særlig fare for liv og helse

13 RISIKOER VED VANNSKADER FOR OMGIVELSER VANNSKADER: Spesielt må man være oppmerksom på SPREDINGSRISIKO SLUKKEVANN BAKTERIEVEKST MUGGSOPPVEKST «SAMMENSAUSING» AV ALT AVFALL

14 MILJØKARTLEGGING AV EN BRANNTOMT KAN VÆRE UTFORDRENDE «mindre» brann- og vannskader kan gjøre kartlegging lettere Definering av avfall bør gjøres i samråd med gjeldende bestemmelser

15 MILJØKARTLEGGING AV EN BRANNTOMT KAN VÆRE UTFORDRENDE Mellomstore skader kan gi store utfordringer mht kartlegging Definering av avfall bør gjøres i samråd med gjeldende bestemmelser

16 MILJØKARTLEGGING AV EN BRANNTOMT KAN VÆRE UTFORDRENDE Store skader (fullstendig utbrenning) – INGEN MILJØKARTLEGGING Vurderes ut fra alder og bruk. MEN TA HENSYN TIL MILJØFORURENSING Definering av avfall bør gjøres i samråd med gjeldende bestemmelser

17 Arbeidstilsynet - Administrative normer Folkehelseinstituttet - normer for inneklima Grenseverdier for eksponering av over 500 forskjellige stoffer HUSK: Folkehelseinstituttet har, vanligvis, mye lavere terskler EKS: ASBEST Arbeidstilsynet: 0,1 f/cm³ Folkehelsa: 0,001 f/cm³ MUGGSOPP : SKAL IKKE FOREKOMME

18 RISIKOER VED BRANN FOR OMGIVELSER BRANN: Støv og avgasser PAH –Dioksiner – Asbest osv Spesielt må man være oppmerksom på SPREDNINGSRISIKO røyk og i røykretning Vann ved slukking Bakterievekst i vannskadede materialer Avfall i forbindelse med opprydding

19 HUSK Miljøkartlegging MÅ IKKE bare være rettet mot avfall Miljøkartlegging er OGSÅ å ivareta helse. HER MÅ VI BLI FLINKERE

20


Laste ned ppt "Tom Eriksen Tlf 932 32 932 Mail:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google