Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Må vi breeam-sertifisere?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Må vi breeam-sertifisere?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Må vi breeam-sertifisere?
Utbyggers innsats for avfallsforebygging Torsdag 31. januar 2013 Må vi breeam-sertifisere? Trondheim, 8. januar 2013 Kort om Entra Eiendom Morgendagens krav til utbyggere og byggherrer Hvordan skape fremtidens kontorbygg? Våre praktiske erfaringer Eksempel: Fredrik Selmers vei 4 (Optimo) Veien videre

2 Kort om Entra Eiendom Fullt integrert eiendomsselskap med prosjektutvikling, utleie og drift Eid av Nærings- og handelsdepartementet Forretningsmessige mål, i full konkurranse med private aktører Eiendommenes markedsverdi 23 mrd NOK Andel offentlige leietagere 81% Hovedfokus på Trondheim, Oslo-området og Bergen

3 Morgendagens krav til byggherrer?
EU har besluttet at innen 2020 skal alle nybygg produsere nesten like mye energi som de bruker. Dette åpner for store muligheter for de som ligger i forkant, både utbyggere, leverandører, entreprenører og rådgivere. Vi tror at BREEAM er et viktig og riktig steg på veien for å nå dette målet – dette setter blant krav til avfallshåndtering

4 Hvordan være miljøledende?
Prioritere innovasjon og nyskaping Jobbe tverrfaglig sammen andre aktører Forstå klimatiske forhold Utfordre samfunnsmessige rammebetingelser Teknologiske begrensninger og muligheter Materialdokumentasjon Prosessorganisering Kompetanse Kostnadskontroll I Entra har vi valgt at alle våre prosjekter skal være BREEAM-sertifiserte

5 BREEAM – utbyggers perspektiv
Enkelt i bruk – samler funksjoner og reduserer antallet prosesser Objektivt og troverdig – egnet for bruk i markedsarbeid Helhetlig Dokumentert høyere brukertilfredshet Økt levetid på bygningskomponenter Entra mener at BREEAM øker nåverdien av Entras prosjekter

6 Et steg videre – Powerhouse
Powerhouse er et samarbeid om plusshus Ingen kan bygge plusshus alene. For å lykkes må vi tenke nytt. Vi må utnytte hverandres kompetanse. Samarbeidet er grunnlagt av Entra Eiendom, Skanska, Snøhetta, ZERO og Hydro. Det første prosjektet er nå i gang på Kjørbo i Sandvika. Ambisjonen at to kontorbygg fra 1980-tallet skal rehabiliteres og ombygges slik at de over sin levetid produserer mer energi enn de forbruker.

7 Utbyggers innsats for avfallsforebygging
Erfaringer fra Fredrik Selmers vei 4 Byggavfallskonferansen 2013 Erlend Brørs KS/HMS-rådgiver

8 Fredrik Selmers vei 4

9 Fredrik Selmers vei 4 Kort om prosjektet: Ferdigstillelse: 2013 Bruttoareal: Ca m2 Påbygg: Ca. 4000m2 Entrepriseform: Totalentreprise og byggherrestyrte delentrepriser Byggekost: Ca. 600 mnok Optimo Prosjekts rolle: Byggherrens rådgiver i utviklings- og konkurransefasen Prosjektledelse og byggeledelse i planleggings- og utførelsesfasen Bygningsmessige innredningsarbeider og utenomhusarbeider (CM – Byggherrestyrte delentrepriser)

10 Fredrik Selmers vei 4 Overordnede miljømål for FS4: Energieffektivitet Gunstige driftskostnader Godt innemiljø Lav energibruk i driftsfasen Godt inneklima og arbeidsmiljø Riktig materialvalg Gjenbruk Universell utforming Robuste løsninger Godt bymiljø og arkitektur

11 Fredrik Selmers vei 4 BH Tiltak: Konkurransegrunnlag og kontrakt Overordnet miljøprogram Energi Inneklima Materialbruk Vannbruk Bymiljø og arkitektur Universell utforming Avfallshåndtering Renhold i byggeprosessen (RTB) Robusthet Transport Breeam – «very good med god margin»

12 Fredrik Selmers vei 4 Overordnede krav - Avfallshåndtering: Helse- og miljøfarlige stoffer i riveavfallet skal håndteres på en miljøvennlig og forskriftsmessig måte, miljøsanering gjennomføres før øvrige rivearbeider Minimum 85% av bygnings- og riveavfall skal kildesorteres på byggeplassen Det skal tilrettelegges for effektiv avfallshåndtering i driftsfasen Prosjektert avfallsrom hvor sorteringsgraden opprettholdes, samt brukervennlighet for renholdspersonell og renovatør Det skal være enkelt for de ansatte å sortere eget avfall i kontorlandskapet

13 Avfallshåndtering på byggeplass
Fredrik Selmers vei 4 Utdrag av pre-analyse(Breeam); Plan for avfallshåndtering på byggeplass (ihht sjekkliste A15a) Identifisere materialer og aktuelle områder for gjenbruk og resirkulering (Revisjon av eksisterende bygning ) Miljøsaneringsbeskrivelse ihht TEK 10 §9-7 Mål for reduksjon av generert avfall på byggeplassen Identifisere minimum 3 nøkkelavfallsgrupper med potensiale for avfallsreduksjon Identifisere minimum 3 nøkkelavfallsgrupper til materialgjenvinning, og fullføre sjekkliste A15b Tilrettelagt system (logistikk) og rutiner på byggeplassen Løpende oppfølging av mengder og fraksjoner som kjøres ut fra byggeplassen Sorteringsgrad på minst 85%... Kode Tittel Mål Poeng-mål Wst 1 Avfallshåndtering på byggeplass Effektivisere ressursbruken og sikre god håndtering av avfall på byggeplass 3

14 Fredrik Selmers vei 4 Status: Sorteringsgrad prosjektet totalt; 88,5% Sorteringsgrad innredningsarbeider (siste måned); 84,6% Malingsspann blir levert i returordningen «tomt og tørt» Engangspaller og emballasje lagres og returneres til leverandør (kontraktfestet) Plastemballasje holdes på et minimum Ferdigtilpassede gips-, system-, og delevegger Precut generelt

15 Fremtidige muligheter
Pilotprosjekt - retur av teppefliser FDV-dokumentasjon på eksisterende teppefliser oversendt leverandør for kvalitetssikring Teppeflisene transporteres til terminal for vektkontroll og videre til fabrikk i utlandet, hvor teppeflisene blir splittet i sine hoveddeler og sendt til underleverandører for resirkulering. Leverandør dokumenterer prosessen og garanterer at produktene blir resirkulert og ikke energigjenvunnet e.l. Ca dyrere enn levering som ordinært avfall til godkjent mottak Pilotprosjekt – retur av himlingsplater (ikke bekreftet) FDV-dokumentasjon for eksisterende himlingsplater oversendt leverandør for kvalitetssikring Eventuell pålimt gipsplate som lydisolering skilles fra isolasjonsplate før transport. Himlingsplater transporteres til terminal for vektkontroll og mellomlagring, før transport til fabrikk i utlandet.

16 FS4 Skattedirektoratet, Entra Eiendom


Laste ned ppt "Må vi breeam-sertifisere?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google