Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Byggavfallsmengder i dag og 2020, samt noen forslag for å oppnå 70% materialgjenvinning Eirik Rudi Wærner, Hjellnes Consult AS Rolf André Bohne, NTNU.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Byggavfallsmengder i dag og 2020, samt noen forslag for å oppnå 70% materialgjenvinning Eirik Rudi Wærner, Hjellnes Consult AS Rolf André Bohne, NTNU."— Utskrift av presentasjonen:

1 Byggavfallsmengder i dag og 2020, samt noen forslag for å oppnå 70% materialgjenvinning Eirik Rudi Wærner, Hjellnes Consult AS Rolf André Bohne, NTNU

2 Utredning for Klif, innspill til St. meld Utredet av Hjellnes Consult m ekspertgruppe: Olav Rønningen, Kruse Smith Erlend Brørs, Norsk Gjenvinning Rolf André Bohne, NTNU

3 SSBs byggavfallsstatistikk

4 SSBs statistikk er basert på innleverte sluttrapporter (avfallsplaner) Gjelder kun byggemeldingspliktige tiltak + beregning av rehabilitering Kvadratmetertall for riving er svært usikre

5 Hvilke tiltak er ikke søknadspliktige? Tilbygg under 50m 2 Uthus mindre enn 70m 2 Driftsbygninger i landbruket under 1000m 2 Mindre tiltak etter PBL § 20-3 (bla fasadeendring) Anleggstiltak: (neste ark)

6 Anleggstiltak (ikke PBL) Vi tror at de fleste bygninger er byggemeldt

7 Hva har vi endret? Avfall fra nybygging justert fra 35 til 45 kg/m 2 + 20% for rehabilitering (privat+svart) Avfall fra riving økt fra 500 til 700 kg/m 2 Justert fraksjonsfordelingen Lagt inn kjente tall for anleggsavfall (minimumstall!!)

8

9 Avfallsstatistikk i Europa Romania 0,01 t/innb Luxembourg17,12 t/innb Danmark noe over 1t/innb EU gjennomsnitt 1,72 t/innb SSBs tall 0,32 t/innb Våre estimater 0,41 t/innb Vi tror at tallet skal være over 1 t/innb, dvs at BA- avfallsmengdene i Norge ligger på 4-6 mill tonn

10 Framskrivninger Utviklingen av avfallsmengdene fra bygging, rehabilitering og riving antar vi vil ha en svakt tiltakende økning frem mot 2020. –Vi forventer en svak endring i sammensetningen av bygge- og riveavfallet. –Denne analysen er befattet med stor usikkerhet, da byggenæringen er en næring som i stor grad påvirkes av den økonomiske situasjonen. –Særlig er utviklingen av aktiviteten for andre bygg enn bolig ømfintlig for økonomiske konjunkturendringer. –Fokus på energieffektivisering vil også påvirke omfanget av rehabilitering og riving i noe grad.

11 Boliger En økende befolkning og en aldrende boligmasse tilsi både en betydelig aktivitet innen nybygg, en økning i riveaktivitet og en jevnt høy rehabiliteringsaktivitet. –utfasing av de minst hensiktsmessige byggene bygget mellom 1950 og 1975 –økt fokus på energiforbruk (Renovering) –jevn økning i bygge- og riveavfall fra boliger i perioden. Den relative avfallssammensetningen vil endre seg... –Mer betong, gips, glass, isolasjon, plast og metall –svak relativ nedgang i tre og tegl

12 Andre bygg Vi forventer en betydelig økning av avfallsmengdene samt en tilsvarende dreining av sammensetningen av avfallet –svak nedgang i kategoriene industri- og lagerbygg, fiskeri- og landbruksbygninger samt fengsels-, og beredskapsbygninger mv.. –moderat økning i kategoriene kontor og forretningsbygninger, hotell- og restaurantbygninger –økning i fritidsbygg, boliggarasje mv., samferdsels og kommunikasjonsbygninger, undervisnings-, kultur og forskningsbygg samt helsebygninger. Vi antar også en økt riveaktivitet særlig i store befolkningssentra som Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger pga. av endrede funksjonskrav, energikrav og kostnadsutvikling. Vi forventer en tilsvarende utvikling av avfallssammensetningen som for boliger. I tillegg forventes vekst i mengden av asfalt samt en reduksjon av mengden EE-avfall (flere enheter, men mindre vekt pr enhet).

13 Antatte mengder byggeavfall 2020 (SSB)

14 Antatte mengder byggeavfall 2020 (våre tall)

15 Tiltak for fraksjoner Trevirke og metall: Ingen tiltak nødvendig Evt. forslag til tiltak vil komme i regjeringens avfallsstrategi

16 PLAST Gjenvinning av mykplast kan økes Farlig avfall: PVC Annen plast: Svært sammensatt, vanskelig å gjenvinne

17 Planglass Tiltak nødvendige – planglass inneholder miljøgifter, og har mye «innebygd» energi

18 Gipsavfall Økende mengder Uønsket på deponi og i forbrenning

19 BETONG OG TEGL Tiltak: Hva er «backfilling»? Veileder for bruk av lettere forurensede masser Endringer i krav til innhold av miljøfarlige stoffer Opplysningsarbeid om resirkulert tilslag

20 Lett forurenset betong bør kunne brukes til: Overdekning på avfallsfyllinger Bærelag i veier

21 17Avfall fra bygge- og rivingsarbeid (herunder overskuddsmasse fra forurensede byggeplasser)-- 17 01betong, murstein, takstein, keramikk130 000844 000 17 01 01betong00 17 01 02murstein00 17 01 03takstein og keramikk00 17 01 07andre blandinger av betong, murstein, takstein og keramikk enn dem nevnt i 17 01 0600 17 02tre, glass og plast-- 17 02 01tre00 17 02 02glass1 00035 000 17 02 03plast4 2007 000 17 03bitumenblandinger, kulltjære og tjæreprodukter-- 17 03 02andre bitumenblandinger enn dem nevnt i 17 03 01750 000878 345 17 04metaller (herunder legeringer)111 000 17 04 11andre kabler enn dem nevnt i 17 04 108 800 17 08 02andre gipsbaserte byggematerialer enn dem nevnt i 17 08 0137 000120 000 17 09annet avfall fra bygge- og rivingsarbeid-10 000 1 042 0002 014 145 Materialgjenvinningsgrad0,370,72

22 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Byggavfallsmengder i dag og 2020, samt noen forslag for å oppnå 70% materialgjenvinning Eirik Rudi Wærner, Hjellnes Consult AS Rolf André Bohne, NTNU."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google