Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eirik Rudi Wærner, Hjellnes Consult AS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eirik Rudi Wærner, Hjellnes Consult AS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eirik Rudi Wærner, Hjellnes Consult AS
Byggavfallsmengder i dag og 2020, samt noen forslag for å oppnå 70% materialgjenvinning Eirik Rudi Wærner, Hjellnes Consult AS Rolf André Bohne, NTNU

2 Utredning for Klif, innspill til St. meld
Utredet av Hjellnes Consult m ekspertgruppe: Olav Rønningen, Kruse Smith Erlend Brørs, Norsk Gjenvinning Rolf André Bohne, NTNU

3 SSBs byggavfallsstatistikk

4 SSBs statistikk er basert på innleverte sluttrapporter (avfallsplaner)
Gjelder kun byggemeldingspliktige tiltak + beregning av rehabilitering Kvadratmetertall for riving er svært usikre

5 Hvilke tiltak er ikke søknadspliktige?
Tilbygg under 50m2 Uthus mindre enn 70m2 Driftsbygninger i landbruket under 1000m2 Mindre tiltak etter PBL § 20-3 (bla fasadeendring) Anleggstiltak: (neste ark)

6 Anleggstiltak (ikke PBL)
Vi tror at de fleste bygninger er byggemeldt

7 Hva har vi endret? Avfall fra nybygging justert fra 35 til 45 kg/m2
+ 20% for rehabilitering (privat+svart) Avfall fra riving økt fra 500 til 700 kg/m2 Justert fraksjonsfordelingen Lagt inn kjente tall for anleggsavfall (minimumstall!!)

8

9 Avfallsstatistikk i Europa
Romania 0,01 t/innb Luxembourg 17,12 t/innb Danmark noe over 1t/innb EU gjennomsnitt 1,72 t/innb SSBs tall 0,32 t/innb Våre estimater 0,41 t/innb Vi tror at tallet skal være over 1 t/innb, dvs at BA-avfallsmengdene i Norge ligger på 4-6 mill tonn

10 Framskrivninger Utviklingen av avfallsmengdene fra bygging, rehabilitering og riving antar vi vil ha en svakt tiltakende økning frem mot 2020. Vi forventer en svak endring i sammensetningen av bygge- og riveavfallet. Denne analysen er befattet med stor usikkerhet, da byggenæringen er en næring som i stor grad påvirkes av den økonomiske situasjonen. Særlig er utviklingen av aktiviteten for andre bygg enn bolig ømfintlig for økonomiske konjunkturendringer. Fokus på energieffektivisering vil også påvirke omfanget av rehabilitering og riving i noe grad.

11 Boliger En økende befolkning og en aldrende boligmasse tilsi både en betydelig aktivitet innen nybygg, en økning i riveaktivitet og en jevnt høy rehabiliteringsaktivitet. utfasing av de minst hensiktsmessige byggene bygget mellom 1950 og 1975 økt fokus på energiforbruk (Renovering) jevn økning i bygge- og riveavfall fra boliger i perioden. Den relative avfallssammensetningen vil endre seg ... Mer betong, gips, glass, isolasjon, plast og metall svak relativ nedgang i tre og tegl

12 Andre bygg Vi forventer en betydelig økning av avfallsmengdene samt en tilsvarende dreining av sammensetningen av avfallet svak nedgang i kategoriene industri- og lagerbygg, fiskeri- og landbruksbygninger samt fengsels-, og beredskapsbygninger mv.. moderat økning i kategoriene kontor og forretningsbygninger, hotell- og restaurantbygninger økning i fritidsbygg, boliggarasje mv., samferdsels og kommunikasjonsbygninger, undervisnings-, kultur og forskningsbygg samt helsebygninger. Vi antar også en økt riveaktivitet særlig i store befolkningssentra som Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger pga. av endrede funksjonskrav, energikrav og kostnadsutvikling. Vi forventer en tilsvarende utvikling av avfallssammensetningen som for boliger. I tillegg forventes vekst i mengden av asfalt samt en reduksjon av mengden EE-avfall (flere enheter, men mindre vekt pr enhet).

13 Antatte mengder byggeavfall 2020 (SSB)

14 Antatte mengder byggeavfall 2020 (våre tall)

15 Tiltak for fraksjoner Trevirke og metall: Ingen tiltak nødvendig
Evt. forslag til tiltak vil komme i regjeringens avfallsstrategi

16 Plast Gjenvinning av mykplast kan økes Farlig avfall: PVC
Annen plast: Svært sammensatt, vanskelig å gjenvinne

17 Planglass Tiltak nødvendige – planglass inneholder miljøgifter, og har mye «innebygd» energi

18 Gipsavfall Økende mengder Uønsket på deponi og i forbrenning

19 Betong og tegl Tiltak: Hva er «backfilling»?
Veileder for bruk av lettere forurensede masser Endringer i krav til innhold av miljøfarlige stoffer Opplysningsarbeid om resirkulert tilslag

20 Overdekning på avfallsfyllinger Bærelag i veier
Lett forurenset betong bør kunne brukes til: Overdekning på avfallsfyllinger Bærelag i veier

21 Materialgjenvinningsgrad 0,37 0,72
17 Avfall fra bygge- og rivingsarbeid (herunder overskuddsmasse fra forurensede byggeplasser) - 17 01 betong, murstein, takstein, keramikk betong murstein takstein og keramikk andre blandinger av betong, murstein, takstein og keramikk enn dem nevnt i 17 02 tre, glass og plast tre glass 1 000 35 000 plast 4 200 7 000 17 03 bitumenblandinger, kulltjære og tjæreprodukter andre bitumenblandinger enn dem nevnt i 17 04 metaller (herunder legeringer) andre kabler enn dem nevnt i 8 800 andre gipsbaserte byggematerialer enn dem nevnt i 37 000 17 09 annet avfall fra bygge- og rivingsarbeid 10 000 Materialgjenvinningsgrad 0,37 0,72

22 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Eirik Rudi Wærner, Hjellnes Consult AS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google